Lịch tiếp sinh viên và học viên

LỊCH TIẾP SINH VIÊN VÀ HỌC VIÊN VÀO HK II / 2017-2018

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Phòng 105B10)Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Sáng

Chiều

Trưởng khoa

PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu

 

T6: 14:00-16:30

Phó trưởng khoa
(phụ trách đào tạo)

TS. Nguyễn Mạnh Tuân

 

T4: 14:00 - 16:00
T6: 14:00 - 16:00

Phó trưởng khoa
(phụ trách CSVC và CTSV)
GVCN K2017: CLC
CNMH: TTTN, TTNT

ThS. Trần Duy Thanh

T4: 9:00 - 11:30
T5: 9:00 - 11:30

 

Phó trưởng khoa
(phụ trách KHCN& QHQT)

TS. Phạm Quốc Trung

T5: 9:00 - 11:00

T6: 14:00-16:00

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (Phòng 103B10)


Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Sáng

Chiều

Trưởng Bộ môn

TS. Trương Minh Chương

T4: 9:00 – 10:30

 

Trưởng phòng TNMP
CNMH: Kinh tế Kỹ thuật

ThS. Hà Văn Hiệp

T3: 9:00 – 11:00

T4: 14:00 – 16:00

GVCN K2015: lớp 1, 2

ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh

T5: 8:30 – 11:30
T6: 8:30 – 11:30

 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương

 

T2: 13:00 – 14:30
T3: 13:00 – 14:30

 

TS. Nguyễn Thanh Hùng

T2: 9:00 – 11:30
T3: 7:30 – 11:30

 

 

ThS. Võ Thị Ngọc Trân

 

T5: 13:30 – 15:00
T6: 15:00 – 17:30

BỘ MÔN TIẾP THỊ (Phòng 107B10)Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Sáng

Chiều

Phó CNBM
GVCN K2017: lớp 1, 2

ThS. Lại Văn Tài

 

T5: 13:00-16:30

 

TS. Lê Thị Thanh Xuân

T3: 8:00-11:30

 

 

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

T2: 8:00-11:00

 

GVCN K2014: lớp 1, 2
Trợ lý sinh viên

ThS. Lê Đức Anh

 

T2: 14:00-16:30

GVCN K2016: CLC

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu

 

T6: 13:00-16:00

CNMH: QTKD cho KS

ThS. Dương Thị Ngọc Liên

T3: 7:00-9:30

 

 

ThS. Trần Minh Thư

 

T4: 15:00-17:30

BỘ MÔN QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH (Phòng 106B10)


Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Sáng

Chiều

Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

T2: 9:00 - 10:30
T4: 9:00 - 11:30

 

GVCN K2014+K2015: CLC
CNMH: LVTN

TS. Đường Võ Hùng

T3: 9:30 - 11:00

T5: 14:00 - 16:00

Giám đốc TT BR&T
CNMH: các môn kỹ năng

ThS. Huỳnh Bảo Tuân

T5: 9:00 - 11:00

T2: 14:00 - 16:00

Bí thư đoàn thanh niên
GVCN K2015: lớp 3, 4

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan

 

T3: 17:30 - 18:30
T4: 15:00 - 17:00

GVCN K2013: lớp 1, 2

ThS. Nguyễn Thùy Trang

T2: 9:00 - 11:00
T3: 9:00 - 11:00

T4: 13:00 - 15:00

 

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

 

T4: 14:00 - 16:00
T6: 13:30 - 15:00

 

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

T3: 7:30 - 9:00

T3: 15:00 - 16:00

 

ThS. Nguyễn Kim Anh

 

T3: 13:30 - 16:30
T5: 13:30 - 16:30

BỘ MÔN TÀI CHÍNH (Phòng 104B10)Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Sáng

Chiều

Trưởng bộ môn

TS. Dương Như Hùng

T4: 9:00 - 11:00

T5: 14:00 - 16:00

GVCN K2012 trở về trước

ThS. Nguyễn Bích Ngọc

T3: 9:00 - 11:00

T5: 14:00 - 16:00

GVCN K2013: lớp 3, 4

ThS. Phạm Tiến Minh

T3: 9:00 - 11:00

T3: 14:00 - 16:00

GVCN K2014: lớp 3, 4

ThS. Bùi Huy Hải Bích

T5: 9:00 - 11:00

T4: 14:00 - 16:00

GVCN K2016

ThS. Lại Huy Hùng

T4: 9:00 - 11:00

T2: 14:00 - 16:00

GVCN K2017: lớp 3, 4

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương

T2: 9:00 - 11:00

T5: 14:00 - 16:00

 

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy

T2: 9:00 - 11:00
T4: 9:00 - 11:00

 

 

ThS. Võ Thị Thanh Nhàn

T2: 9:00 - 11:00

T3: 14:00 - 16:00

 


Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 37 khách Trực tuyến