Seminar Global Startup Ecosystem (21/11) + Information session NTU (24/11)

K/g quy thay/co & anh/chi,

Trong tuan sau, khoa QLCN se co 2 seminar nhu sau:

1/ Seminar “Global Startup Ecosystem”, dien gia: Prof. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, SGH Warsaw School of Economics (day la giao su Ba Lan, qua Viet Nam theo chuong trinh trao doi cua Eramus+).

  • Thoi gian: 14:00 – 16:00 Thu Ba (21/11/2017)
  • Dia diem: P. 311 A4 (thay doi phong, khong phai 201 B10 nhu thong bao truoc)
  • Ngon ngu: Tieng Anh
  • Doi tuong: SV, HVCH, GV. co quan tam den chu de doi moi, sang tao, khoi nghiệp, va xay dung thanh cong he sinh thai khoi nghiệp.

2/ Information session “Nayang Business School” (Nanyang Technology University, Singapore), dien gia: Ms. June Lee (Truong P. Tuyen sinh & Tiep thi).

  • Thoi gian: 10:00 – 11:30 Thu Sau (24/11/2017)
  • Dia diem: P. 201 B10
  • Ngon ngu: Tieng Anh
  • Doi tuong: SV, HVCH., GV. co quan tam den việc tim hoc bong, dang ky hoc ThS., TS. o Dai hoc NTU (Singapore).

De thuan tien cho cong tac to chuc, vui long dang ky tham du tai link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15r6_wxtjKGyC8fTat_4N1Jik5UjOVVj9BUQVheUG884/edit?usp=sharing

Kinh moi cac thay/co & anh/chi tham du và chia se thong tin den cac ban SV, hoc vien cua minh de biet va dang ky tham du.

Dinh kem la thong tin them ve information session NTU de tham khao.

Tran trong kinh moi,

TM. BTC.

 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 16 khách Trực tuyến