Các bài được duyệt

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRÌNH BÀY TẠI
HỘI NGHỊ KHCN ĐHBK 13 – KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

PHÂN BAN QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

STT

BÀI BÁO

TÁC GIẢ

1

Chất lượng đào tạo MBA, sự thỏa mãn và lòng trung thanh của học viên

Nguyễn Xuân Thọ, Huỳnh Thị Phương Lan

2

Đề xuất mô hình chấp nhận quảng cáo trực tuyến trên mạng xã hội ở Việt Nam

Nguyễn Duy Thanh, Trần Đình Nghĩa, Phạm Mạnh Cường

3

Sử dụng Facebook và sự gia tăng vốn xã hội

Lý Văn Thạnh

4

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của giảng viên, viên chức tại các trường ĐH, Cao đẳng ở Lâm Đồng

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Khánh Trang

5

Assess the Lean Performance in Vietnamese Companies –  A Multi-case Study in ManufacturingFirms

Bùi Nguyên Hùng, Lê Phước Luông, Nguyễn Thị Hồng Đăng

6

Nghiên cứu chuỗi giá trị dược liệu – cây Diệp HChâu

Huỳnh Bảo Tuân, Hồ Phượng Hoàng, Trần Thị Cảm, Nguyễn Ngọc Kiều Chinh

7

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của các dự án ERP tại Việt Nam

Ngụy Thị Hiền, Phạm Quốc Trung

8

Năng lực sản xuất hàng loạt theo yêu cầu của khách hàng

Võ Khánh Toàn, Bùi Nguyên Hùng

9

Văn hóa và chất lượng dịch vụ hàng không

Lư Trà Thu

10

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất tổng hợp TFP: Một khảo sát trong 6 ngành công nghiệp tại Tp.HCM

Dương Như Hùng, Lại Huy Hùng, Nguyễn Hải Ngân Hà, Lê Thị Hằng Giang, và Hứa Hải Yến

11

Nghiên cứung dụng FMEA – tình huống tại doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Lê Phước Luông, Trần Quốc Thắm, Nguyễn Bắc Nguyên

12

Mối liên h gia chi phí chuyn đi, s hài lòng và lòng trung thành ca khách hàng sdng dch v ngân hàng

Nguyễn Quang Vinh, Huỳnh Thị Phương Lan

13

Ảnh hưng ca các yếu t bên trong ca qun lý chuỗi cung ng đến hiu qu vn hành – một nghiên cứu thực nghiệm trong ngành may công nghiệp

Trương Quang Huy, Đường Võ Hùng

 

PHÂN BAN QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT

BÀI BÁO

TÁC GIẢ

1

Applying Carroll’s CSR Pyramid In Studying Employees’ Perceptions Of Corporate Social Responsibility

Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân, Trương Thị Lan Anh

2

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc theo đội trong doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam

Huỳnh Thị Minh Châu

3

Văn hóa cấp cá nhân và hành vi: một mô hình văn hóa ảnh hưởng trực tiếp lên ý định mua thuốc không toa tại Việt Nam

Nguyễn Đình Trọng, Hứa Kiều Phương Mai

4

Impacts Of Culture Differences On A Brand Community – A Cross Study In Sweden, Taiwan And Vietnam

Lê Phước Luông, Hứa Kiều Phương Mai

5

Một mô hình lý thuyết về năng lực doanh nhân, vốn xã hội và sáng nghiệp công ty trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nguyễn Thành Long, Lê Nguyễn Hậu

6

Tiền tố và hậu tố của sự hài lòng và sự bất mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch lữ hành

Bùi Huy Hải Bích, Võ Thị Ngọc Liên, Phạm Ngọc Thúy

7

Các yếu tố nội bộ tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp : trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương

Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Vũ Huy

8

Trách nhiệm hội đồng quản trị và hiệu quả doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Thu Hiền

9

Chất lượng dịch vụ, hình ảnh doanh nghiệp và truyền miệng trong ngành hàng không nội địa Việt Nam

Lê Thành Công, Nguyễn Thị Mai Trang

10

The Role Of Technological Progress In The Construction Sector Of Vietnam

Phạm Văn Bộ

11

Quản trị thương hiệu trường ĐH trong bối cảnh Việt Nam: từ góc nhìn theo lý thuyết đặc trưng thương hiệu (brand identity)

Trần Tiến Khoa

12

Ảnh hưng ca văn hóa t chc đến vic chia sẻ tri thc nhân viên trong ngành xây dng Vit Nam

Nguyễn Hoàng Lập, Phạm Quốc Trung

13

Phân tích mi quan h gia thâm ht tài khóa và thâm ht tài khon vãng lai Vit Nam – góc nhìn t mô hình thc nghim VECM

Trịnh Thị Trinh, Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang

14

Mô hình quản trị mối quan hệ khách hàng trong quản lý giáo dục đại học

Hồ Trung Thành, Vũ Thị Thu Trang, Đỗ Phúc

 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 9 khách Trực tuyến