Lịch tiếp sinh viên và học viên

LỊCH TIẾP SINH VIÊN (ĐHCQ /CLC/TT) VÀ HỌC VIÊN SĐH (*)
HK I / NĂM HỌC 2020-2021

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Phòng 105B10)

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng khoa

TS. Dương Như Hùng
duongnhuhung@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 - ext. 5610

T4: 9g00-11g00 (CQ/CLC/SĐH)

T3: 14g00 - 16g00 (CQ/CLC/SĐH)

Phó trưởng khoa 
(phụ trách đào tạo)

TS. Nguyễn Vũ Quang
nvquang@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 - ext. 5612


T4: 13g30-16g30 (CLC, CQ)
T6: 13g30 - 16g30 (SĐH)

Phó trưởng khoa 
(phụ trách CSVC và CTSV)
GVCN K2018: CLC + LKQT
CNMH: TTTN, TTNT

ThS. Trần Duy Thanh
tdthanh@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 - ext. 5611

T3: 9g00 - 11g00

T5: 13g00 - 16g00 (CLC)

Phó trưởng khoa
(phụ trách KHCN& QHQT)

TS. Trương Minh Chương
tmchuong@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 - ext. 5607

T3: 7g30 - 9g00

T6: 13g00 - 15g00

BỘ MÔN: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Phòng: 103B10 - ĐT: (028) 38 647 256 - ext. 5607

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng Bộ môn

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân
n.m.tuan@hcmut.edu.vn

T2: 8g - 10g00 
T3: 8g - 10g00 


Trưởng phòng TNMP
CNMH: Kinh tế Kỹ thuật
GVCN K2020: ĐHCQ

ThS. Hà Văn Hiệp
hvhiep@hcmut.edu.vn


T5: 14g00 - 16g00

GVCN K2019: CLC + LKQT

PGS. TS. Phạm Quốc Trung
pqtrung@hcmut.edu.vn

T4: 8g30 - 11g00 
T5: 8g30 - 11g00 


GVCN K2019: lớp 1, 2
Bí thư đoàn thanh niên

ThS. Trần Thị Tuyết
trantuyet@hcmut.edu.vn

T2: 10g00 - 12g00 (ĐHCQ)
T3: 8g30 - 11g30 (CLC)TS. Nguyễn Thanh Hùng
nthung@hcmut.edu.vn

T3: 7g15-9g00
T4: 13g-15gThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
nnbphuong@hcmut.edu.vn

T5: 10g45 - 12g45ThS. Võ Thị Ngọc Trân
vtntran@hcmut.edu.vn


T4: 13g00 - 15g00


TS. Nguyễn Thị Ánh Phương
anhphuong@hcmut.edu.vnBỘ MÔN: TÀI CHÍNH

Phòng: 104B10 - ĐT: (028) 38 647 256 - ext. 5614

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng bộ môn
Giám đốc Ctr. MSM

TS. Nguyễn Thu Hiền
nthuhien@hcmut.edu.vn

T2: 8g30 - 10g00 

T3: 13g30 - 15g00 (P.315A4)

Phó CNBM
GVCN K2016 trở về trước (ĐHCQ)

ThS. Lại Huy Hùng
lhhung@hcmut.edu.vnGVCN K2017: lớp 1,2

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương
hlcphuong@hcmut.edu.vn

T5: 8g30 - 11g00
T6: 8g30 - 11g00ThS. Lê Tuấn
letuan@hcmut.edu.vn

T2: 8g30 - 10g00
T5: 8g30 - 10g00ThS. Võ Thị Thanh Nhàn
vttnhan@hcmut.edu.vn

T2: 8g30 - 10g00
T5: 8g30 - 10g00ThS. Phạm Tiến Minh
ptminh@hcmut.edu.vn

T2: 8g30 - 11g00 
T5: 8g30 - 11g00 ThS. Đoàn Phương Nhi
dpnhi@hcmut.edu.vn

T2: 9g00 - 11g00
T3: 9g00 - 11g00
T5: 9g00 - 11g00

T5: 14g00 - 16g00

BỘ MÔN: QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH

Phòng: 106B10 - ĐT: (028) 38 647 256 - ext. 5608

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng Bộ môn
GVCN K2018

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
ntdnguyen@hcmut.edu.vn

T3: 8:00-10:30; T6: 9:15-10:30


GVCN K2020: CLC
CNMH: LVTN, đề cương LVTN

TS. Đường Võ Hùng
dvhung@hcmut.edu.vnGiám đốc TT BR&T
CNMH các nhóm kỹ năng

ThS. Huỳnh Bảo Tuân
hbtuan@hcmut.edu.vnGVCN K2020: CLC

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
htplan@hcmut.edu.vn

T3: 10g00-11g30

T4: 13g30-15g
T5: 15g00-16g00

GVCN Khóa 2019: lớp 3, 4

ThS. Nguyễn Thùy Trang
nttrang@hcmut.edu.vn

T4: 10g00 - 12g00
T6: 11g00 - 12g00TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
ntthang@hcmut.edu.vn


T2: 13g00 - 14g30 (CS2)
T4: 15g00 - 16g30


TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
ntqloan@hcmut.edu.vn

T3: 10g00 - 12g00

T2: 15g00 - 18g00


TS. Lê Phước Luông
lpluong@hcmut.edu.vn


T2: 14g00 - 16g00 T5: 14g00 - 15g30


Cô. Nguyễn Thị Hoàng Mai
nthmai@hcmut.edu.vn

T3: 8g00 - 10g30
T6: 8g00 - 11g30

T6: 14g00 - 16g30

BỘ MÔN: TIẾP THỊ VÀ QUẢN LÝ

Phòng: 107B10 - ĐT: (028) 38 647 256 - ext. 5613

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

CNBM
GVCN K2017: lớp 3,4

ThS. Lại Văn Tài
lvtai@hcmut.edu.vn

T2: 8g00 - 11g00

T3: 13g00 - 15g00

GVCN K2017: CLC + LKQT

TS. Lê Thị Thanh Xuân
lttxuan@hcmut.edu.vn

T3: 8g00 - 11g00

T2: 12g00 - 15g00

CNMH: QTKD cho KS

ThS. Dương Thị Ngọc Liên
dtnlien@hcmut.edu.vnGVCN K2016 trở về trước: CLC + LKQT

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu
htmchau@hcmut.edu.vn

T4: 13g00 - 16g00

T5: 9g00 - 12g00

Trợ lý sinh viên

ThS. Mai Thị Mỹ Quyên
mtmquyen@hcmut.edu.vn
PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
lnhau@hcmut.edu.vn

T5: 13g30 - 16g30

T6: 13g30 - 16g30


TS. Tạ Hùng Anh
tahunganh@hcmut.edu.vn

T3: 8g00 - 10g00ThS. Bùi Huy Hải Bích
bhhbich@hcmut.edu.vn
ThS. Nguyễn Văn Tuấn
nvtuan@hcmut.edu.vn

T6: 8g00 - 11g30

T2: 13g30 - 16g00


ThS. Đậu Xuân Trường
dxtruong@hcmut.edu.vn

T2: 8g30 - 11g00

T4: 13g30 - 16g00


Cô Lê Hoài Kiều Giang
lhkgiang@hcmut.edu.vn

T2: 8g30 - 11g00

T5: 13g30 - 16g00

(*) Ghi chú: 
- ĐHCQ: Chương trình đào tạo đại trà
- CLC: Chương trình chất lượng cao
- TT: Chương trình tiên tiến
- SĐH: Chương trình đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ
Lưu ý: Thầy/Cô có dạy chương trình CLC cần có 1 buổi dành riêng để tiếp SV CLC tương đương 3 giờ
Đây là 1 trong các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn kiểm định.

 
 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 20 khách Trực tuyến