Thông báo lịch thực hiện Thực tập nhận thức - HK182 (ĐHCQ + CLC)

LỊCH THỰC TẬP NHẬN THỨC – HK2/2018-2019
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ CHẤT LƯỢNG CAO (K2017)
(Tham quan Doanh nghiệp)


1. Phổ biến nội dung thực tập nhận thức

+ ĐHCQ: 8g30, T2, 21/01/2019 - P. 307H2
+ Chất lượng cao:  9g00, T5, 24/01/2019P.201B10
Thành phần tham dự: CNMH (Thầy Thanh), Thầy/Cô GVHD, Các sinh viên thực hiện môn Thực tập nhận thức HK182

2. GVHD lập nhóm và trao đổi với SV, liên hệ doanh nghiệp tham quan : 11/02/2019 – 15/03/2019  

3. Tham quan doanh nghiệp: 18/03/2019 – 14/04/2019  

4. Nộp báo cáo: 03/05/2019 (Cho GVHD)

5. Trình bày báo cáo: 06/05 – 17/05/2019

---------------

CNMH: ThS. Trần Duy Thanh (điều phối chung cho 2 chương trình)
GVHD nhóm ĐHCQ:
-    Nhóm 1: ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
-    Nhóm 2: ThS. Nguyễn Văn Tuấn
-    Nhóm 3: ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh + ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
-    Nhóm 4: ThS. Hàng Lê Cẩm Phương + ThS. Bùi Huy Hải Bích
GVHD nhóm CLC: ThS. Trần Duy Thanh

Đính kèm chi tiết

 

HNKH 2019

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 38 khách Trực tuyến