Đăng ký đề tài NCKH SV 2020

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch thực hiện đăng ký, xét duyệt, phê duyệt và nghiệm thu
đề tài NCKH cấp Sinh viên Chính quy năm 2020

Kính gửi: các CNBM, TLSV, GVCN, Đoàn TN-Hội SV và các thầy cô khoa QLCN

Căn cứ theo thông báo số 75/TB-KHCN&DA của Phòng KHCN&DA ngày 18/05/2020 về việc Kế hoạch thực hiện đăng ký, xét duyệt, phê duyệt và nghiệm thu đề tài NCKH cấp Sinh viên Chính quy năm 2020, Khoa QLCN kính thông báo đến các thầy cô về kế hoạch đăng ký, xét duyệt đề tài NCKH SV của khoa như sau:

  • SV nộp hồ sơ đăng ký cho Thư ký Khoa (C. Thanh Mai), gồm : 1/ Thuyết minh đề tài (SV.01), 2/ Dự toán đề tài SV (tối đa 5-7 triệu), trước ngày 06/8/2020
  • Thành lập Hội đồng xét duyệt & tổ chức xét duyệt: 06/8 - 14/8/2020
  • Thông báo đến SV về kết quả xét duyệt: 15/8/2020
  • SV chỉnh sửa hồ sơ theo góp ý của HĐ và gửi 4 bộ hồ sơ hoàn chỉnh về khoa, gồm: 1/Thuyết minh đề tài, 2/ Dự toán đề tài, trước ngày 20/8/2020
  • Quyết định phê duyệt đề tài: 01/9/2020
  • Ký hợp đồng triển khai: 03/9/2020
  • Thời gian thực hiện đề tài: 10/9/2020 - 10/9/2021

Kế hoạch nghiệm thu đề tài xin xem chi tiết trong thông báo 149/TB-KHCN&DA đính kèm. Các biểu mẫu có thể được tải về từ website của P. KHCN&DA, như sau:

  • http://khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi/de-tai/2014-11-05-07-08-52?id=139

Mong các thầy cô thông báo đến SV để biết và nộp hồ sơ đăng ký theo kế hoạch trên.

Chân thành cám ơn và Trân trọng kính chào.

    KT. TRƯỞNG KHOA
    PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 24 khách Trực tuyến