Đăng ký đề tài NCKH cấp Sinh viên Chương trình OISP 2018

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch thực hiện đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu đề tài NCKH cấp Sinh viên Chương trình đào tạo quốc tế năm 2018

Căn cứ Kế hoạch tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên chương trình OISP năm học 2018-2019 của Văn phòng Đào tạo Quốc tế.

Đối tượng: Nhóm SV nghiên cứu khoa học trong mọi lĩnh vực có thành viên là những sinh viên đang theo học các Chương trình Đào tạo Quốc tế và các sinh viên khác.

Số SV không thuộc OISP tham gia vào mỗi đề tài NCKH không quá 1/2 số lượng tổng thành viên của nhóm.

Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình do cán bộ hướng dẫn đăng ký với vai trò là đồng chủ nhiệm đề tài 1. Sinh viên OISP tham gia với vai trò là đồng chủ nhiệm 2.

Cán bộ hướng dẫn là giảng viên có tham gia trực tiếp giảng dạy hay trợ giảng trong Chương trình Đào tạo Quốc tế.
Khoa QLCN kính thông báo đến các th
ầy cô về kế hoạch đăng ký, xét duyệt đề tài NCKH SV OISP của khoa như sau:

  • SV nộp hồ sơ đăng ký cho Thư ký Khoa (C.Thanh Mai), gồm: 1/ Thuyết minh đề tài (SV.01), 2/ Dự toán đề tài SV (tối đa 5-7 triệu/ 1 đề tài), trước ngày 27/8/2018. (Sản phẩm đầu ra của đề tài phải là một bài báo cáo khoa học (sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh) để tham gia trong Hội nghị NCKH SV VP ĐTQT dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6/2019).
  • Thành lập Hội đồng xét duyệt & tổ chức xét duyệt: 28/8 - 31/8/2018
  • Thông báo đến SV về kết quả xét duyệt: 31/8/2018
  • SV chỉnh sửa hồ sơ theo góp ý của HĐ và gửi 4 bộ hồ sơ hoàn chỉnh về khoa, gồm: 1/Thuyết minh đề tài, 2/Dự toán đề tài, trước ngày 05/9/2018
  • Ký hợp đồng triển khai: 20/9/2018
  • Thời gian thực hiện đề tài: 20/9/2018 - 20/5/2019

Kế hoạch nghiệm thu đề tài xin xem chi tiết trong thông báo của VP ĐTQT đính kèm tại đây. Các biểu mẫu có thể được tải về từ website của P.KHCN&DA, như sau:

http://www.khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi/de-tai/2014-11-05-07-08-52?id=139

Chân thành cám ơn và Trân trọng kính chào.

KT.TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

TS. Phạm Quốc Trung

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

http://sim.hcmut.edu.vn/conference/wp-content/uploads/pictemp/SIDE.jpg

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 36 khách Trực tuyến