chương trình tuyển dụng Quản lý Sản xuất


1.    Position        : PRODUCTION MANAGEMENT
Vị trí        : QUẢN LÝ SẢN XUẤT

2.     Potential Candidates
Ứng viên tiềm năng

  + Internship Program    : Students from Industrial management majors
           Chương trình Thực tâp    : Sinh viên đang theo học các chuyên ngành Quản lý Công nghiệp
  + Official Employee    : Fresh graduates from Industrial management majors
           Nhân viên chính thức    : Sinh viên mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản lý Công nghiệp

3.   Contact        : hr.vn@torrecid.com
        Thông tin liên hệ       : Ms. Lan (HR Manager) – 0933 705 124
             
WHAT YOU WILL DO
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.    Working in Ceramic factor
Làm việc trong lĩnh vực ceramic (men sứ)

2.    Thiết lập kế hoạch và điều hành sản xuất:

 • Xây dựng các mục tiêu sản xuất theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc
 • Tổ chức sản xuất theo đúng quy trình và các tiêu chuẩn sản xuất, quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng và năng suất.
 • Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất
 • Quản lý và sử dụng các nguổn lực của công ty (máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu,…) một cách hiệu quả.
 • Lập các báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất của toàn Công ty

3.    Kiểm tra và giám sát quá trình sản xuất

 • Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất đảm bảo nguồn cung cho khách hàng
 • Giám sát an toàn lao động, PCCC và công tác bảo vệ môi trường
 • Phối hợp với nhóm bảo trì về bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị

4.    Quản lý công nhân

 • Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân sự dưới quyền.
 • Phân công, giao việc và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.
 • Đưa ra những thay đổi cần thiết trong chính sách đào tạo và duy trì nguồn nhân lực
 • Huấn luyện, đào tạo cho công nhân chuyên môn sản xuất, an toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy và các nội dung khác theo chính sách của công ty.

JOB REQUIREMENTS
YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  - Able to work in both office and factory areas
    Có thể làm việc tại khu vực văn phòng và nhà máy sản xuất

  - Passion with Production management and other related jobs
    Đam mê với quản lý sản xuất và các công việc liên quan khác

  - Good planing, communication and teamwork skills
     Kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp và làm việc nhóm tốt

  - Good management and cooperation with workers
     Quản lý và hợp tác tốt với công nhân

  - Able to work with ambitious targets
    Có khả năng làm việc với những mục tiêu tham vọng

  - Adapting to the international environment and colleagues
    Thích ứng với môi trường và đồng nghiệp quốc tế

  - Basic English communication
    Giao tiếp Tiếng Anh căn bản

  - Working at factory located Dong Nai
    Làm việc tại nhà xưởng Dong Nai


OUR POLICY
CHÍNH SÁCH

  - Training for fresh graduates, non-experienced students
     Đào tạo cho sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm

  - Increase salary according to ability
    Tăng lương theo năng lực

  - An opportunity to develop yourself and grow in a dynamic environment
    Cơ hội cải thiện bản thân và trưởng thành trong môi trường năng động

  - Improve the ability to communicate in English, communicate with foreign colleagues
    Cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh, giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài

  - Full support for business travel expenses
    Hỗ trợ hoàn toàn chi phí đi công tác

  - Opportunity to have long term career after graduted for Interns
    Cơ hội làm việc lâu dài tại tập đoàn đa quốc gia sau khi tốt nghiệp cho Sinh viên Thực tập

ABOUT US

TORRECID is a Globalized Multinational Business Group founded in 1963, dedicated to provide products, services, solutions and future trends to the Ceramic and Glass Sector. Our Group is present in 28 countries/areas around the world with customers in more than 130 countries. Its headquarters are located in Alcora – Castellón, in Spain.

We have the following Mission:
“Provoke the CHANGE through the Global Leadership in INNOVATION to generate New Solutions and Future Trends to provide the Best Competitive Advantages and the MAXIMUM ADDED VALUE”.

TORRECID VIETNAM / The Torrecid subsidiary on Vietnam was opened in January 2010 in order to be closer to our customers and provide a better and localized service to them.

Based in our mission, we have been focused from the beginning in offering to our customers the maximum added value.
The continuous developing of our service, technical and design teams in Vietnam with local people but with open and international mentality has helped us to approach even more to our customers, establishing with them a fluent and direct communication that allows us to cover their necessities in a faster and personalized way.

Thus, our customers appreciate our proposals in designs and trends, the quality and stability of our products, and our capacity to adapt the newest innovations to the Vietnamese market requests.

In the last years, where Torrecid has developed the digital applications all around the world, Torrecid Vietnam has played a very active role in providing to their customers the INKCID solutions, allowing them to produce differenced products with higher properties, and permitting them to compete with higher guarantees in Vietnam and internationally.

So, our team in Vietnam is ready to lead the new challenges and together with our “STYLE-CID” – concept we define the future trends of the ceramics market in Vietnam.

For more information, please visit our website: www.torrecid.com.
 

 
 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 14 khách Trực tuyến