Chương trình đào tạo khoá 2001

Học kỳ1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Học kỳ 5

Học kỳ 6

Học kỳ 7

Học kỳ 8

Học kỳ 9

Triết học

Kinh tế chính trị

Anh văn 3

CNXH Khoa học

GDTC IV

KT xây dựng A

Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 

QL Dự án

LVTN

Anh văn I

Anh văn II

Vật lý 3

Tiếng Việt thực hành

Lịch sử Đảng

Tiếp thị

Nghiên cứu tiếp thị

Tiếp thị CN

 

GDQP

GDTC 3

Pháp luật VN Đại Cương 

Kỹ thuật hóa học A

Kỹ thuật điện A

Tài chính Doanh Nghiệp

QL chất lượng

QL chiến lược

 

GDTC 1

Toán III

Kỹ thuật cơ khí A

Quản trị đại cương

Phương pháp định lượng

Quản lý Sản Xuất  II

QL Công nghệ

Thực tập TN

 

GDTC 2

Toán IV

Máy tính kinh doanh I

Thống kê Kinh doanh

Kế toán II

Quản Lý Nhân Sự

Tiếp thị Quốc tế  *

Lập Kế hoạch KD *

 

Toán I

Hóa ĐC

Lịch sử học thuyết KT

Kế toán I

Quản lý sản xuất I

Máy tính KD II

Thị trường Tài  chính *

Vốn lưu động *

 

Toán 2

Vật lý II

Kinh tế học đại cương

Kinh tế học kinh doanh

Giao tiếp kinh doanh

Anh Văn Thương Mại II *

Mô Phỏng KD  *

Lập và Phân Tích dự án *

 

Vật lý 1

Tin học I

 

Vẽ kỹ thuật

Anh Văn Thương Mại I *

Thuế  *

Quản Lý Just-In-Time *

Chuyển giao Công Nghệ  *

 

TN vật lý 1

 

 

 

Luật KD *

 

 

ISO 9000 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát triển Sản Phẩm mới  *

 

Ghi chú : (*) : môn chuyên ngành tự chọn


Tin mới hơn:

 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 7 khách Trực tuyến