Giới thiệu về Khoa

KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

 • Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý
 • Bộ môn Tài chính
 • Bộ môn Tiếp thị và quản lý
 • Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành

  Văn phòng

: B10 – 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp. HCM

  Điện thoại

: (84.8) 8 650 460 – Ext: 5609

  Fax

: (84.8) 8 635 058

  Website

: www.sim.hcmut.edu.vnwww.sim.edu.vn

  Email

kqlcn@hcmut.edu.vn

  Trưởng khoa

:TS. Dương Như Hùng

  Email của Trưởng khoa

: Duongnhuhung@hcmut.edu.vn 

I. TỔNG QUAN

Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực đào tạo của các nhà quản lý ở Việt Nam, năm 1993, trường ĐHBK Tp.HCM đã thành lập Khoa Quản lý công nghiệp.

Khoa hiện có các chương trình đào tạo từ cấp bậc đại học đến sau đại học các nhóm ngành Quản lý công nghiệp và Quản trị kinh doanh.

 • Bậc đại học: chuyên ngành Quản lý công nghiệp, chuyên ngành Quản trị kinh doanh gổm chương trình chính quy đại trà, chương trình chất lượng cao học phí tương xứng và chương trình liên kết quốc tê.
 • Bậc cao học: Quản trị kinh doanh
 • Bậc tiến sỹ: Quản trị kinh doanh

Ngoài ra, Khoa còn có chương trình đào tạo hợp tác quốc tế với trường Quản trị Maastricht (MSM, Hà Lan) về cao học quản trị kinh doanh hướng chiến lược và chương trình đào tạo hợp tác quốc tế với trường Khoa học ứng dụng Tây Bắc (FHNW, Thụy Sỹ) về cao học quản trị kinh doanh chuyên ngành tư vấn quản trị. Cả hai chương trình đều thích hợp cho các nhà quản lý đương nhiệm và được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với các giàng viên đến từ các trường danh tiếng trên thế giới.

Trẻ, tận tụy, năng động, ham học hỏi và thích ứng nhanh là đặc điểm chung của đội ngũ 60 giảng viên của Khoa với hầu hết được đào tạo và tu nghiệp ở các trường và viện đại học nước ngoài (Thái Lan, Úc, Pháp, Hoa Kỳ…).
(lấy từ website xuống)

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG NƯỚC

 • CỬ NHÂN: Thời gian đào tạo: 4 năm. Chương trình đào tạo Cử nhân có hai chọn lựa chuyên ngành: Cử nhân Quản Lý Công Nghiệp hoặc Cử nhân Quản trị Kinh doanh.Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm đem lại kiến thức vững vàng và những kỹ năng xã hội toàn diện, chuẩn bị cho người học một năng lực đáp ứng tốt nhất cho sự phát triển nghề nghiệp quản lý trong tương lai.
 • CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm. Đây là cơ hội cho phép các kỹ sư thực hiện ước vọng đổi ngành hoặc thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp trung và cao trong doanh nghiệp. Chất lượng cao kết hợp với kiến thức mới là các cam kết hàng đầu của chương trình. Chương trình được các mạng xã hội bình chọn là một trong các chương trình MBA có uy tín và chất lượng cao hiện nay tại phía Nam.
 • TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thời gian đào tạo: 3 – 4 năm. Chương trình được xây dựng với mục tiêu đào tạo những cán bộ khoa học có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực chuyên môn: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Phát triển Nguồn nhân lực, Quản lý Sản xuất, Quản lý Tài chính và Quản lý Hệ thống Thông tin. Chương trình nhắm đến các chuẩn mực cao trong học thuật và nghiên cứu về các vấn đề của phát triển trong thời kỳ hội nhập.

Các nghiên cứu sinh tiềm năng là các Cán Bộ Giảng Dạy của các trường đại học, Cán Bộ Nghiên Cứu Khoa Học tại các Trường, Viện, các Sở, Ban ngành của Thành Phố và các tỉnh cũng như những người làm công tác quản lý tại các doanh nghiệp.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

 • BBA – UIS CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH DO ĐẠI HỌC ILLINOIS TẠI SPRINGFIELD (HOA KỲ) CẤP BẰNG: Thời gian đào tạo 2 năm tại Khoa Quản lý Công nghiệp và 2 năm tại UIS. UIS là một trong ba địa điểm đào tạo của trường đại học danh tiếng University of Illinois - bang Illinois, Hoa Kỳ. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường UIS đạt chuẩn AACSB. Trong chương trình hợp tác đào tạo này, UIS kỳ vọng đem đến cho sinh viên kiến thức và kinh nghiệm sống và học tập tại Hoa Kỳ.
 • MBA-MSM  THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH DO TRƯỜNG QUẢN LÝ MAASTRICHT (HÀ LAN) CẤP BẰNG: Chương trình do Trường Maastricht School of Management (MSM, Hà Lan) cấp bằng. Cung cấp kiến thức quản lý doanh nghiệp chung, với hai chuyên ngành là Quản lý chiến lược và Quản lý dự án.Là một trong những chương trình MBA liên kết lâu đời nhất tại Tp. HCM (từ 1998). Đã có hơn 800 cựu sinh viên, tạo ra một mạng lưới quan hệ hỗ trợ lẫn nhau rất mạnh. Bên cạnh những kiến thức và kỹ năng quản lý, đây chính là giá trị lớn mà chương trình đem lại cho người học. Cách thức tổ chức lịch học tập trung kết hợp với thời gian ôn tập dài có trợ giảng theo sát rất phù hợp với quĩ thời gian hạn chế của người học là những nhà quản lý.
 • MBA-MCI THẠC SĨ TƯ VẤN QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH: Chương trình do Trường Northwestern University of Applied Sciences, Thụy Sĩ cấp bằng. Quá trình hội nhập quốc tế của Việt nam mở ra một thị trường dịch vụ tư vấn về quản lý rộng lớn và ngày càng phát triển. Chương trình này được thiết kế nhắm đến cung cấp kiến thức và kỹ năng tư vấn quốc tế về quản lý kinh doanh - là lĩnh vực đem lại cho người học những kiến thức mới và độc đáo. Cách thức tổ chức lịch học tương tự như chương trình MBA-MSM.

CÁC LÌNH VỰC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH:

 • Quản trị dịch vụ
 • Quản lý sản xuất và vận hành
 • Quản lý chất lượng
 • Tiếp thị và kinh doanh quốc tế
 • Quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA - NHIỆM KỲ 2012 -2017

1. Ban Chủ nhiệm Khoa

Họ tên - Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

  TS. DƯƠNG NHƯ HÙNG
    Trưởng khoa

  Email: Duongnhuhung@hcmut.edu.vn

 Phụ trách chung, chiến lược, nhân sự và tài chánh

  TS. NGUYỄN VŨ QUANG
    Phó Trưởng khoa

  Email: nvquang@hcmut.edu.vn

 Phụ trách đào tạo đại học và cao học

  ThS. TRẦN DUY THANH
   Phó Trưởng khoa

  Email: tdthanh@.hcmut.edu.vn

 Phụ trách công tác Đoàn Hội, sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, quan hệ với doanh nghiệp

  TS. TRƯƠNG MINH CHƯƠNG
   Phó Trưởng khoa

  Email: tmchuong@hcmut.edu.vn

 Phụ trách khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, và đảm bảo chất lượng

2. Trưởng các Bộ môn

Họ tên - Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

 TS. NGUYỄN MẠNH TUÂN
  Trưởng Bộ môn
  Email: 
n.m.tuan@hcmut.edu.vn

 Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS)

 TS. NGUYỄN THỊ ĐỨC NGUYÊN
  Trưởng Bộ môn
  Email: 
ntdnguyen@hcmut.edu.vn

 Quản lý Sản xuất và Điều hành (POM)

 TS. NGUYỄN THU HIỀN

  Phó trưởng Bộ môn
  Email: 
nthuhien@hcmut.edu.vn

 Tài chính

 ThS. LẠI VĂN TÀI
  Trưởng Bộ môn
  Email: 
lvtai@hcmut.edu.vn

 Tiếp thị và Quản lý

3. Trưởng các đơn vị trực thuộc

Họ tên - Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

 ThS. HUỲNH BẢO TUÂN
  Giám đốc
  Email: 
hbtuan@hcmut.edu.vn

 Trung Tâm BR&T

 TS. NGUYỄN THỊ THU HIỀN

  Giám đốc
  Email: 
nthuhien@hcmut.edu.vn

 Chương trình MSM

4.  Văn phòng Khoa và các Trợ lý Ban chủ nhiệm Khoa

Họ tên

Nhiệm vụ

Nguyễn Thanh Mai

ntmai@hcmut.edu.vn

Trợ lý tổng hợp, tài chính

Trần Thị Phương Mai

ttpmai@hcmut.edu.vn

Chuyên viên văn thư lưu trữ, hỗ trợ sinh viên về thủ tục hành chính

Lâm Thành Phước

ltphuoc@hcmut.edu.vn

Chuyên viên phụ trách phòng thí nghiệm mô phỏng

Lâm Thị Mỹ Tiên

ltmtien@hcmut.edu.vn

Nguyễn Việt Đức

nvduc@hcmut.edu.vn

Trợ lý giáo vụ các hệ đào tạo

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa QLCN

5.12.2020 15:00 9 Ngày

 CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM

ĐÓN KHÁCH

 •  Thời gian:  15:00-15:30 ngày thứ Bảy 5/12/2020
 •  Địa điểm: sân trước A5 – Đại học Bách Khoa

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP KHOA

 •  Thời gian: 15:30-17:30 ngày thứ Bảy 5/12/2020
 •  Địa điểm: hội trường A5 – Đại học Bách Khoa

GIAO LƯU CÁC THẾ HỆ SINH VIÊN QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

 •  Thời gian: 17:30-20:30 ngày thứ Bảy 5/12/2020
 •  Địa điểm:  sân trước A5 – Đại học Bách Khoa

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 47 khách Trực tuyến