Đề cương Đại học chính quy

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Quản lý chuổi cung ứng - Mã số MH: 701014 146
2 Hướng dẫn thực hiện "Đề cương LVTN" = 0tc 577
3 Điều kiện phân chuyên ngành (áp dụng từ tháng 01/2016) 368
4 Nội dung hướng dẫn LVTN 2015 - MH: 701303 1004
5 Thực tập tốt nghiệp - Mã số MH : 701302 981
6 Kinh tế học đại cương - Mã số MH : 701142 833
7 Lập và phân tích dự án - Mã số MH : 701136 861
8 Thống kê trong kinh doanh - Mã số MH : 701135 733
9 Hệ thống tài chính - Mã số MH : 701134 730
10 Quản lý sản xuất 2 - Mã số MH : 701133 748
11 Tài chính doanh nghiệp - Mã số MH : 701132 720
12 Phương pháp định lượng - Mã số MH : 701131 829
13 Kế toán 2 - Mã số MH : 701130 747
14 Quản lý dự án - Mã số MH : 701128 742
15 Kinh tế học kinh doanh - Mã số MH : 701126 637
16 Quản lý sản xuất 1 - Mã số MH : 701125 734
17 Quản lý chiến lược - Mã số MH : 701124 598
18 Quản lý sản xuất theo Lean và Just-In-Time - Mã số MH : 701120 696
19 Iso 9000 - Mã số MH : 701119 594
20 Kế hoạch kinh doanh - Mã số MH : 701118 653
21 Tiếp thị công nghiệp - Mã số MH : 701117 587
22 Chuyển giao công nghệ - Mã số MH : 701114 645
23 Quản lý phát triễn sản phẩm mới - Mã số MH : 701109 540
24 Vốn lưu động - Mã số MH : 701107 614
25 Hệ thống thông tin quản lý - Mã số MH : 701106 633
26 Quản lý công nghệ - Mã số MH : 701094 594
27 Mô phỏng trong kinh doanh - Mã số MH : 701081 615
28 Quản lý chất lượng - Mã số MH : 701074 663
29 Tiếp thị - Mã số MH : 701069 646
30 Máy tính trong kinh doanh - Mã số MH : 701064 606
31 Quản lý nhân sự - Mã số MH : 701061 649
32 Kế toán 1 - Mã số MH : 701059 619
33 Quản trị đại cương - Mã số MH : 701015 693
34 Giới thiệu ngành - Mã số MH : 700300 573
35 Toán kinh tế ứng dụng - Mã số MH : 006007 662
36 Hướng dẫn thực tập 1 và thực tập 2 (HK2/2013-2014) 835
37 Đề cương thực tập 2 1501
38 Đề cương thực tập 1 1454
39 Đề cương Thực tập tốt nghiệp của ĐH1 3172


Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 23 khách Trực tuyến