Thông báo Cao học (Tp.HCM)

Download this file (HD de cuong KLThS K2016 - dot 2.xls)

Lịch hội đồng bảo vệ Đề cương KLThS K2016 - đợt 2

THÔNG BÁO
(về việc tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương Khóa luận thạc sĩ - Cao học Khóa 2016 - đợt 2)

 - Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị và chép file báo cáo vào máy tính.

- Học viên trình bày bằng file powerpoint. Trước khi trình bày, HV gửi nội dung báo cáo bản hardcopy cho các thành viên Hội đồng để Thầy/Cô xem.

- Mỗi học viên có từ 5 - 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút

- Trong quá trình bảo vệ đề cương, Thầy/Cô trong hội đồng sẽ nhận xét và học viên có trách nhiệm phải tự ghi lại các nội dung yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng để điều chỉnh đề cương và nộp lại cho Khoa (có chữ ký của GVHD)

HỘI ĐỒNG 1:
Thời gian: 9g00, thứ 4, ngày 18/07/2018
Địa điểm: P. 101B10
Thành phần HĐ: PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy, TS. Nguyễn Thị Thu Hằng, TS. Phạm Quốc Trung


HỘI ĐỒNG 2:
Thời gian: 13g30, thứ 5, ngày 19/07/2018
Địa điểm: P. 201B10
Thành phần HĐ: TS. Trương Minh Chương, TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên, TS. Đường Võ Hùng

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ:
File đính kèm

Lưu ý:

- Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại A: Được thông qua đề cương HV tiếp tục thực hiện KLThS, HV xác nhận lại tên đề tài (2 ngôn ngữ Anh + Việt) và nộp lại đề cương cho VP Khoa (có chữ ký của GVHD) ngày 03/08/2018

- Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại B: Được thông qua đề cương nếu học viên cần điều chỉnh lại đề cương theo góp ý HĐ (tên đề tài có 2 ngôn ngữ Anh + Việt) và  ngày 03/08/2018 nộp lại đề cương cho VP Khoa (có chữ ký của GVHD).

Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại C: Không đạt, Học viên đăng ký lại đề tài mới

- Học viên có thể đến văn phòng khoa để photo lại biên bản hội đồng sau khi bảo vệ xong; biên bản này chỉ ghi nhận 1 số nội dung quan trọng, chứ không ghi hết các góp ý của hội đồng

- Quyển đề cương nộp lại phải ghi tên đề tài khóa luận bằng 2 ngôn ngữ Anh và Việt

Đính kèm:

- Danh sách hội đồng bảo vệ

 

   
Download this file (HDBV LVThS K2016 - dot 1 (BK).pdf)

Lịch hội đồng bảo vệ LVThS K2016 - đợt 1 (Tp.HCM)

Thông báo

(V/v Hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ - Học viên cao học Khoá 2016 - đợt 1)

Danh sách dự kiến các Hội đồng bảo vệ LVThS cho học viên Cao học Khoá 2016 - đợt 1 (tại Tp.HCM) như sau:

HỘI ĐỒNG 1

- Thời gian: 8g00, thứ 4, ngày 18/07/2018

- Địa điểm: P. 201B10

- Thành phần HĐ: PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu, PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân, TS. Trương Minh Chương, TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, TS. Trần Thị Kim Loan

 HỘI ĐỒNG 2:

- Thời gian: 8g00, thứ 5, ngày 12/07/2018

- Địa điểm: P. 201B10

- Thành phần HĐ: PGS. TS.  Phạm Ngọc Thúy, TS. Phạm Quốc Trung, TS. Lê Thị Thanh Xuân, TS. Trương Thị Lan Anh, TS. Đường Võ Hùng, TS. Vũ Việt Hằng, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân

HỘI ĐỒNG 3:

- Thời gian: 8g00, thứ 3, ngày 17/07/2018

- Địa điểm: 201B10

- Thành phần HĐ: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân, TS.Nguyễn Thị Thu Hằng, TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên, TS. Phạm Xuân Kiên, TS. Lê Hoành Sử, TS. Phạm Quốc Trung

(Dự kiến chi tiết thứ tự hv bảo vệ trong file đính kèm)

Lưu ý:

- Tất cả học viên bảo vệ phải có mặt trước giờ hội đồng 15 phút để chuẩn bị và chép tất cả file báo cáo vào máy tính

- Học viên trình bày bằng file power point và nên in các slides báo cáo phát cho các thành viên hội đồng.

- Mỗi học viên có khoảng 40-45 phút: trong đó 15 phút trình bày báo cáo, 20 phút hội đồng đặt câu hỏi cho học viên trả lời, 10 phút hội đồng chấm điểm và làm thủ tục.

- Hội đồng có thể thay đổi thứ tự bảo vệ nên đề nghị anh/chị học viên bảo vệ phải có mặt đầy đủ trước giờ tổ chức Hội đồng

- Học viên tự trang trí phòng bảo vệ

- Sau bảo vệ, trong vòng 1 tháng kể từ ngày bảo vệ, học viên điều chỉnh Luận văn theo góp ý của Hội đồng và nộp lại cho VP Khoa 1 quyển Luận văn hoàn chỉnh (bìa mạ vàng, có chữ ký GVHD, chủ tịch HĐ) + 1 CD có chứa đầy đủ dữ liệu và nội dung luận văn.Hạn chót nộp lại (trước 10g00, 17/08/2018)

 

   


Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 16 khách Trực tuyến