Lịch tiếp sinh viên và học viên

LỊCH TIẾP SINH VIÊN (ĐHCQ /CLC/TT) VÀ HỌC VIÊN SĐH (*)
HK I / NĂM HỌC 2019-2020

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Phòng 105B10)

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng khoa

TS. Dương Như Hùng
duongnhuhung@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 - ext. 5610

T3: 9g00 - 11g00

 

Phó trưởng khoa
(phụ trách đào tạo)

TS. Nguyễn Vũ Quang
nvquang@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 - ext. 5612

 

T3: 14g00 - 16g00: ĐHCQ và CLC
T6: 14g00 - 16g00: SĐH

Phó trưởng khoa
(phụ trách CSVC và CTSV)
GVCN K2018: CLC + LKQT
CNMH: TTTN, TTNT

ThS. Trần Duy Thanh
tdthanh@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 - ext. 5611

T6: 9g00 - 11g00

T2: 13g30 - 15g00

Phó trưởng khoa
(phụ trách KHCN& QHQT)
GVCN K2017: CLC + LKQT

TS. Lê Thị Thanh Xuân
lttxuan@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 - ext. 5613

T4: 08g00 - 11g00

T2: 13g00 - 15g00

BỘ MÔN: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Phòng: 103B10 - ĐT: (028) 38 647 256 - ext. 5607

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng Bộ môn

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân
n.m.tuan@hcmut.edu.vn

 

 

Trưởng phòng TNMP
CNMH: Kinh tế Kỹ thuật

ThS. Hà Văn Hiệp
hvhiep@hcmut.edu.vn

T5: 9g00 - 11g00

T3: 15g00 - 16g30

GVCN K2019: lớp 1, 2

ThS. Trần Thị Tuyết
trantuyet@hcmut.edu.vn

T6: 8g30 - 11g30

12g30 - 15g30

GVCN K2019: CLC + LKQT

TS. Phạm Quốc Trung
pqtrung@hcmut.edu.vn

T5: 9g00 - 11g00

T6: 14g00 - 16g00

 

TS. Trương Minh Chương
tmchuong@hcmut.edu.vn

 

T2: 15g00 - 16g30

 

TS. Nguyễn Thanh Hùng
nthung@hcmut.edu.vn

T3: 7g30 - 11g00
T4: 7g30 - 11g00

 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
nnbphuong@hcmut.edu.vn

T6: 11g00 - 12g00

T6: 13g00 - 15g00

 

ThS. Võ Thị Ngọc Trân
vtntran@hcmut.edu.vn

T4: 11g00 - 12g00

T6: 13g30 - 15g00

 

ThS. Nguyễn Thị Ánh Phương
anhphuong@hcmut.edu.vn

 

 

 

 

 

 

BỘ MÔN: TÀI CHÍNH

Phòng: 104B10  - ĐT: (028) 38 647 256 - ext. 5614

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng bộ môn
Giám đốc Ctr. MSM

TS. Nguyễn Thu Hiền
nthuhien@hcmut.edu.vn

 

 

Phó CNBM
GVCN K2016

ThS. Lại Huy Hùng
lhhung@hcmut.edu.vn

 

 

GVCN K2017: lớp 1,2
 Bí thư đoàn thanh niên

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương
hlcphuong@hcmut.edu.vn

 

 

 

ThS. Lê Tuấn
letuan@hcmut.edu.vn

T3: 8g30 - 9g30

T5: 15g00 - 16g00

 

ThS. Võ Thị Thanh Nhàn
vttnhan@hcmut.edu.vn

T3: 8g30 - 9g30

T2: 15g00 - 16g00

 

ThS. Bùi Huy Hải Bích
bhhbich@hcmut.edu.vn

T3: 8g30 - 11g00
T4: 8g30 - 11g00

 

 

ThS. Phạm Tiến Minh
ptminh@hcmut.edu.vn

T4: 9g00 - 11g00

T2: 14g00 - 16g00

 

ThS. Đoàn Phương Nhi
dpnhi.tg@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ MÔN: QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH

Phòng: 106B10 - ĐT: (028) 38 647 256 - ext. 5608

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng Bộ môn
GVCN K2018

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
ntdnguyen@hcmut.edu.vn

T2: 9g00 - 11g00: ĐHCQ và CLC

T4: 15g15 - 16g15: SĐH

GVCN K2014+K2015: CLC
CNMH: LVTN, đề cương LVTN

TS. Đường Võ Hùng
dvhung@hcmut.edu.vn

 

 

Giám đốc TT BR&T
CNMH các nhóm kỹ năng

ThS. Huỳnh Bảo Tuân
hbtuan@hcmut.edu.vn

T4: 9g00 - 11g00

T6: 12g00 - 15g00

GVCN các khóa K2015 trở về trước

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
htplan@hcmut.edu.vn

 

 

GVCN Khóa 2019: lớp 3, 4

ThS. Nguyễn Thùy Trang
nttrang@hcmut.edu.vn

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
ntthang@hcmut.edu.vn

 

 

 

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
ntqloan@hcmut.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ MÔN: TIẾP THỊ VÀ QUẢN LÝ

Phòng: 107B10 - ĐT: (028) 38 647 256 - ext. 5613

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

CNBM
 GVCN K2017: lớp 3,4

ThS. Lại Văn Tài
lvtai@hcmut.edu.vn

T3: 8g30 - 11g30

T4: 14g00 - 16g00

CNMH: QTKD cho KS

ThS. Dương Thị Ngọc Liên
dtnlien@hcmut.edu.vn

T4: 7g00 - 9g30

 

GVCN K2016: CLC + LKQT

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu
htmchau@hcmut.edu.vn

T4: 9g00 - 11g30

T2: 14g00 - 16g30

Trợ lý sinh viên

ThS. Mai Thị Mỹ Quyên
mtmquyen@hcmut.edu.vn

T4: 9g00 - 11g00

T2: 15g00 - 17g00

 

PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
lnhau@hcmut.edu.vn

 

T5: 14g00 - 16g30
T6: 14g00 - 16g30

 

TS. Tạ Hùng Anh
tahunganh@hcmut.edu.vn

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Tuấn
nvtuan@hcmut.edu.vn

 

T4: 13g30 - 15g00
T6: 14g00 - 16g30

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ghi chú:
- ĐHCQ: Chương trình đào tạo đại trà

- CLC: Chương trình chất lượng cao

- TT: Chương trình tiên tiến

- SĐH: Chương trình đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ

 

 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 17 khách Trực tuyến