Thông báo Cao học (Tp.HCM)

Download this file (HD KLThS K2017-dot 2.pdf)

Hội đồng bảo vệ KLThS K2017 - đợt 2

Thông báo

(V/v Hội đồng bảo vệ Khóa luận thạc sĩ - Học viên cao học Khoá 2017 - đợt  2)

Hội đồng bảo vệ KLThS cho học viên Cao học Khoá 2017 - đợt 2 như sau:

HỘI ĐỐNG
- Thời gian: 7g30, thứ 6, ngày 15/11/2019
- Địa điểm: P. 101B10
- Thành phần Hội đồng: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân, TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên, TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Lưu ý:

- Thứ tự bảo vệ có thay đổi theo đề nghị của Hội đồng.
- Toàn bộ học viên bảo vệ phải đến trước 15phút để chép file trình bày vào máy tính. HV tự ghi góp ý của Hội đồng để điều chỉnh khóa luận sau cùng.
- Mỗi học viên có 10 phút trình bày, 15 phút trả lời câu hỏi của hội đồng
- Học viên in các slides báo cáo cho các thành viên hội đồng xem. Học viên tự trang trí phòng bảo vệ

 Theo qui định của P. SĐH:

- Khóa luận được đánh giá là đạt yêu cầu nếu điểm đánh giá >= 5.5 điểm

- GVHD không tham gia là thành viên của Hội đồng, nhưng là khách mời đương nhiên của HĐ và phải gửi nhận xét về cho Hội đồng tham khảo

Trong vòng 1 tháng kể từ ngày bảo vệ, tất cả học viên điều chỉnh theo góp ý của Hội đồng và nộp lại cho VP Khoa 1 quyển khóa luận hoàn chỉnh (bìa mạ vàng) + 1 CD có chứa đầy đủ dữ liệu và nội dung Khóa luận + 2 CD chứa nội dung khóa luận

Đính kèm

- Danh sách hội đồng

 

   
Download this file (HD de cuong LVThS-KLThS HK191.pdf)

HĐ đề cương LVThS K18-đợt 1 (lần 1) và đề cương KLThS HK191

THÔNG BÁO
về việc tổ chức hội đồng bảo vệ
Đề cương Luận văn thạc sĩ - (Khóa 2018 - đợt 1 - lần 1)
Đề cương Khóa luận thạc sĩ  - HK191
 

- Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị và chép file báo cáo vào máy tính.

- Học viên trình bày bằng file powerpoint. Trước khi trình bày, HV gửi nội dung báo cáo bản hardcopy cho các thành viên Hội đồng.

- Mỗi học viên có từ 5 - 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút

- Trong quá trình bảo vệ đề cương, Thầy/Cô trong hội đồng sẽ nhận xét và học viên có trách nhiệm phải tự ghi lại các nội dung yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng để điều chỉnh đề cương và nộp lại cho Khoa (có chữ ký của GVHD)

Thời gian: 8g00, thứ 2, ngày 04/11/2019

Địa điểm: P. 201B10

Thành phần HĐ: PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu, TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân


 KẾT QUẢ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ:

- Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại A, B: Được thông qua đề cương nếu học viên cần điều chỉnh lại đề cương theo góp ý HĐ và  nộp lại quyển đề cương có chữ ký GVHD trong vòng 2 tuần kể từ ngày bảo vệ (trước 16g00, 15/11/2019)

- Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại C hoặc chưa bảo vệ: HV nộp đề cương có chữ ký GVHD trước 16g00, 15/11/2019 để bảo vệ lần 2

 

 KẾT QUẢ ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN THẠC SĨ:

- Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại A, B: Được thông qua đề cương nếu học viên cần điều chỉnh lại đề cương theo góp ý HĐ và  nộp lại quyển đề cương có chữ ký GVHD trong vòng 2 tuần kể từ ngày bảo vệ (trước 16g00, 15/11/2019)

- Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại C (hoặc chưa bảo vệ): Không đạt, HV đăng ký lại đề tài mới

 

Lưu ý:
- Học viên có thể đến văn phòng khoa để photo lại biên bản hội đồng sau khi bảo vệ xong; biên bản này chỉ ghi nhận 1 số nội dung quan trọng, chứ không ghi hết các góp ý của hội đồng

- Tên đề tài sau bảo vệ đề cương: phải có 2 ngôn ngữ Anh + Việt

Đính kèm:
- Danh sách hội đồng bảo vệ 

 

   

HNKH 2019

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 12 khách Trực tuyến