Lịch tiếp sinh viên và học viên

LỊCH TIẾP SINH VIÊN (ĐHCQ /CLC/TT) VÀ HỌC VIÊN SĐH (*)
HK II / NĂM HỌC 2019-2020
BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Phòng 105B10)
Chức vụ Họ tên Giảng viên Giờ tiếp buổi Sáng Giờ tiếp buổi Chiều
Trưởng khoa TS. Dương Như Hùng
duongnhuhung@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 - ext. 5610


Phó trưởng khoa
(phụ trách đào tạo)
TS. Nguyễn Vũ Quang
nvquang@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 - ext. 5612

T6: 13g00 - 16g00 (CLC+ĐHCQ)
T4: 15g - 17g (SĐH)
Phó trưởng khoa
(phụ trách CSVC và CTSV)
GVCN K2018: CLC + LKQT
CNMH: TTTN, TTNT
ThS. Trần Duy Thanh
tdthanh@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 - ext. 5611
T5: 9g00 - 12g00 T4: 13g00 - 16g00 (CLC)
Phó trưởng khoa
(phụ trách KHCN& QHQT)
TS. Trương Minh Chương
tmchuong@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 - ext. 5607

T2: 8g00 - 11g00 (CLC)
T3: 8g00 - 11g00 (CLC)
BỘ MÔN: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Phòng: 103B10 - ĐT: (028) 38 647 256 - ext. 5607
Chức vụ Họ tên Giảng viên Giờ tiếp buổi Sáng Giờ tiếp buổi Chiều
Trưởng Bộ môn PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân
n.m.tuan@hcmut.edu.vn
T2: 8g00 - 10g30
T4: 7g30 - 10g00

Trưởng phòng TNMP
CNMH: Kinh tế Kỹ thuật
ThS. Hà Văn Hiệp
hvhiep@hcmut.edu.vn
T3: 9g00 - 11g00
GVCN K2019: CLC + LKQT PGS. TS. Phạm Quốc Trung
pqtrung@hcmut.edu.vn
T2: 8g30 - 11g00
T6: 8g30 - 11g00

GVCN K2019: lớp 1, 2
Bí thư đoàn thanh niên
ThS. Trần Thị Tuyết
trantuyet@hcmut.edu.vn
T5: 8g00 - 11g00 T6: 12g00 - 15g00

TS. Nguyễn Thanh Hùng
nthung@hcmut.edu.vn
T2: 7g30 - 10g00
T6: 7g30 - 10g00


ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
nnbphuong@hcmut.edu.vn

T5: 13g00 - 15g00

ThS. Võ Thị Ngọc Trân
vtntran@hcmut.edu.vn

T4: 13g00 - 15g00

TS. Nguyễn Thị Ánh Phương
anhphuong@hcmut.edu.vn


BỘ MÔN: TÀI CHÍNH
Phòng: 104B10 - ĐT: (028) 38 647 256 - ext. 5614
Chức vụ Họ tên Giảng viên Giờ tiếp buổi Sáng Giờ tiếp buổi Chiều
Trưởng bộ môn
Giám đốc Ctr. MSM
TS. Nguyễn Thu Hiền
nthuhien@hcmut.edu.vn
T2: 9g00 - 11g00 T6: 14g00 - 16g00
Phó CNBM
GVCN K2016
ThS. Lại Huy Hùng
lhhung@hcmut.edu.vn
T2: 9g00 - 11g00 T3: 14g00 - 17g00
GVCN K2017: lớp 1,2 ThS. Hàng Lê Cẩm Phương
hlcphuong@hcmut.edu.vnThS. Lê Tuấn
letuan@hcmut.edu.vn
T3: 9g00 - 11g00 T5: 14g00 - 16g00

ThS. Võ Thị Thanh Nhàn
vttnhan@hcmut.edu.vn
T2: 8g30 - 9g30
T6: 8g00 - 8g50, CS2 - H6


ThS. Phạm Tiến Minh
ptminh@hcmut.edu.vn
T2: 9g00 - 11g00
T6: 9g00 - 11g00


ThS. Đoàn Phương Nhi
dpnhi@hcmut.edu.vn
T2 đến T6: 9g00 - 11g00 T2 đến T6: 14g00 - 16g00
BỘ MÔN: QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH
Phòng: 106B10 - ĐT: (028) 38 647 256 - ext. 5608
Chức vụ Họ tên Giảng viên Giờ tiếp buổi Sáng Giờ tiếp buổi Chiều
Trưởng Bộ môn
GVCN K2018
TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
ntdnguyen@hcmut.edu.vn
T6: 8g00 - 11g00 (CLC) T6: 15g00 - 16g30
GVCN K2014+K2015: CLC
CNMH: LVTN, đề cương LVTN
TS. Đường Võ Hùng
dvhung@hcmut.edu.vn
T2: 10g00 - 11g30
T4: 10g00 - 11g30

Giám đốc TT BR&T
CNMH các nhóm kỹ năng
ThS. Huỳnh Bảo Tuân
hbtuan@hcmut.edu.vn


GVCN các khóa K2015 trở về trước ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
htplan@hcmut.edu.vn
T6: 11g00 - 12g00 T2: 15g00 - 16g00
T5: 15g00 - 18h00 (CLC)
GVCN Khóa 2019: lớp 3, 4 ThS. Nguyễn Thùy Trang
nttrang@hcmut.edu.vn
T3: 9g00 - 11g00
T5: 9g00 - 12g00


TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
ntthang@hcmut.edu.vn

T3: 9g00 - 11g00


TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
ntqloan@hcmut.edu.vn

T2: 14g00 - 15g00
T5: 15g00 - 18g00 (CLC)

Cô. Nguyễn Thị Hoàng Mai
nthmai@hcmut.edu.vn
T3: 8g30 - 11g30
T4: 8g30 - 11g30
T3: 13g00 - 16g00
BỘ MÔN: TIẾP THỊ VÀ QUẢN LÝ
Phòng: 107B10 - ĐT: (028) 38 647 256 - ext. 5613
Chức vụ Họ tên Giảng viên Giờ tiếp buổi Sáng Giờ tiếp buổi Chiều
CNBM
GVCN K2017: lớp 3,4
ThS. Lại Văn Tài
lvtai@hcmut.edu.vn
T6: 08g00 - 11g00 T4: 13g00 - 14g30
GVCN K2017: CLC + LKQT TS. Lê Thị Thanh Xuân
lttxuan@hcmut.edu.vn
T4: 08g30 - 11g30 T2: 14g00 - 16g00
CNMH: QTKD cho KS ThS. Dương Thị Ngọc Liên
dtnlien@hcmut.edu.vn
T5: 07g00 - 09g00
GVCN K2016: CLC + LKQT ThS. Huỳnh Thị Minh Châu
htmchau@hcmut.edu.vn
T5: 9g00 - 11g50 T5: 13g00 - 15g50 (CLC)
Trợ lý sinh viên ThS. Mai Thị Mỹ Quyên
mtmquyen@hcmut.edu.vn
T6: 9g00 - 11g00 T5: 13g30 - 16g00

PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
lnhau@hcmut.edu.vnTS. Tạ Hùng Anh
tahunganh@hcmut.edu.vn
T2: 9g30 - 12g30 T2: 8g00 - 11g00
T4: 11g00 - 14g30

ThS. Bùi Huy Hải Bích
bhhbich@hcmut.edu.vn
T3: 8g30 - 11g30 (CLC)
T5: 9g00 - 11g20


ThS. Nguyễn Văn Tuấn
nvtuan@hcmut.edu.vn
T4: 9g00 - 11g30 T3: 13g30 - 16g00

ThS. Đậu Xuân Trường
dxtruong@hcmut.edu.vnCô Lê Hoài Kiều Giang
lhkgiang@hcmut.edu.vn
T5: 9g00 - 11g00 T2: 14g00 - 16g00
(*) Ghi chú:


- ĐHCQ: Chương trình đào tạo đại trà- CLC: Chương trình chất lượng cao- TT: Chương trình tiên tiến


- SĐH: Chương trình đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 22 khách Trực tuyến