Tiến sĩ

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ 2016


Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ 2016 đợt 1

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 – đợt 1 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN & YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN 
      Điều kiện dự tuyển, xem chi tiết tại đây >>> 
 
2. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
    
29 ngành đào tạo xem chi tiết ở đây >>>
 
3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ THI

3.1. Hồ sơ dự tuyển:

  Đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến  tại đây >>>   bắt đầu từ ngày 25/1/2016  đến ngày 25/4/2016Thí sinh tham khảo hướng dẫn đăng ký thông tin dự thi trực tuyến tại địa chỉ: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/faq#huongdandangkyduthi  

     -
   Sau khi hoàn chỉnh các biểu mẫu đăng ký,  thí sinh phải in Phiếu đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh, Biểu mẫu 1, Biểu mẫu 2, Biểu mẫu 3 (Lý lịch khoa học) ra giấy hệ thống sẽ tạo ra 1 mã xác nhận thông tin thí sinh và mã này sẽ được gửi vào email của thí sinh đăng ký. Thí sinh phải giữ mã xác nhận thông tin này để cập nhật, tra cứu  thông tin cá nhân, tra cứu tình trạng hồ sơ, kết quả xét tuyển ...

  Tra cứu thông tin xét tuyển dự tuyển trực tuyến tại đây>>>

3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển

  •   Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày   15/3/2016 – 25/4/2016

  •   Hồ sơ gồm:
    
  +    Phiếu Đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh &  Biểu mẫu 1, Biểu mẫu 2, Biểu mẫu 3 (Lý lịch khoa học) đưc in trực tiếp từ hệ thống sau khi thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến;

      +   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (theo mục 1)

      +   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

      +   02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;

      +   Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

      +   04 ảnh (3 x 4) dán vào biểu mẫu 2 (ảnh chụp mới có thời hạn trong 6 tháng);

      +   Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

      +   06 bộ bài luận về hướng nghiên cứu.

      +   Các công trình, bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu sinh;

      +   Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;

      +   02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu (biểu mẫu 4) được in trực tiếp từ hệ thống sau khi thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến;

      +   Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/
Phòng TN đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo (biểu mẫu 5) được in trực tiếp từ hệ thống sau khi thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến;
 

  Lệ phí hồ sơ: 60.000đ 
  Lệ phí xét tuyển:
     + Môn cơ bản, cơ sở: 120.000 đ / môn thi
     + Môn Anh văn: 120.000 đ / môn (Ngoại ngữ khác theo mức thu của Trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn)
     + Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ / hồ sơ

3.3. Thời gian xét tuyển: tháng 5/2016
 
 
4. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4.1. Hình thức đào tạo: Tập trung toàn bộ thời gian cho học tập – nghiên cứu tại Trường. Trường hợp NCS không thể theo học tập trung liên tục và được Trường chấp nhận, thì NCS phải dành ít nhất 12 tháng tập trung liên tục về Trường để thực hiện nội dung học tập – nghiên cứu. Khoảng thời gian và lịch làm việc cụ thể của NCS do Tập thể hướng dẫn và Chủ nhiệm Bộ môn đào tạo qui định.

4.2. Thời gian đào tạoThời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo Tiến sĩ của NCS có bằng Thạc sĩ là 3 năm; chưa có bằng Thạc sĩ là 4 - 5 năm.
 
 
5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
 
Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ

Năm

NCS có bằng thạc sĩ (đúng ngành)

NCS đã có bằng thạc sĩ (ngành gần, phù hợp)

1

+ Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH  nâng cao” và  các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ

+ Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan

+   Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”,

+   Hoàn thành các MH bổ sung (theo yêu cầu của HĐKH-ĐT Khoa)

+   Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ

+   Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan

2

+ Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS

3

+ Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường

+ Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường


Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ

Năm

Nội dung

1

+ Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Thạc sĩ

+ Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”  

2

+ Hoàn thành các MH phục vụ LATS

+ Hoàn thành Tiểu luận tổng quan và 02 CĐTS 

3

+ Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS

4

+ Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường

+ Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường
Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:
Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
 
 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
 
ĐT: 08-38637318    Email: sdh@hcmut.edu.vn
 

 

 

Tuyến sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2013 (đợt 1)


 

   

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2012 (Đợt 1)

 THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2012

 

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10/9/2010 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ”;

Nay Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN:

1.1. Điều kiện văn bằng:

-     Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

-     Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải thi thêm môn cơ bản và cơ sở của chuyên ngành cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học.

1.2. Đề cương nghiên cứu:

Trình bày về hướng nghiên cứu, đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; đề xuất người hướng dẫn.

1.3. Cán bộ hướng dẫn:

-     Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa đồng ý nhận hướng dẫn.

-     Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học được công bố trên trang Web của Trường Đại học Bách Khoa).

1.4. Thư giới thiệu:

Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành.

1.5.  Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án.

1.6.  Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

2. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN

2.1. Người dự tuyển được xét miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

      a. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung.

      b. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung không qua phiên dịch;

      c. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;

      d. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây và các chứng chỉ phải còn trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày 31/3/2012.

         - Tiếng Anh: chứng chỉ TOEFL iTP 450, iBT 45; TOEIC 500 trở lên (do Viện Giáo dục Hoa kỳ - ETS cấp); IELTS 5.0 (do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP- Úc cấp).

         - Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF A4, DELF B1, B2; TCF niveau 2 trở lên.

         - Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI  cấp độ 3 trở lên.

         - Tiếng Đức: Chứng chỉ ZD cấp độ 3 trở lên.

         - Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 5 trở lên.

2.2.  Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1 phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

3.  DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: theo Phụ lục đính kèm >>

4. HỒ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ DỰ THI:

4.1. Hồ dự tuyển:

-        Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 01/02/2012→ 30/3/2012

-        Lệ phí hồ sơ: 50.000đ (nộp khi mua hồ sơ)

-        Hồ sơ gồm:

+        02 bản sao bằng TNĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

+        02 bản sao bằng Cao học, 02 bản sao bảng điểm Cao học;

+        Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

+        02 bản sao văn bằng ngoại ngữ (nếu có); Lý lịch khoa học, 04 ảnh (3 x 4);

+        Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

+        06 bộ đề cương nghiên cứu (có xác nhận của CB hướng dẫn). Ngoài những kiến thức chuyên môn về đề cương nghiên cứu, thí sinh cần bổ sung thêm các nội dung:

+        Các Công trình, bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu sinh;

+        Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;

+        02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu

+        Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ hướng dẫn NCS

4.2. Nộp hồ xét tuyển:

-        Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01→ 31/3/2012 

-        Lệ phí xét tuyển:

+ Môn cơ bản, cơ sở: 100.000 đ/ môn;

+ Môn Anh văn: 150.000 đ/ môn (Đối với thí sinh thi ngoại ngữ khác thì chi phí thi ngoại ngữ sẽ theo mức thu của Trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn);

+ Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ

4.3. Thời gian xét tuyển:  dự kiến giữa tháng 5/2012

5. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

5.1 Hình thức đào tạo: Tập trung và không tập trung. Ưu tiên xét tuyển các ứng viên đăng ký học tập và nghiên cứu theo hình thức tập trung;

5.2 Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo Tiến sĩ của NCS có bằng Thạc sĩ là 03 năm; chưa có bằng Thạc   05 năm.

6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ:

Nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ

Năm

NCS có bằng thạc sĩ (đúng chuyên ngành)

NCS đã có bằng thạc sĩ

(ngành gần, phù hợp)

1

+  Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH ” (2TC),

+    Hoàn thành các MH phục vụ LATS (tối thiểu 8TC)

+    Hoàn thành 02 CĐTS (2TC) và Tiểu luận tổng quan (2TC)

+     Hoàn thành MH Phương pháp NCKH (2TC),

+     Hoàn thành các MH bổ sung (theo yêu cầu của HĐKH-ĐT Khoa)

+     Hoàn thành các MH phục vụ LATS (tối thiểu 8TC)

+     Hoàn thành 02 CĐTS (2TC) và Tiểu luận tổng quan (2TC)

2

Thực hiện LATS

3

+    Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí, tuyển tập công trình hội nghị khoa học

+    Bảo vệ LATS cấp khoa; cấp trường

 

Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ

Năm

Nội dung

1

+    Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Thạc sĩ (tối thiểu 24 TC)

+    Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH”  (2TC)

2

+    Hoàn thành các MH phục vụ LATS (tối thiểu 8TC)

+    Hoàn thành 02 CĐTS (2TC) và Tiểu luận tổng quan (2TC)

3

Thực hiện LATS

4

+    Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí, tuyển tập công trình hội nghị khoa học (theo quy định của theo quy định của Hội đồng KH&ĐT của Trường)

+    Bảo vệ LATS cấp khoa; cấp trường

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc xem thông báo tại địa chỉ:

Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM

hoặc trang Web: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

 

Thông tin trên website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/Tuyen_sinh/ts_tien_si.php

   
 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 11 khách Trực tuyến