Đề cương Đại học chính quy

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Quản lý chuổi cung ứng - Mã số MH: 701014 192
2 Hướng dẫn thực hiện "Đề cương LVTN" = 0tc 655
3 Điều kiện phân chuyên ngành (áp dụng từ tháng 01/2016) 403
4 Nội dung hướng dẫn LVTN 2015 - MH: 701303 1043
5 Thực tập tốt nghiệp - Mã số MH : 701302 1002
6 Kinh tế học đại cương - Mã số MH : 701142 874
7 Lập và phân tích dự án - Mã số MH : 701136 898
8 Thống kê trong kinh doanh - Mã số MH : 701135 773
9 Hệ thống tài chính - Mã số MH : 701134 764
10 Quản lý sản xuất 2 - Mã số MH : 701133 786
11 Tài chính doanh nghiệp - Mã số MH : 701132 759
12 Phương pháp định lượng - Mã số MH : 701131 865
13 Kế toán 2 - Mã số MH : 701130 790
14 Quản lý dự án - Mã số MH : 701128 780
15 Kinh tế học kinh doanh - Mã số MH : 701126 670
16 Quản lý sản xuất 1 - Mã số MH : 701125 771
17 Quản lý chiến lược - Mã số MH : 701124 629
18 Quản lý sản xuất theo Lean và Just-In-Time - Mã số MH : 701120 734
19 Iso 9000 - Mã số MH : 701119 624
20 Kế hoạch kinh doanh - Mã số MH : 701118 687
21 Tiếp thị công nghiệp - Mã số MH : 701117 613
22 Chuyển giao công nghệ - Mã số MH : 701114 673
23 Quản lý phát triễn sản phẩm mới - Mã số MH : 701109 570
24 Vốn lưu động - Mã số MH : 701107 649
25 Hệ thống thông tin quản lý - Mã số MH : 701106 673
26 Quản lý công nghệ - Mã số MH : 701094 622
27 Mô phỏng trong kinh doanh - Mã số MH : 701081 649
28 Quản lý chất lượng - Mã số MH : 701074 702
29 Tiếp thị - Mã số MH : 701069 677
30 Máy tính trong kinh doanh - Mã số MH : 701064 634
31 Quản lý nhân sự - Mã số MH : 701061 673
32 Kế toán 1 - Mã số MH : 701059 650
33 Quản trị đại cương - Mã số MH : 701015 726
34 Giới thiệu ngành - Mã số MH : 700300 600
35 Toán kinh tế ứng dụng - Mã số MH : 006007 693
36 Hướng dẫn thực tập 1 và thực tập 2 (HK2/2013-2014) 866
37 Đề cương thực tập 2 1532
38 Đề cương thực tập 1 1479
39 Đề cương Thực tập tốt nghiệp của ĐH1 3216

http://sim.hcmut.edu.vn/conference/wp-content/uploads/pictemp/SIDE.jpg

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 29 khách Trực tuyến