Đề cương Đại học chính quy

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Quản lý chuổi cung ứng - Mã số MH: 701014 102
2 Hướng dẫn thực hiện "Đề cương LVTN" = 0tc 501
3 Điều kiện phân chuyên ngành (áp dụng từ tháng 01/2016) 343
4 Nội dung hướng dẫn LVTN 2015 - MH: 701303 974
5 Thực tập tốt nghiệp - Mã số MH : 701302 945
6 Kinh tế học đại cương - Mã số MH : 701142 797
7 Lập và phân tích dự án - Mã số MH : 701136 835
8 Thống kê trong kinh doanh - Mã số MH : 701135 699
9 Hệ thống tài chính - Mã số MH : 701134 702
10 Quản lý sản xuất 2 - Mã số MH : 701133 727
11 Tài chính doanh nghiệp - Mã số MH : 701132 692
12 Phương pháp định lượng - Mã số MH : 701131 797
13 Kế toán 2 - Mã số MH : 701130 716
14 Quản lý dự án - Mã số MH : 701128 716
15 Kinh tế học kinh doanh - Mã số MH : 701126 608
16 Quản lý sản xuất 1 - Mã số MH : 701125 706
17 Quản lý chiến lược - Mã số MH : 701124 573
18 Quản lý sản xuất theo Lean và Just-In-Time - Mã số MH : 701120 664
19 Iso 9000 - Mã số MH : 701119 574
20 Kế hoạch kinh doanh - Mã số MH : 701118 630
21 Tiếp thị công nghiệp - Mã số MH : 701117 564
22 Chuyển giao công nghệ - Mã số MH : 701114 622
23 Quản lý phát triễn sản phẩm mới - Mã số MH : 701109 514
24 Vốn lưu động - Mã số MH : 701107 587
25 Hệ thống thông tin quản lý - Mã số MH : 701106 607
26 Quản lý công nghệ - Mã số MH : 701094 570
27 Mô phỏng trong kinh doanh - Mã số MH : 701081 590
28 Quản lý chất lượng - Mã số MH : 701074 629
29 Tiếp thị - Mã số MH : 701069 618
30 Máy tính trong kinh doanh - Mã số MH : 701064 579
31 Quản lý nhân sự - Mã số MH : 701061 618
32 Kế toán 1 - Mã số MH : 701059 580
33 Quản trị đại cương - Mã số MH : 701015 656
34 Giới thiệu ngành - Mã số MH : 700300 544
35 Toán kinh tế ứng dụng - Mã số MH : 006007 633
36 Hướng dẫn thực tập 1 và thực tập 2 (HK2/2013-2014) 807
37 Đề cương thực tập 2 1470
38 Đề cương thực tập 1 1423
39 Đề cương Thực tập tốt nghiệp của ĐH1 3118


Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 17 khách Trực tuyến