Đề cương Đại học chính quy

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Quản lý chuổi cung ứng - Mã số MH: 701014 125
2 Hướng dẫn thực hiện "Đề cương LVTN" = 0tc 522
3 Điều kiện phân chuyên ngành (áp dụng từ tháng 01/2016) 356
4 Nội dung hướng dẫn LVTN 2015 - MH: 701303 987
5 Thực tập tốt nghiệp - Mã số MH : 701302 974
6 Kinh tế học đại cương - Mã số MH : 701142 819
7 Lập và phân tích dự án - Mã số MH : 701136 852
8 Thống kê trong kinh doanh - Mã số MH : 701135 721
9 Hệ thống tài chính - Mã số MH : 701134 718
10 Quản lý sản xuất 2 - Mã số MH : 701133 740
11 Tài chính doanh nghiệp - Mã số MH : 701132 709
12 Phương pháp định lượng - Mã số MH : 701131 816
13 Kế toán 2 - Mã số MH : 701130 737
14 Quản lý dự án - Mã số MH : 701128 733
15 Kinh tế học kinh doanh - Mã số MH : 701126 622
16 Quản lý sản xuất 1 - Mã số MH : 701125 720
17 Quản lý chiến lược - Mã số MH : 701124 587
18 Quản lý sản xuất theo Lean và Just-In-Time - Mã số MH : 701120 680
19 Iso 9000 - Mã số MH : 701119 585
20 Kế hoạch kinh doanh - Mã số MH : 701118 644
21 Tiếp thị công nghiệp - Mã số MH : 701117 577
22 Chuyển giao công nghệ - Mã số MH : 701114 633
23 Quản lý phát triễn sản phẩm mới - Mã số MH : 701109 525
24 Vốn lưu động - Mã số MH : 701107 598
25 Hệ thống thông tin quản lý - Mã số MH : 701106 622
26 Quản lý công nghệ - Mã số MH : 701094 584
27 Mô phỏng trong kinh doanh - Mã số MH : 701081 602
28 Quản lý chất lượng - Mã số MH : 701074 643
29 Tiếp thị - Mã số MH : 701069 633
30 Máy tính trong kinh doanh - Mã số MH : 701064 594
31 Quản lý nhân sự - Mã số MH : 701061 637
32 Kế toán 1 - Mã số MH : 701059 601
33 Quản trị đại cương - Mã số MH : 701015 679
34 Giới thiệu ngành - Mã số MH : 700300 564
35 Toán kinh tế ứng dụng - Mã số MH : 006007 649
36 Hướng dẫn thực tập 1 và thực tập 2 (HK2/2013-2014) 824
37 Đề cương thực tập 2 1487
38 Đề cương thực tập 1 1441
39 Đề cương Thực tập tốt nghiệp của ĐH1 3151


Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 6 khách Trực tuyến