Thông báo đề tài NCKH dành cho sinh viên liên quan đến LVTN thuộc chương trình Đào tạo Quốc tế

Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông tin về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên liên quan đến luận văn tốt nghiệp thuộc các Chương trình Đào tạo Quốc tế trong học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

1. Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ:

  • 23/09/2019: sinh viên đăng ký đề tài NCKH liên quan đến LVTN tại Khoa.
  • 30/09/2019: Khoa gửi hồ sơ về phòng KHCN&DA.

2. Kinh phí:

  • 5.000.000 đồng/đề tài.

3. Thời gian thực hiện đề tài:

  • 6 tháng (kể từ khi đề tài được phê duyệt).

4. Nguồn chi: Từ VPĐTQT bảng 1-B-mục 3 và bảng 2-B-mục 3, dự trù 2018-2019.

5. Nơi nộp hồ sơ đăng ký đề tài: Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án.

Quý Thầy/Cô và sinh viên vào trang web: http://www.khcn.hcmut.edu.vn vào mục Đề tài / Biểu mẫu/ Biểu mẫu đề tài cấp sinh viên để tiến hành đăng ký. Một bộ hồ sơ gốc được tải trực tiếp từ trang web bao gồm những biểu mẫu sau:

  • BM02_Thuyetminh DT KHCN cap SV (thuyết minh đề tài sinh viên);
  • BM03/Mau du toan (dự toán kinh phí);

Trưởng Văn phòng Đào tạo Quốc tế

TS. Đặng Đăng Tùng


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Bích Nhung - P.KHCN&DA
Điện thoại: (028) 3863 6856, nội bộ 5398.

=========================================

TIÊU CHÍ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
DÀNH CHO SINH VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
(HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2019-2020)
(Chương trình Đào tạo Quốc tế)


1. Về ngôn ngữ chính
: sử dụng tiếng Anh trong các bài báo cáo khoa học, báo cáo tổng kết đề tài, poster và phần thuyết trình đề tài trong hội nghị "Khoa học và Công nghệ sinh viên OISP", dự kiến tổ chức vào tháng 02 năm 2020.

2. Về số lượng thành viên: Ưu tiên cho các SV Chương trình Đào tạo Quốc tế dự kiến làm LVTN trong học kỳ 1, năm 2019-2020.

3. Về yêu cầu thực hiện đề tài: kết quả sản phẩm đề tài NCKH bao gồm:

  • Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài: 01 quyển;
  • Tham gia báo cáo đề tài NCKH tại hội nghị "Khoa học và Công nghệ sinh viên OISP" do VP ĐTQT tổ chức.

4. Về quy trình đăng ký, xet chọn, ký hợp đồng, nghiệm thu và thanh lý đề tài: tuân theo quy trình của Quy chế hoạt động Khoa học và Công nghệ trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 14 khách Trực tuyến