DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO CỦA KHOA QLCN NĂM 2013

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO CỦA KHOA QLCN NĂM 2013

1. Tạp chí khoa học quốc tế

 1. Lê Nguyễn Hậu, Nguyễn Văn Tuấn & Nguyễn Thị Hải Minh, National Identity and perceived values of foreign products with local brands - The case of local wine in Vietnam, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol.25, No.5, pp.765-783, ISSN 1355-5855, 2013
 2. Lê Nguyễn Hậu & Phạm Ngọc Thúy, Evangelista Felicitas, Does it pay for firms in Asia's emerging markets to be market oriented - Evidence from Vietnam, Journal of Business Research, Vol. 66, No.12, pp.2412-2417, ISSN 0148 - 2963, 2013
 3. Phạm Quốc Trung, Apply KM and SNS for Improving Labor Productivity of Vietnamese SME, Covenant Journal of Informatics and Communication Technology, Vol. 1, No. 1, 7/2013

2. Tạp chí khoa học trong nước

 1. Dương Thị Ngọc Liên, Nguyễn Văn Tuấn & Lê Đức Anh, Tinh thần doanh nhân và các yếu tố ảnh hưởng - Một nghiên cứu trong sinh viên ngành Kinh tế - Quản lý tại Tp.HCM, Tạp chí KH trường ĐH Mở, 4 (32) 2013, 9/2013
 2. Đường Võ Hùng , Giải thuật Tabu cho bài toán cân bằng dây chuyền sản xuất: Một nghiên cứu so sánh kết hợp thay đổi lời giải ban đầu và điều kiện cải thiện lời giải, Tạp chí KH trường ĐH Mở, Số 2(30) 2013, ISSN 1859 - 3453, 3/2013
 3. Huỳnh Thị Phương Lan, Đường Võ Hùng & Nguyễn Thị Hồng Đăng, Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng , Tạp chí KH trường ĐH Mở, Số 3(31) 2013, ISSN 1859 - 3453, 6/2013
 4. Lê Đức Anh & Dương Thị Ngọc Liên, Giá trị cảm nhận, sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng - Một nghiên cứu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), Tạp chí KH trường ĐH Mở, 5 (33)2013, ISSN 1859 - 3453, 11/2013
 5. Phạm Ngọc Thúy & Võ Thị Thanh Thảo, Hài lòng khách hàng sau khi lỗi dịch vụ được khắc phục - Một tiếp cận theo lý thuyết công bằng, Tạp chí KH trường ĐH Mở, Số 4(32) 2013, ISSN 1859 - 3453, 9/2013
 6. Phạm Ngọc Thúy & Võ Thị Thanh Thảo, Giữ uy tín với khách hàng khi không thể tránh lỗi dịch vụ: Mô hình nghiên cứu từ cảm xúc đến hành vi, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số 277, ISSN 1859 - 1124, 11/2013
 7. Huỳnh Thị Minh Châu & Trương Thị Lan Anh, Mô hình phân tích hiệu quả làm việc đội/nhóm cho các ngân hàng tại Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng , 7/2013
 8. Trương Thị Lan Anh & Nguyễn Đình Trọng, Các khoảng trống nghiên cứu văn hóa trong hành vi tiêu dùng: một số tình huống nghiên cứu cho tương lai, Tạp chí khoa học, Số 3(31) - 2013, ISSN 1859-3453, 6/2013
 9. Bùi Nguyên Hùng, Võ Khánh Toàn, Năng lực sản xuất hàng loạt theo yêu cầu của khách hàng, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 16, số Q2-2013, ISSN 1859-0128, 10/2013
 10. Dương Như Hùng, Lại Huy Hùng, Nguyễn Hải Ngân Hà, Lê Thị Hằng Giang & Hứa Hải Yến, Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất tổng hợp TFP: một khảo sát trong 6 ngành công nghiệp tại Tp.HCM, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 16, số Q2-2013, ISSN 1859-0128, 10/2013
 11. Bùi Nguyên Hùng, Lê Phước Luông & Nguyễn Thị Hồng Đăng, Assess the lean performances in Vietnamese companies - a multi-case study in manufacturing firms, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 16, số Q2-2013, ISSN 1859-0128, 10/2013
 12. Huỳnh Bảo Tuân, Hồ Phượng Hoàng, Trần Thị Cảm & Nguyễn Ngọc Kiều Chinh, Nghiên cứu chuỗi giá trị dược liệu - cây Diệp Hạ Châu, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 16, số Q2-2013, ISSN 1859-0128, 10/2013
 13. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Lê Phước Luông, Nguyễn Bắc Nguyên & Trần Quốc Thắm, Nghiên cứu ứng dụng FMEA: tình huống tại doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam., Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 16, số Q2-2013, ISSN 1859-0128, 10/2013
 14. Phạm Quốc Trung & Ngụy Thị Hiền, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án ERP tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 16, số Q2-2013, ISSN 1859-0128, 10/2013
 15. Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân & Trương Thị Lan Anh, Applying Carroll's CSR pyramid in studying employees' perceptions of corporate social responsibility., Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 16, số Q2-2013, ISSN 1859-0128, 10/2013
 16. Hứa Kiều Phương Mai & Nguyễn Đình Trọng, Văn hóa cấp cá nhân và hành vi: một mô hình văn hóa ảnh hưởng trực tiếp lên ý định mua thuốc không toa tại Việt Nam., Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 16, số Q2-2013, ISSN 1859-0128, 10/2013
 17. Lê Phước Luông & Hứa Kiều Phương Mai, Impacts of culture differences on a brand community - a cross study in sweden, Taiwan and Vietnam., Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 16, số Q2-2013, ISSN 1859-0128, 10/2013
 18. Lê Nguyễn Hậu & Nguyễn Thành Long, Một mô hình lý thuyết về năng lực doanh nhân, vốn xã hội và sáng nghiệp công ty trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ., Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 16, số Q2-2013, ISSN 1859-0128, 10/2013

3. Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế

 1. Lê Nguyễn Hậu, Unger A. & Busch R., Development of a questionnaire measuring cultural based leadership styles in Vietnam., The 13th Europen Congress of Psychology, Stockholm (ECP), Sweden., 9th - 12th Jul., 2013
 2. Phạm Quốc Trung, Nguyễn Anh Vũ & Misra Sanjay, Apply Agile Method for Improving the Efficiency of Software Development Project at VNG Company, 13th International Conference on Computational Science and Its Applications – ICCSA 2013, 6/2013
 3. Lê Thị Thanh Xuân & Trần Tiến Khoa, Managers’ roles in Corporate social responsibility practice from perspectives of Vietnamese managers, SIBR2013 (Thái Lan), 6/2013
 4. Lê Thị Thanh Xuân & Trần Tiến Khoa, Influences of social ties on firm performance – a study in Vietnam on Corporate social responsibility practice, SIBR2013 (Thái Lan), 6/2013

4. Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo trong nước  

 1. Lê Nguyễn Hậu, Nghiên cứu khoa học và công bố trên tạp chí quốc tế, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 2. Bùi Huy Hải Bích, Phạm Ngọc Thúy & Võ Thị Ngọc Liên, Tiền tố và hậu tố của sự thỏa mãn và sự bất mãn: Một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ du lịch lữ hành, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 3. Huỳnh Thị Minh Châu, Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc đội nhóm trong doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 4. Huỳnh Thị Phương Lan & Nguyễn Xuân Thọ, Chất lượng đào tạo MBA, sự thỏa mãn và lòng trung thành của học viên, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 5. Huỳnh Thị Phương Lan & Nguyễn Quang Vĩnh, Mối liên hệ giữa chi phí chuyển đổi, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 6. Nguyễn Thị Thu Hằng & Nguyễn Khánh Trang, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của giảng viên, viên chức tại các trường đại học, cao đẳng ở Lâm Đồng, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 7. Nguyễn Thu Hiền & Nguyễn Hoàng Minh, Trách nhiệm hội đồng quản trị và hiệu quả doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 8. Phạm Quốc Trung & Nguyễn Hoàng Lập, Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến việc chia sẻ tri thức nhân viên trong ngành xây dựng Việt Nam, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 9. Trương Quang Huy & Đường Võ Hùng, Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong của quản lý chuỗi cung ứng đến hiệu quả vận hành - Một nghiên cứu thực nghiệm trong ngành may công nghiệp, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 10. Bùi Nguyên Hùng, Võ Khánh Toàn, Năng lực sản xuất hàng loạt theo yêu cầu của khách hàng, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 11. Dương Như Hùng, Lại Huy Hùng, Nguyễn Hải Ngân Hà, Lê Thị Hằng Giang & Hứa Hải Yến, Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất tổng hợp TFP: một khảo sát trong 6 ngành công nghiệp tại Tp.HCM, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 12. Bùi Nguyên Hùng, Lê Phước Luông & Nguyễn Thị Hồng Đăng, Assess the lean performances in Vietnamese companies - a multi-case study in manufacturing firms, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 13. Huỳnh Bảo Tuân, Hồ Phượng Hoàng, Trần Thị Cảm & Nguyễn Ngọc Kiều Chinh, Nghiên cứu chuỗi giá trị dược liệu - cây Diệp Hạ Châu, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 14. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Lê Phước Luông, Nguyễn Bắc Nguyên & Trần Quốc Thắm, Nghiên cứu ứng dụng FMEA: tình huống tại doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam., Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 15. Phạm Quốc Trung & Ngụy Thị Hiền, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án ERP tại Việt Nam, Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 16. Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân & Trương Thị Lan Anh, Applying Carroll's CSR pyramid in studying employees' perceptions of corporate social responsibility., Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 17. Hứa Kiều Phương Mai & Nguyễn Đình Trọng, Văn hóa cấp cá nhân và hành vi: một mô hình văn hóa ảnh hưởng trực tiếp lên ý định mua thuốc không toa tại Việt Nam., Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 18. Lê Phước Luông & Hứa Kiều Phương Mai, Impacts of culture differences on a brand community - a cross study in sweden, Taiwan and Vietnam., Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 19. Lê Nguyễn Hậu & Nguyễn Thành Long, Một mô hình lý thuyết về năng lực doanh nhân, vốn xã hội và sáng nghiệp công ty trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ., Hội nghị KH&CN lần thứ 13 – Trường ĐHBK, 11/2013
 


Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 14 khách Trực tuyến