Luận văn Thạc sĩ – Ngành Quản trị Kinh doanh K2016 – Đợt 1

STT

MSHV

HỌ

TÊN

ĐỀ TÀI

THESIS

CBHD

1

7141053

Trần Hoàn Mỹ

Anh

Quan hệ giữa định hướng tinh thần doanh nghiệp, định hướng thị trường và kết quả thực hiện của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh

The relationship between entrepreneurial orientation, market orientation and performance of medium and small enterprises in Ho Chi Minh city

TS. Trương Minh Chương

2

7140540

Nguyễn Trung

Hiếu

Ảnh hưởng của nhận thức khách hàng về chất lượng dịch vụ, giá trị và tính công bằng đến lòng trung thành - Một nghiên cứu trong ngành dịch vụ bảo hiểm xe hơi tại Thành phố Hồ Chí Minh

The impact of customer' perception of quality, value and equity on their loyalty - A study of car insurance service in Ho Chi Minh city

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy

3

1670420

Đặng Thế

Hoàng

Các yếu tố quản lý chất lượng chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến hiệu quả doanh nghiệp

Supply chain quality management factors impacting on firm performance

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

4

1570501

Từ Chí

Hùng

Ảnh hưởng của cách thức quản lý than phiền khách hàng và sự hài lòng khách hàng đến hình ảnh tổ chức: Một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh

The impact of complaint management and customer satisfaction on the organizational image: A research of retail service in Ho Chi Minh city

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

5

7140546

Đoàn Vũ Khánh

Hùng

Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng nghiện mua sắm trực tuyến trong bối cảnh thương mại xã hội ở Việt Nam

Factors affecting to E-compulsive buying in social commerce Vietnam

TS. Phạm Quốc Trung

6

1570939

Ngô Quang

Hưng

Ảnh hưởng của các yếu tố lên sự hài lòng và ý định tái sử dụng dịch vụ vận tải hành khách thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến

Influence of factors toward customer satisfaction and reuse intention of passengers' transportation service based online application

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

7

1570503

Nguyễn Trần Quốc

Khanh

Yếu tố ảnh hưởng sự thành công của dự án thuộc lĩnh vực sản xuất - Một nghiên cứu ở các doanh nghiệp khu vực Miền Đông Nam Bộ

Factors influencing the success of manufacturing project fields -A study at enterprises in south-eastern region.

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

8

7140565

Lê Ngọc

Lợi

Ảnh hưởng của cảm nhận môi trường dịch vụ đến cam kết gắn bó với tổ chức của hướng dẫn viên du lịch thông qua hai yếu tố áp lực công việc và hài lòng công việc

The effect of tour guide's perception of servicescape on organization commitment with the mediating role of job stress and job satisfaction

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy

9

1570968

Võ Đình

Sang

Mối liên hệ giữa các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và khả năng thu hút ứng viên trong hoạt động tuyển dụng

The relationship between CSR practices and organizational attractiveness in HR recruitment

TS. Lê Thị Thanh Xuân

10

7140589

Lê Hồng

Sơn

Ảnh hưởng của các yếu tố giá trị cảm nhận lên sự hài lòng và ý định quay lại của khách hàng đối với các trung tâm thương mại tại Việt Nam

The effect of perceived value on customer satisfaction and revisit intention for shopping malls in Viet Nam

PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu

11

7140594

Phạm Hồng

Tân

Sử dụng lý thuyết MEC (Means-End Chain Theory) để xác định động cơ tiêu dùng rau củ quả hữu cơ của khách hàng Tp. HCM

Using Means-End Chain Theory (MEC) to determine organic vegetable purchase motivation customers in Ho Chi Minh city

TS. Lê Thị Thanh Xuân

12

7140595

Nguyễn Duy

Thạch

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thôi thúc mua hàng khi phát sóng thời gian thực (live stream) trên mạng xã hội

Factors that influence the urge to buy impulsively when view live - stream on social networks

TS. Lê Hoành Sử

13

1670440

Phùng Văn

Thái

Mối quan hệ giữa dịch vụ sau bán hàng và sự hài lòng khách hàng trong ngành điều hòa không khí

The relationship between after sale service and customer satisfation in air conditioning industry

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

14

1570970

Đào Công

Thành

Các yếu tố quản lý chuỗi cung ứng ảnh hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất - nghiên cứu trong ngành điện tử

The impact of supply chain management practices on performance of ptoduction enterprises - An empirical study of the electronics industry

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

15

1670448

Dương Thanh

Thúy

Mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM và sự căng thẳng trong công việc của nhân viên

The relationship between components of total quality management system and employees' role stressors

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

16

1570975

Nguyễn Thị Bích

Trâm

Vai trò của năng lực cảm xúc và hành vi tương tác của bác sĩ đối với sự tham gia của bệnh nhân và giá trị cảm nhận: Một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ sức khỏe

The effects of physician's emotional competence and interaction behavior on customer trust and participation leading to perceived value: A study of health care

PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu

17

7141124

Trần Thanh

Tùng

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống giao thông công cộng xanh tại Tp. Hồ Chí Minh

Exploring the impact factors of intention to use the Green Public transportation in Ho Chi Minh city

TS. Phạm Quốc Trung

 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 14 khách Trực tuyến