Bài báo đăng tạp chí khoa học 2012

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO CỦA KHOA QLCN NĂM 2012

1. Tạp chí khoa học quốc tế

 1. Lê Nguyễn Hậu, Ngô Viết Liêm, Relationship marketing in Vietnam: an empirical study.   , Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics., Vol. 24 No.2 pp.222-235 , 1355-5855, 4/2012

 2. Nguyễn Mạnh Tuân, Võ Văn Huy, A semiosis model of the natures and relationships among categories of information in IS, International Journal of Information Technologies and Systems Approach, 6(2), 1935-570X, July 2013

 3. Nguyễn Mạnh Tuân, D.Olson, & Võ Văn Huy , Case of development of a small business ERP consultant knowledge base, Charles Møller & Sohail Chaudhry (Eds),

 4. Nguyễn Mạnh Tuân, D.Olson, & Võ Văn Huy , Case of development of a small business ERP consultant knowledge base, Charles Møller & Sohail Chaudhry (Eds), Advances in Enterprise Information Systems II, 81-90, 978-0415-63131-0; 978-0203-09678-9, 2012

 5. Phạm Quốc Trung, , Framework for implementing a KMS based on SNS in Vietnamese SME , Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 12, No. 2, 1705-9232, 2011

 6. Phạm Quốc Trung, Vũ Anh Duy, Bùi Hoa Quỳnh, Critical Success Factors for Vietnamese Software Companies: A Framework for Investigation, Journal of Sociological Research, Vol. 3, No. 2 , 1948-5468, 2012

2. Tạp chí khoa học trong nước

 1. Cao Hào Thi, Lê Thị Thùy Vân, Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chọn ngành học của học sinh trung học phổ thông Bình Thuận, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 77, 0868-3662, 2/2012
 2. Cao Hào Thi, Nguyễn Thị Phương Thảo, Các yếu tố tác động đến hành vi bạo lực của học sinh., Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, Tập 15, Q1,2012, ISSN1859-0128, 2012
 3. Lê Nguyễn Hậu & Lê Đức Anh, Trần Trúc Quỳnh, Người Việt dùng hàng Việt: Vai trò của tính vị chủng và lượng giá đối với sự sẳn lòng mua hàng Việt nam. , Tạp chí KH-CN ĐHQG Tp.HCM , Vol.14  No. Q3  pp.56-67, 1859-0128, Q3/2011
 4. Nguyễn Thu Hiền, Phạm Quỳnh Châu, Impacts of credit rating changes on stock returns, Journal of science, Vol. 1(4)-2012, Pg. 39-50, 1859-3453, 2011
 5. Nguyễn Thu Hiền, Bùi Huỳnh Tuấn Duy, Lê Thị Lin, Đào Thị Xuân Duyên, Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tính cách cá nhân lên tiềm năng khởi nghiệp của sinh viên, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, Số 14-Q3- 2011, trang 68-82, 1859-0128, 2011
 6. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Võ Hoàng Duy, Các yếu tố ảnh hưởng đến thói quen đọc sách chuyên ngành của sinh viên: Trường hợp tại trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, Tạp chí khoa học Đại học Mở Tp.HCM, 6(29)2012, , 12/2012
 7. Phạm Ngọc Thúy, Phạm Thị Thục Đoan, Ảnh hưởng của giá trị dịch vụ và rào cản chuyển đổi lên lòng trung thành của khách hàng. So sánh hai ngành dịch vụ lưu trú: khách sạn và căn hộ dịch vụ., Tạp chí Phát triển kinh tế, 260, , 6/2012
 8. Phạm Ngọc Thúy & Trần Thị Phương Thảo, , Tiện lợi dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng: Một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nội địa., Tạp chí KH-CN ĐHQG Tp.HCM , Vol.14, No. Q1, , 2011

3. Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế

 1. Lê Nguyễn Hậu, Trương Quang Đô & Nguyễn Đình Thọ, Acquiring generative marketing knowledge to drive innovation - A study of international joint venture in Vietnam., ANZMAC 2012 International Conference , 12/2012 Australia

 2. Lê Nguyễn Hậu, Wang Y.C., The influence of time perspectives (ZTPI) on the acceptance of unethical behavior in the context of business ethics - A cross-cultural comparison between China, Vietnam and Germany, The 1st International Conference on Time Perspective , 9/2012 Portugal

 3. Lê Nguyễn Hậu, Nguyễn Văn Tuấn & Tạ Hùng Anh, Nguyễn Thị Hải Minh, National Identity, perceived value and wine consumption: A study of Dalat wine in Vietnam., SPISE 2012 International Symposium, 7/2012 HCMC - Việt Nam

 4. Trương Thị Lan Anh, Ta Thi Hong Hanh & Sununta Siengthai , Supporting innovative work behavior in Vietnam equitized firms, Proceedings of International Conference on Inclusive Innovation and Innovative Management, December 14th -15th, 2012, Bangkok, Thailand, , , 2012

 5. Lê Thị Thanh Xuân, Gregory Teal & Eddie O'Mara, How do Vietnamese executives understand of Corporate Social Responsibility?, Proceeding of 2012 SIBR Conference on Interdisciplinary, Business and Economics Research, 7th-9th June 2012, Bangkok, Thailand, , 2012

 6. Lê Thị Thanh Xuân, Gregory Teal & Eddie O'Mara, Vietnamese Managers' Perceptions of Corporate Social Responsibility - Preliminary Findings, Conference & Colloquium for Post graduate research-UWS, 5th-6th November 2012, Paramatta, Australia, , 2012

4. Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo trong nước  

 

HNKH 2019

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 34 khách Trực tuyến