Thông báo Cao học (Tp.HCM)

Download this file (HD de cuong LVTHS K2016 - dot 2 (Lan 2).xls)

Lịch hội đồng bảo vệ Đề cương LVThS K2016 - đợt 2 (lần 2)

THÔNG BÁO
về việc tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương Luận văn thạc sĩ
Cao học Khóa 2016 - đợt 2 (lần 2)

- Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị và chép file báo cáo vào máy tính.

- Học viên trình bày bằng file powerpoint. Trước khi trình bày, HV gửi nội dung báo cáo bản hardcopy cho các thành viên Hội đồng.

- Mỗi học viên có từ 5 - 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút

- Trong quá trình bảo vệ đề cương, Thầy/Cô trong hội đồng sẽ nhận xét và học viên có trách nhiệm phải tự ghi lại các nội dung yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng để điều chỉnh đề cương và nộp lại cho Khoa (có chữ ký của GVHD)

Thời gian: 9g00, thứ 2, ngày 28/05/2018

Địa điểm: P. 201B10

Thành phần HĐ: PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy, TS. Phạm QuốcTrung, PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu


 KẾT QUẢ:
- Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại A, B: Được thông qua đề cương nếu học viên cần điều chỉnh lại đề cương theo góp ý HĐ và  nộp lại quyển đề cương có chữ ký GVHD trong vòng 2 tuần kể từ ngày bảo vệ (trước 17g00, 08/06/2018)

- Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại C: không đạt, HV đăng ký thực hiện đề tài mới.

Lưu ý:
- Học viên có thể đến văn phòng khoa để photo lại biên bản hội đồng sau khi bảo vệ xong; biên bản này chỉ ghi nhận 1 số nội dung quan trọng, chứ không ghi hết các góp ý của hội đồng

- Tên đề tài sau bảo vệ đề cương: phải có 2 ngôn ngữ Anh + Việt

Đính kèm:
- Danh sách hội đồng bảo vệ 

 

   
Download this file (hd de cuong LVThS K2016-dot 2 (lan 1).xls)

Lịch hội đồng bảo vệ Đề cương LVThS K2016 - đợt 2 (lần 1)

THÔNG BÁO
về việc tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương Luận văn thạc sĩ
Cao học Khóa 2016 - đợt 2 (lần 1)

- Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị và chép file báo cáo vào máy tính.

- Học viên trình bày bằng file powerpoint. Trước khi trình bày, HV gửi nội dung báo cáo bản hardcopy cho các thành viên Hội đồng.

- Mỗi học viên có từ 5 - 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút

- Trong quá trình bảo vệ đề cương, Thầy/Cô trong hội đồng sẽ nhận xét và học viên có trách nhiệm phải tự ghi lại các nội dung yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng để điều chỉnh đề cương và nộp lại cho Khoa (có chữ ký của GVHD)

Thời gian: 8g30, thứ 6, ngày 11/05/2018

Địa điểm: P. 201B10

Thành phần HĐ: PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân, TS. Trương Minh Chương


 KẾT QUẢ:
- Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại A, B: Được thông qua đề cương nếu học viên cần điều chỉnh lại đề cương theo góp ý HĐ và  nộp lại quyển đề cương có chữ ký GVHD vào ngày 25/05/2018

- Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại C: không đạt, nộp lại quyển đề cương đã điều chỉnh theo góp ý của HĐ, có chữ ký của GVHD ngày 18/05/2018 để bảo vệ lần 2


Lưu ý:
- Học viên có thể đến văn phòng khoa để photo lại biên bản hội đồng sau khi bảo vệ xong; biên bản này chỉ ghi nhận 1 số nội dung quan trọng, chứ không ghi hết các góp ý của hội đồng

- Tên đề tài sau bảo vệ đề cương: phải có 2 ngôn ngữ Anh + Việt

Đính kèm:
- Danh sách hội đồng bảo vệ 

   

HNKH 2019

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 23 khách Trực tuyến