Lịch tiếp sinh viên và học viên

LỊCH TIẾP SINH VIÊN (ĐHCQ /CLC/TT) VÀ HỌC VIÊN SĐH (*)
HK II / NĂM HỌC 2018-2019


 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Phòng 105B10)

 

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

 

Trưởng khoa

TS. Dương Như Hùng

Thứ Tư: 9:00 - 11:00

 

 

Phó trưởng khoa
 (phụ trách đào tạo)

TS. Nguyễn Vũ Quang

Thứ Sáu: 9:00 - 11:30

Thứ Hai: 13:30 - 16:00

 

Phó trưởng khoa
 (phụ trách CSVC và CTSV)
 GVCN K2018: CLC
 CNMH: TTTN, TTNT

ThS. Trần Duy Thanh

Thứ Hai: 9:00 - 11:00

Thứ Sáu: 13:30 - 16:00

 

Phó trưởng khoa
 (phụ trách KHCN& QHQT)
GVCN K2017: CLC

TS. Lê Thị Thanh Xuân

Thứ Hai: 9:00 - 11:00
Thứ Sáu: 8:00 - 11:00

 

 

 

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (Phòng 103B10)

 

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

 

Trưởng Bộ môn

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân

Thứ Ba: 8:30 - 10:30

 

 

Trưởng phòng TNMP
 CNMH: Kinh tế Kỹ thuật

ThS. Hà Văn Hiệp

Thứ Tư: 9:00 - 11:00

Thứ Ba: 14:30 - 16:30

 

GVCN K2015: lớp 1, 2
 Trợ lý sinh viên

ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh

Thứ Tư: 9:00 - 11:30

Thứ Tư: 13:00 - 16:00

 

 

TS. Trương Minh Chương

 

Thứ Tư: 15:00 - 18:00
Thứ Năm: 16:00 - 18:00

 

 

TS. Phạm Quốc Trung

Thứ Năm: 8:30 - 11:00

Thứ Sáu: 14:00 - 16:00

 

 

TS. Nguyễn Thanh Hùng

Thứ Hai: 7:30 - 9:30

Thứ Sáu: 14:00 - 16:00

 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương

Thứ Sáu: 11:00 - 12:00

Thứ Sáu: 12:00 - 14:00

 

 

ThS. Võ Thị Ngọc Trân

Thứ Ba: 8:00 - 9:00

Thừ Năm: 13:30 - 15:00

 

 

ThS. Trần Thị Tuyết

Thứ Sáu: 8:00 - 11:00

Thứ Năm: 12:30 - 15:30

 

 

BỘ MÔN TIẾP THỊ (Phòng 107B10) 

 

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

 

CNBM
 GVCN K2017: lớp 3,4

ThS. Lại Văn Tài

Thứ Ba: 9:00 - 11:00

Thứ Tư: 13:30 - 16:30

 

CNMH: QTKD cho KS

ThS. Dương Thị Ngọc Liên

Thứ Năm: 7:30 - 10:30

 

 

GVCN K2016: CLC

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu

Thứ Hai: 9:00 - 11:30

Thứ Sáu: 13:30 - 17:30

 

 

PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu

 

Thứ Sáu: 14:00 - 16:00

 

 

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

 

Thứ Ba: 13:30 - 16:30

 

 

ThS. Tạ Hùng Anh

Thứ Năm: 10:00 - 12:00

 

 

 

ThS. Mai Thị Mỹ Quyên

Thứ Năm: 8:00 - 11:00

Thứ Ba: 14:00 - 16:30

 

 

BỘ MÔN QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH (Phòng 106B10) 

 

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

 

Trưởng Bộ môn
GVCN K2018

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

Thứ Sáu: 7:30 - 10:30

Thứ Ba: 15:30-17:30

 

GVCN K2014+K2015: CLC
 CNMH: LVTN, đề cương LVTN

TS. Đường Võ Hùng

Thứ Hai: 9:00 - 11:00
Thứ Ba: 8:00 - 9:00
Thứ Năm: 9:00 - 11:00

 

 

Giám đốc TT BR&T
 CNMH các nhóm kỹ năng

ThS. Huỳnh Bảo Tuân

 

 

 

GVCN K2015: lớp 3, 4

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan

 

Thứ Tư: 14:00 - 16:30

 

GVCN các khóa K2013 trở về trước

ThS. Nguyễn Thùy Trang

Thứ Hai: 9:30 - 11:00
Thứ Sáu: 9:00 - 11:00

Thứ Sáu: 13:00 - 16:00

 

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Thứ Hai: 9:30 - 10:30
Thứ Năm: 10:30 - 11:50 (tại CS2)
Thứ Sáu: 10:30 - 11:50 (tại CS2)

 

 

 

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

 

Thứ Hai: 15:00 - 18:00
Thứ Tư: 15:00 - 16:30

 

 

BỘ MÔN TÀI CHÍNH (Phòng 104B10)  

 

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

 

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Thu Hiền

 

Thứ Hai: 14:00 - 15:00
Thứ Sáu: 14:00-15:00

 

Phó CNBM
GVCN K2016

ThS. Lại Huy Hùng

 

Thứ Hai: 14:00 - 17:00
Thứ Ba:  14:00 - 17:00

 

GVCN K2014

ThS. Bùi Huy Hải Bích

Thứ Ba: 8:00 - 11:00
Thứ Tư: 8:30 - 11:00

Thứ Hai: 15:00 - 16:30

 

GVCN K2017: lớp 1,2
 Bí thư đoàn thanh niên

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương

Thứ Hai: 9:00 - 11:00
Thứ Ba: 9:00 - 11:00

 

 

 

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy

Thứ Hai: 9:00 - 11:30
Thứ Năm: 9:00 - 11:30

 

 

 

ThS. Lê Tuấn

Thứ Hai: 8:30 - 10:00

Thứ Năm: 13:00 - 15:30

 

 

ThS. Võ Thị Thanh Nhàn

Thứ Hai: 8:30 - 10:00
Thứ Ba: 8:30 - 10:00

 

 

 

ThS. Phạm Tiến Minh

Thứ Năm: 8:30 - 11:00

Thứ Ba: 14:00 - 16:30

 

 

(*) Ghi chú:
 

- ĐHCQ: Chương trình đào tạo đại trà

- TT: Chương trình tiên tiến


- CLC: Chương trình chất lượng cao

- SĐH: Chương trình đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ 

 

HNKH 2019

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 32 khách Trực tuyến