Luận Văn Đai Học 1 K2001

MSSV

HỌ TÊN

ĐỀ TÀI/ HƯỚNG ĐỀ TÀI

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

70001151

Phan Duy Khương

Khảo sát mức độ thỏa mãn của khách hàng và đề nghị ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Bảo Minh

Nguyễn Hòa Bình

70001818

Lê Duyên Quang

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng công ty Bảo Hiểm CMG

Nguyễn Kim Anh

70002358

Lư Phước Tính

Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với sự bảo trì máy tính của công ty Tinh Nghi

Dương Thị Ngọc Liên

70002667

Văn Thanh Tú

Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ của khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP)

Phạm Ngọc Thúy

70101196

Nguyễn Kim Khánh

Khảo sát nhu cầu sử dụng phần mềm CMMS của doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Thuận

Nguyễn Kim Anh

70001732

Nguyễn Thiên Phùng

Đánh giá công nghệ được chuyển giao tại công ty cổ phần Thành Tài

Nguyễn Thị Thu Hằng

70001970

Lý Thuật Sỹ

Sử dụng công cụ thống kê tìm nguyên nhân gây phế phẩm & đề xuất giải pháp ở công ty MLong 2

Đường Võ Hùng

70103425

Tô Thị Kim Yến

Biện pháp cải tiến tổ chức dong chờ của bộ phận thu nhận học phí trường đại học Bách Khoa TPHCM

Nguyễn Kim Anh

70100913

Nghiêm Xuân Hoàng

Thiết kế cơ sở dữ liệu bảo trì cho công ty giày An Lạc

Nguyễn Kim Anh

70100438

Nguyễn Ngọc Duy

Thái độ của sinh viên Khoa QLCN đối với các hình thức đánh giá kết quả học tập.

Nguyễn Quỳnh Mai

70100959

Nguyễn Việt Hòa

Đánh giá lợi ích & chi phí cảm nhận của khách hàng trong mối quan hệ dài hạn với công ty phân phối thiết bị FDC

Vũ Thế Dũng

70101148

Phan Quế Hương

Khảo sát cảm nhận của người tiêu dùng về hình ảnh thương hiệu công ty FPT

Hồ Đắc Nguyên Ngã

70102825

Nguyễn Thùy Trang

Liên kết nhà trường và doanh nghiệp thông qua sinh viên thực tập

Lê Nguyễn Hậu

70000755

Trần Thị Hiếu

Khảo sát thái độ đối với phương thức học đại học từ xa về quản lý của người đang đi làm

Trương Thị Lan Anh

70101597

Phan Thị Trà My

Đánh giá sữ thỏa mãn của công nhân làm việc tại cong ty Nhật thuộc khu chế xuất Tân Thuận

Lê Thị Thanh Xuân

79902102

Laâm Hoaøng Thoaïi

Laäp keá hoaïch chieâu thò saûn phaåm Cenmos cho coâng ty Phuù Höng trong naêm 2006

ThS. Haø Vaên Hieäp

70000202

BÙI THỊ MINH CHÂU

Khảo sát quan điểm của doanh nghiệp về Trách Nhiệm Xã Hội của Doanh Nghiệp (Corporate Social Responsibility)

ThS. Trương Thị Lan Anh

70000418

Nguyễn Hoàng Dũng

Đánh giá hành động khắc phục, phòng ngừa tại xí nghiệp nhuộm Công ty dệt may Gia Định

TS. Phạm Duy Hiếu

70000642

Nguyễn Duy Hải

Giải pháp bố trí lại máy gia công tại phân xưởng Tân Vạn cho công ty Long Hưng

ThS. Đường Võ Hùng

70000696

Nguyễn Ngọc Ân

Website đánh giá trình độ công nghệ tại tỉnh An Giang

TS. Võ Văn Huy

70001354

Vũ Hoàng Mai

Khảo sát nhu cầu của thai phụ về dịch vụ khám thai, giải trí và thẩm mỹ

ThS. Phạm Ngọc Thúy

70002033

Nguyễn Trung Tân

So sánh hai phương pháp xây dựng giản đồ nhân quả

TS. Võ Văn Huy

70002053

Lê Võ Thanh

Ứng dụng thương mại điện tử nhằm cải thiện mối quan hệ khách hàng tại công ty Hòn Mê

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân

70002222

TRẦN NGỌC THỊNH

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua đối với sản phẩm máy tính cầm tay

TS. Lê Thành Long

70002667

Văn Thanh Tú

Các biện pháp triển khai chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam của nước mắm Liên Thành 2006 - 2010

TS. Bùi Thị Minh Hằng

70100153

Trần Nguyễn Hoài Bảo

Sử dụng các công cụ thống kê để nâng cao chất lượng sản phẩm chai PET tại công ty TNHH Plastic HB

ThS. Nguyễn Hoàng Chí Đức

70100165

BÙI HUY HẢI BÍCH

Nhận dạng phân khúc thị trường điện thoại di động TPHCM

TS. Lê Nguyễn Hậu

70100184

LƯU TUẤN BÌNH

Khảo sát và hoàn thiện một số qui trình  xử lý công việc tại phòng tổ chức - hành chánh trường đại học Bách Khoa TPHCM

TS. Bùi Thị Minh Hằng

70100209

LÊ THỊ NGỌC CẨM

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng CUNG – CẦU của nguồn lao động cho xuất khẩu tại TPHCM

ThS. Trần Minh Thư

70100222

HUỲNH THỊ MINH CHÂU

So sánh giá trị cảm nhận của người tiêu dùng TPHCM về các nhãn hiệu sơn tường Trung cấp

ThS. Hồ Đắc Nguyên Ngã

70100229

Nguyễn Minh Châu

Đánh giá một số cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam - đề xuất cấu trúc cơ sở dữ liệu mới

ThS. Nguyễn Kim Anh

70100268

PHẠM TRỌNG CHINH

Nghiên cứu sự ưa thích của khách hàng đối với các chương trình xúc tiến bán hàng của công ty Unilever Việt Nam

ThS. Ngô Đình Dũng

70100269

ĐINH NGỌC CHÍ

Khảo sát và đánh giá chất lượng dịch vụ của bộ phận buồng tại công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn

ThS. Lê Thị Thanh Xuân

70100304

LÊ BÁ CÔNG

Đánh giá nhận thức và áp dụng e-marketing của các doanh nghiệp ở TPHCM

ThS. Nguyễn Hòa Bình

70100404

TRẦN MỸ DUNG

Khảo sát và phân tích hiện trạng quản lý nguồn nhân lực xuất khẩu lao động tại TPHCM

ThS. Trần Minh Thư

70100480

Lâm Minh Dũng

Phương pháp chuyên gia và ứng dụng phương pháp chuyên gia vào đánh giá trình độ công nghệ tỉnh Gia Lai

PGS. TS. Bùi Nguyên Hùng

70100483

Lê Trọng Dũng

Mối quan hệ giữa trình độ công nghệ và các chỉ tiêu kinh tế - Ap dụng đánh giá trình độ công nghệ tỉnh An Giang

TS. Võ Văn Huy

70100515

Trần Tiến Dũng

Lập kế hoạch sản xuất tại công ty cơ khí xây dựng Tân Định

THS. Đường Võ Hùng

70100573

Mau Thành Đạt

Dự báo nhu cầu sản phẩm tả giấy tại công ty TNHH Ky Vy

ThS. Nguyễn Hoàng Chí Đức

70100617

Trần Khắc Đoàn

Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao chất lương sản phẩm TD2131 tại công ty cơ khí xây dựng Tân Định

ThS. Tô Thu Thủy

70100744

Nguyễn Xuân Hải

Đánh giá mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPHCM đối với thương mại điện tử

ThS. Nguyễn Thanh Hùng

70100768

Nguyễn Hồng Hạnh

Xây dựng quy trình phân loại và xử lý nguyên liệu xơ bông tại xưởng sợi - xí nghiệp dệt quân đội công ty 28

ThS. Tô Thu Thủy

70100770

Nguyễn Thị Vân Hạnh

Ap dụng lý thuyết Soft System Methodology để đánh giá kết quả thiết kế hệ thống thông tin website tư vấn

TS. Võ Văn Huy

70100807

Võ Thị Thu Hằng

Biện pháp duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng Đông Á

ThS. Phạm Ngọc Thúy

70100945

Đỗ Xuân Hòa

Khảo sát nhu cầu của nhà nghiên cứu tham gia vào vườn ươm doanh nghiệp công nghệ

ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

70100962

Thiệu Vĩnh Hoà

Các phương pháp đánh giá trình độ công nghệ trên thế giới và áp dụng đánh giá trình độ công nghệ tại Gia Lai

PGS. TS. Bùi Nguyên Hùng

70101094

Vũ Đăng Hùng

Lập kế hoạch điều độ sản xuất tháng10-11/2005 cho công ty giày An Lạc

ThS. Đường Võ Hùng

70101135

Trương Thị Khánh Hưng

Khảo sát và phân tích hiện trạng nguồn nhân lực cho xuất khẩu lao động tại tp HCM

ThS. Lại Huy Hùng

70101162

Trần Nam Kha

Khảo sát nhu cầu sử dụng phần mềm ERP của các doanh nghiệp  tại TPHCM

ThS. Nguyễn Kim Anh

70101241

Nguyễn Hữu Khoa

Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm thẻ đa năng ngân hàng Đông Á

ThS. Ngô Đình Dũng

70101261

Lê Phạm Thành Khôi

Xây dựng một kiến trúc hệ thống thông tin website tư vấn tho khung nền tảng zachman

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân

70101298

Trần Trung Kiên

Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng đối với sản phẩm mực in Đức Quân

ThS. Hà Văn Hiệp

70101328

Nguyễn Phương Lan

Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh về sản phẩm sữa siêu thanh trùng và dịch vụ giao sữa tại nhà

ThS. Nguyễn Hòa Bình

70101356

Nguyễn Quốc Lân

Đánh giá hoạt động của các đơn vị tư vấn - đào tạo ngắn hạn tại TPHCM và khả năng liên kết với vườn ươm doanh nghiệp công nghệ (TBI)

ThS. Nguyễn Quỳnh Mai

70101506

Hứa Kiều Phương Mai

Xây dựng bản đồ định vị thương hiệu điện thoại di động

TS. Lê Nguyễn Hậu

70101545

Mạc Văn Minh

Hoạch định nhu cầu vật tư cho công ty Giày An Lạc

ThS. Đường Võ Hùng

70101551

Nguyễn Đức Minh

Khảo sát năng lực của các đơn vị cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ tại TPHCM và khả năng hợp tác với vườn ươm doanh nghiệp công nghệ

ThS. Nguyễn Quỳnh Mai

70101575

Nguyễn Võ Yến Minh

Sự thỏa mãn khách hàng của công ty cổ phần in và bao bì kim loại Mỹ Châu

TS. Lê Nguyễn Hậu

70101620

Lê Hồng Nam

Định hướng chiến lược cho bộ phận kinh doanh điện thoại di động LG Việt Nam giai đoạn 2006 - 2008

TS. Lê Thành Long

70101712

Bùi Thị Hồng Ngọc

Phân khúc thị trường khách hàng đến quán cà phê

ThS. Hồ Đắc Nguyên Ngã

70101718

Đỗ Bích Ngọc

Một số biện pháp giảm chi phí giá thành sản phẩm công ty dệt may Thành Công

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

70101734

Nhan Mỹ Ngọc

Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm tấm thạch cao của công ty Liên doanh Vĩnh Tường (08/2005 - 85/2008)

ThS. Trần Duy Thanh

70101768

Trần Bình Nguyên

Khảo sát nhu cầu sử dụng phầm mềm ERP của các doanh nghiệp tại TPHCM

ThS. Nguyễn Kim Anh

70101811

Lê Hoàng Hữu Nhân

Nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm tả giấy của công ty TNHH Ky Vy

ThS. Nguyễn Kim Anh

70101864

Nguyễn Xuân Ninh

Các yếu tố nội bộ doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả của việc quản lý tri thức trong các DNVVN TPHCM

ThS. Trương Minh Chương

70101995

Hồ Thị Thu Phương

Tìm hiểu mức độ quan tâm và khả năng cung cấp vốn của các tổ chức tài chính đối với mô hình vườn ươm doanh nghiệp công nghệ (TBI)

THS. Nguyễn Quỳnh Mai

70102055

Hoàng Thị Thúy Phương

Xây dựng quy trình và các tiêu chuẩn đánh giá báo cáo nghiên cứu công nghệ sinh học để đưa vào sản xuất

ThS. Hồ Đắc Nguyên Ngã

70102199

K'Síp

Khảo sát phân loại mô hình kinh doanh trên Internet hiện nay của các công ty ở Tp.HCM

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân

70102267

Dương Thọ Tài

Quản lý chi phí sản xuất công ty dệt Việt Thắng

ThS. Cao Hào Thi

70102308

Phạm Thị Thanh Tâm

Một số biện pháp giảm lãng phí trên chuyền may của xí nghiệp may 3 công ty dệt may Thành Công

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

70102332

Nguyễn Hoàng Tân

Xây dựng kế hoạch tiếp thị cho sản phẩm nông sản chế biến ANTESCO giai đoạn 2006 – 2007

ThS. Lại Huy Hùng

70102388

Phan Thị Lệ Thanh

Đánh giá khả năng thu hút ứng viên của ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

ThS. Nguyễn Thanh Hùng

70102465

Huỳnh Việt Thảo

Tiêu chí và thang đo đánh giá trình độ công nghệ tỉnh An Giang

TS. Võ Văn Huy

70102479

Trần Thị Dạ Thảo

Đánh giá của doanh nghiệp đối với năng lực làm việc của sinh viên tốt nghiệp khoa QLCN

ThS. Phạm Ngọc Thúy

70102502

Trần Thị Thu Thắm

Khảo sát nhu cầu của nhà tuyển dụng tại TPHCM về năng lực của ứng viên mới tốt nghiệp đại học

ThS. Trương Thị Lan Anh

70102600

Nguyễn Thị Thanh Thoản

Đánh giá chất lượng đào tạo của trường Đại học Bách khoa TPHCM từ góc độ cựu sinh viên

ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

70102687

Lê Thị Lệ Thủy

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức, sắp xếp tại phân xưởng định hình công ty kỹ nghệ gỗ Trường Thành Bình Dương

ThS. Nguyễn Thanh Hùng

70102693

Phan Ngọc Bích Thủy

Nghiên cứu sự đánh giá của người tiêu dùng về tài sản thương hiệu đối với Twister và Splash

ThS. Hồ Đắc Nguyên Ngã

70102717

Hoàng Thị Hoài Thương

Hoạch định chiến lược kinh doanh sản phẩm bao bì kim loại của công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu giai đoạn 2006-2010

TS. Bùi Thị Minh Hằng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 6 khách Trực tuyến