Thông báo Cao học (Lâm Đồng)

Download this file (LVThS K2016 - dot 2 (LD).xls)

Danh sách GVHD luận văn thạc sĩ K2016 - đợt 2 (Lâm Đồng)

THÔNG BÁO

(V/v GVHD Luận văn thạc sĩ cho học viên cao học K2016 - đợt 2, tại Lâm Đồng)

Danh sách giáo viên hướng dẫn Luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 2016 - đợt 2 tại Lâm Đồng (trong file đính kèm)

Lưu ý:

- Học viên phải thực hiện theo kế hoạch của Khoa. Nếu học viên không thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu thì Khoa sẽ xử lý theo qui định (lưu ý các mốc nộp đề cương, báo cáo giữa kỳ, luận văn)

- Học viên liên hệ với GVHD trước qua email hoặc số điện thoại trong file danh sách để xin lịch tiếp hướng dẫn của Thầy/Cô

- Học viên lưu ý sử dụng các format biểu mẫu, các quy trình nộp luận văn, bảo vệ luận văn trên website của Phòng SĐH và website Khoa QLCN

- Những học viên chưa đủ điều kiện nhận luận văn đợt này thì phải đăng ký lại đợt sau.

- Mọi thắc mắc và khiếu nại về việc không đủ điều kiện nhận đề cương luận văn, HV liên hệ với C. Phương (P. ĐTSĐH).

Các biểu mẫu cần tham khảo:

- Mẫu tại website Khoa QLCN: http://www.sim.edu.vn/web/index.php?option=com_content&view=category&id=110&Itemid=295

- Mẫu tại website P.ĐTSĐH: http://pgs.hcmut.edu.vn/thac-si/hoc-vu/bieu-mau

Đính kèm:

- Danh sách GVHD LVThS K2016 - đợt  2 (Lâm Đồng)

 

   
Download this file (LVThS K2015 - dot 2 (LD).xls)

Danh sách phân công GVHD luận văn thạc sĩ K2015 - đợt 2 (Lâm Đồng)

THÔNG BÁO

(V/v phân công GVHD Luận văn thạc sĩ cho học viên cao học K2015 - đợt 2, tại Lâm Đồng)

Danh sách giáo viên hướng dẫn Luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 2015 - đợt  2 (trong file đính kèm)

Lưu ý:

- Học viên phải thực hiện theo kế hoạch của Khoa. Nếu học viên không thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu thì Khoa sẽ xử lý theo qui định (lưu ý các mốc nộp đề cương, báo cáo giữa kỳ, luận văn)

- Học viên liên hệ với GVHD trước qua email hoặc số điện thoại trong file danh sách để xin lịch tiếp hướng dẫn của Thầy/Cô

- Học viên lưu ý sử dụng các format biểu mẫu, các quy trình nộp luận văn, bảo vệ luận văn trên website của Phòng SĐH và website Khoa QLCN

Link tham khảo: http://www.sim.edu.vn/web/index.php?option=com_content&view=category&id=110&Itemid=295

- Những học viên chưa đủ điều kiện nhận luận văn đợt này thì phải đăng ký lại đợt sau.

- Mọi thắc mắc và khiếu nại về việc không đủ điều kiện nhận đề cương luận văn, HV liên hệ với C. Phương (P. ĐTSĐH).

 

   
 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 16 khách Trực tuyến