Đăng ký đề tài NCKH cấp Sinh viên Chính quy năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch thực hiện đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu đề tài NCKH cấp Sinh viên Chính quy năm 2018

Căn cứ theo thông báo số 149/TB-KHCN&DA của Phòng KHCN&DA ngày 14/06/2017 về việc thực hiện đăng ký, xét duyệt, phê duyệt và nghiệm thu đề tài NCKH cấp sinh viên Chính quy năm 2018, Khoa QLCN kính thông báo đến các thầy cô về kế hoạch đăng ký, xét duyệt đề tài NCKH SV của khoa như sau:

  • SV nộp hồ sơ đăng ký cho Thư ký Khoa (C.Thanh Mai), gồm: 1/ Thuyết minh đề tài (SV.01), 2/ Dự toán đề tài SV (tối đa 5-7 triệu), trước ngày 06/8/2018
  • Thành lập Hội đồng xét duyệt & tổ chức xét duyệt: 06/8 - 14/8/2018
  • Thông báo đến SV về kết quả xét duyệt: 15/8/2018
  • SV chỉnh sửa hồ sơ theo góp ý của HĐ và gửi 4 bộ hồ sơ hoàn chỉnh về khoa, gồm: 1/Thuyết minh đề tài, 2/Dự toán đề tài, trước ngày 20/8/2018
  • Quyết định phê duyệt đề tài: 29/8/2018
  • Ký hợp đồng triển khai: 03/9/2018
  • Thời gian thực hiện đề tài: 03/9/2018 - 03/9/2019

Kế hoạch nghiệm thu đề tài xin xem chi tiết trong thông báo 149/TB-KHCN&DA đính kèm tại đây. Các biểu mẫu có thể được tải về từ website của P.KHCN&DA, như sau:

http://www.khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi/de-tai/2014-11-05-07-08-52?id=139

Chân thành cám ơn và Trân trọng kính chào.

KT.TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

TS. Phạm Quốc Trung


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

HNKH 2019

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 45 khách Trực tuyến