Thông báo Cao học (Lâm Đồng)

Download this file (1316_danh sach LVThS K2012 - dot 1 (Lam Dong).xls)

Danh sách phân công GVHD Luận văn thạc sĩ K2012 - đợt 1 (Lâm Đồng)

THÔNG BÁO
(V/v phân công GVHD thực hiện luận văn thạc sĩ cho học viên cao học K2012 - đợt 1 tại Lâm Đồng)

Danh sách giáo viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 2012 - đợt 1 tại Lâm Đồng (trong file đính kèm)

- Thời gian thực hiện đề cương: 23/12/2013 – 25/01/2014

- Thời gian nộp đề cương: Thứ 2, ngày 10/02/2014

- Thời gian nộp báo cáo giữa kỳ: Thứ 2, ngày 12/05/2014

 - Thời gian nộp luận văn: Thứ 6, ngày 11/07/2014

Lưu ý:

- Học viên thực hiện luận văn liên hệ với GVHD trước qua email hoặc số điện thoại trong file danh sách

-  Lịch  thực hiện luận văn xem trong file đính kèm

- HV sử dụng các biểu mẫu trên website của Khoa QLCN: http://www.sim.edu.vn/web/index.php?option=com_content&view=category&id=110&Itemid=295

 

 

   
Download this file (ds thuc hien LVThS K2011 - dot 2 (Lam Dong)-tb.xls)

danh sách phân công GVHD Luận văn thạc sĩ K2011 - đợt 2 (Lâm Đồng)

THÔNG BÁO
(V/v phân công GVHD thực hiện luận văn thạc sĩ cho học viên cao học K2011 - đợt 2 tại Lâm Đồng)

Danh sách giáo viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 2011 - đợt 2 tại Lâm Đồng (trong file đính kèm)

- Thời gian thực hiện đề cương: 24/06/2013 - 19/07/2013

- Thời gian nộp đề cương: Thứ 6, ngày 19/07/2013

- Thời gian nộp luận văn: Thứ 6, ngày 27/12/2013

Lưu ý:

- Học viên thực hiện luận văn liên hệ với GVHD trước qua email hoặc số điện thoại trong file danh sách

-  Lịch  thực hiện luận văn xem trong file đính kèm

 

   

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 12 khách Trực tuyến