Chương trình đào tạo khoá 2002

Học kỳ1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Học kỳ 5

Học kỳ 6

Học kỳ 7

Học kỳ 8

Học kỳ 9

Triết học

Kinh tế chính trị

Anh văn 3

CNXH Khoa học

Lịch sử Đảng

KT xây dựng A

Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 

QL Dự án

LVTN

Anh văn I

Anh văn II

Vật lý 3

Tiếng Việt thực hành

Kỹ thuật điện A

Tiếp thị

Nghiên cứu tiếp thị

Tiếp thị CN

 

GDQP (LT)

GDTC 3

Pháp luật VN Đại Cương 

Kỹ thuật hóa học A

Phương pháp định lượng

Tài chính Doanh Nghiệp

QL chất lượng

QL chiến lược

 

GDQP (TH)

Toán III

Kỹ thuật cơ khí A

Quản trị đại cương

Kế toán II

Quản lý Sản Xuất  II

QL Công nghệ

Thực tập TN

 

GDTC 1

Toán IV

Máy tính kinh doanh I

Thống kê Kinh doanh

Quản lý sản xuất I

Quản Lý Nhân Sự

Tiếp thị Quốc tế  *

Lập Kế hoạch KD *

 

GDTC 2

Hóa ĐC

Lịch sử học thuyết KT

Kế toán I

Giao tiếp kinh doanh

Máy tính KD II

Thị trường Tài  chính *

Vốn lưu động *

 

Toán I

Vật lý II

Kinh tế học đại cương

Kinh tế học kinh doanh

Anh Văn Thương Mại I *

Tư tưởng HCM

Mô Phỏng KD  *

Lập và Phân Tích dự án *

 

Toán 2

Tin học I

 

Vẽ kỹ thuật

Luật KD *

Anh Văn Thương Mại II *

Quản Lý Just-In-Time *

Chuyển giao Công Nghệ  *

 

Vật lý 1

TN vật lý 1

 

 

 

Thuế  *

 

ISO 9000 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát triển Sản Phẩm mới  *

 

Ghi chú : (*) : môn chuyên ngành tự chọn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 14 khách Trực tuyến