Thông báo Đại học chính quy

Download this file (danh sach GVHD - LVTN HK181 (CQ-CLC) -tbsv.xls)

Danh sách Bộ môn hướng dẫn môn LVTN - HK181 (ĐHCQ-CLC)

THÔNG BÁO

V/v Bộ môn hướng dẫn môn "Luận văn tốt nghiệp" - HK181

Lớp  Đại học chính quy và Chất lượng Cao

Theo danh sách Kết quả đăng ký môn học HK181 của phòng đào tạo gửi ngày 31.8.2018, Khoa QLCN chuyển cho các Bộ môn phân công hướng dẫn sinh viên thực hiện môn "Luận văn tốt nghiệp" trong HK181 gồm các lớp:

- Lớp Đại học chính quy

- Lớp Chất lượng cao

 

Thời gian thực hiện môn Luận văn tốt nghiệp - HK181 gồm các mốc sau:

- Thời gian thực hiện LVTN: 10/09 -  14/12/2018

- Nộp đề cương lần 1: trước 10g00, 28/09/2018, tại Bộ môn

- Dự kiến thời gian bảo vệ đề cương lần 1: 01/10 - 06/10/2018

- Nộp đề cương lần 2: thông báo tại BM hướng dẫn

- Thời gian nộp báo cáo LVTN: trước 10g00, ngày 24/12/2018, tại Bộ môn hướng dẫn (Nộp trễ 1 ngày trừ 0.5 điểm)

- Tuần dự kiến bảo vệ LVTN: 07/01/2019 - 20/01/2019

 

Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm đến Bộ môn để biết thông tin và lịch tiếp sv của GVHD. Bộ môn sẽ công bố GVHD từ ngày10/9 tại trước cửa Bộ môn.

Đính kèm: danh sách Bộ môn hướng dẫn môn "Luận văn tốt nghiệp"

 

   
Download this file (danh sach GVHD - de cuong LVTN HK181 (CQ-CLC) -tbsv.xls)

Danh sách Bộ môn hướng dẫn môn Đề Cương LVTN - HK181 (ĐHCQ-CLC)

THÔNG BÁO

V/v Bộ môn hướng dẫn môn "Đề cương LVTN" - HK181

Lớp  Đại học chính quy và Chất lượng Cao

Theo danh sách Kết quả đăng ký môn học HK181 của phòng đào tạo gửi ngày 31.8.2018, Khoa QLCN chuyển cho các Bộ môn phân công hướng dẫn sinh viên thực hiện môn "Đề cương Luận văn tốt nghiệp" trong HK181 gồm các lớp:

- Lớp Đại học chính quy

- Lớp Chất lượng cao

Thời gian thực hiện môn Đề cương LVTN - HK181 gồm các mốc sau:

- Thời gian thực hiện đề cương: 10/09 -  23/11/2018

- Thời gian nộp Đề cương: trước 16g00, ngày 23/11/2018, tại Bộ môn hướng dẫn

- Tuần dự kiến bảo vệ đề cương: 26/11 - 30/11/2018

Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm đến Bộ môn để biết thông tin và lịch tiếp sv của GVHD. Bộ môn sẽ công bố GVHD từ ngày10/9 tại trước cửa Bộ môn.

Đính kèm: danh sách Bộ môn hướng dẫn môn "Đề cương LVTN"

   


Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 13 khách Trực tuyến