Đề cương Đại học chính quy

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Quản lý chuổi cung ứng - Mã số MH: 701014 167
2 Hướng dẫn thực hiện "Đề cương LVTN" = 0tc 611
3 Điều kiện phân chuyên ngành (áp dụng từ tháng 01/2016) 386
4 Nội dung hướng dẫn LVTN 2015 - MH: 701303 1024
5 Thực tập tốt nghiệp - Mã số MH : 701302 993
6 Kinh tế học đại cương - Mã số MH : 701142 853
7 Lập và phân tích dự án - Mã số MH : 701136 879
8 Thống kê trong kinh doanh - Mã số MH : 701135 752
9 Hệ thống tài chính - Mã số MH : 701134 746
10 Quản lý sản xuất 2 - Mã số MH : 701133 766
11 Tài chính doanh nghiệp - Mã số MH : 701132 742
12 Phương pháp định lượng - Mã số MH : 701131 845
13 Kế toán 2 - Mã số MH : 701130 769
14 Quản lý dự án - Mã số MH : 701128 757
15 Kinh tế học kinh doanh - Mã số MH : 701126 652
16 Quản lý sản xuất 1 - Mã số MH : 701125 752
17 Quản lý chiến lược - Mã số MH : 701124 614
18 Quản lý sản xuất theo Lean và Just-In-Time - Mã số MH : 701120 713
19 Iso 9000 - Mã số MH : 701119 608
20 Kế hoạch kinh doanh - Mã số MH : 701118 668
21 Tiếp thị công nghiệp - Mã số MH : 701117 599
22 Chuyển giao công nghệ - Mã số MH : 701114 656
23 Quản lý phát triễn sản phẩm mới - Mã số MH : 701109 556
24 Vốn lưu động - Mã số MH : 701107 629
25 Hệ thống thông tin quản lý - Mã số MH : 701106 652
26 Quản lý công nghệ - Mã số MH : 701094 606
27 Mô phỏng trong kinh doanh - Mã số MH : 701081 630
28 Quản lý chất lượng - Mã số MH : 701074 683
29 Tiếp thị - Mã số MH : 701069 666
30 Máy tính trong kinh doanh - Mã số MH : 701064 621
31 Quản lý nhân sự - Mã số MH : 701061 660
32 Kế toán 1 - Mã số MH : 701059 631
33 Quản trị đại cương - Mã số MH : 701015 705
34 Giới thiệu ngành - Mã số MH : 700300 583
35 Toán kinh tế ứng dụng - Mã số MH : 006007 675
36 Hướng dẫn thực tập 1 và thực tập 2 (HK2/2013-2014) 849
37 Đề cương thực tập 2 1516
38 Đề cương thực tập 1 1466
39 Đề cương Thực tập tốt nghiệp của ĐH1 3193


Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 32 khách Trực tuyến