Đề cương Đại học chính quy

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Quản lý chuổi cung ứng - Mã số MH: 701014 348
2 Hướng dẫn thực hiện "Đề cương LVTN" = 0tc 1023
3 Điều kiện phân chuyên ngành (áp dụng từ tháng 01/2016) 488
4 Nội dung hướng dẫn LVTN 2015 - MH: 701303 1161
5 Thực tập tốt nghiệp - Mã số MH : 701302 1090
6 Kinh tế học đại cương - Mã số MH : 701142 986
7 Lập và phân tích dự án - Mã số MH : 701136 1013
8 Thống kê trong kinh doanh - Mã số MH : 701135 891
9 Hệ thống tài chính - Mã số MH : 701134 836
10 Quản lý sản xuất 2 - Mã số MH : 701133 886
11 Tài chính doanh nghiệp - Mã số MH : 701132 832
12 Phương pháp định lượng - Mã số MH : 701131 955
13 Kế toán 2 - Mã số MH : 701130 877
14 Quản lý dự án - Mã số MH : 701128 906
15 Kinh tế học kinh doanh - Mã số MH : 701126 763
16 Quản lý sản xuất 1 - Mã số MH : 701125 881
17 Quản lý chiến lược - Mã số MH : 701124 720
18 Quản lý sản xuất theo Lean và Just-In-Time - Mã số MH : 701120 935
19 Iso 9000 - Mã số MH : 701119 695
20 Kế hoạch kinh doanh - Mã số MH : 701118 767
21 Tiếp thị công nghiệp - Mã số MH : 701117 687
22 Chuyển giao công nghệ - Mã số MH : 701114 751
23 Quản lý phát triễn sản phẩm mới - Mã số MH : 701109 784
24 Vốn lưu động - Mã số MH : 701107 735
25 Hệ thống thông tin quản lý - Mã số MH : 701106 756
26 Quản lý công nghệ - Mã số MH : 701094 716
27 Mô phỏng trong kinh doanh - Mã số MH : 701081 738
28 Quản lý chất lượng - Mã số MH : 701074 800
29 Tiếp thị - Mã số MH : 701069 739
30 Máy tính trong kinh doanh - Mã số MH : 701064 735
31 Quản lý nhân sự - Mã số MH : 701061 772
32 Kế toán 1 - Mã số MH : 701059 724
33 Quản trị đại cương - Mã số MH : 701015 849
34 Giới thiệu ngành - Mã số MH : 700300 687
35 Toán kinh tế ứng dụng - Mã số MH : 006007 794
36 Hướng dẫn thực tập 1 và thực tập 2 (HK2/2013-2014) 941
37 Đề cương thực tập 2 1617
38 Đề cương thực tập 1 1558
39 Đề cương Thực tập tốt nghiệp của ĐH1 3329

HNKH 2019

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 7 khách Trực tuyến