Thông tin KHCN-DA

Báo cáo NCKH-DA 2009, 2010 - Kế hoạch 2011

NỘI DUNG BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2009, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2011

(Kèm theo công văn số:60/ĐHBK – KHCN&DA ký ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Trường Đại học Bách khoa)

 1. NỘI DUNG BÁO CÁO TỔNG KẾT:
  1. Kết quả nghiên cứu và triển khai KHCN
  2. Tình hình xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh:

Thuộc ngành khoa học quản lý, kinh tế, Khoa QLCN có các nhóm nghiên cứu chính bao gồm:

                                                              i.      Quản lý chất lượng, Quản lý sản xuất

                                                            ii.      Nghiên cứu tiếp thị

                                                          iii.      Phát triển nhân sự

                                                          iv.      Quản trị tài chính, quản trị công ty

                                                            v.      Nghiên cứu dự báo

Trong các nhóm nghiên cứu trên, nổi bật là nhóm nghiên cứu lĩnh vực quản lý chất lượng, quản lý sản xuất. Nhóm nghiên cứu này đã nghiệm thu nhiều đề tài được đánh giá có chất lượng, có tính ứng dụng cao vào thực tiễn quản lý. Các đề tài này phổ biến thực hiện cho Thành phố và các tỉnh (thông qua các Sở KHCN).

  1. Các hoạt động gắn kết NCKH với đào tạo:

Công tác này được đánh giá là khá, thông qua các điểm sau:

- Hợp tác với SV trong NCKH

Khoa QLCN chú trọng xây dựng mô hình hợp tác giữa GV và SV trong nghiên cứu khoa học. Cụ thể SV là đội ngũ hợp tác đắc lực trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu của GV. GV đồng tác giả các bài báo đăng tạp chí, các báo cáo taị hội nghị khoa học...

-          Tổ chức các hội thảo chuyên môn trong khoa:

Khoa QLCN coi trọng công tác phát triển chuyên môn, nghiên cứu khoa học của thầy cô. Việc này được thực hiện thông qua tổ chức hàng năm 15-20 cuộc hội thảo chuyên môn qui mô vừa và nhỏ trong Khoa nhằm tạo một môi trường nghiên cứu, trao đổi khoa học giữa các GV (Xin xem thống kê hội nghị, hội thảo). Trong quá trình này, Khoa QLCN tích cực mời các đối tượng doanh nghiệp cùng tham gia nhằm giúp GV và DN sát gần nhau hơn trong việc đưa lý thuyết và các mô hình quản lý kinh tế vào thực tiễn.


  1. Hợp tác KHCN với Tp. HCM, địa phương và nước ngoài:

Nhìn chung công tác này được đánh giá là tích cực. Thể hiện qua các điểm sau:

-          Trong năm 2009 và 6 tháng đầu 2010, Khoa QLCN đã ký kết hợp tác đào tạo với Đại học Illinois tại Springfield, Hoa Kỳ để đào tạo Cử nhân quản trị kinh doanh. Dựa trên mối quan hệ này, trường bạn cũng cam kết hỗ trợ tài liệu giảng dạy, hoặc giới thiệu các tài liệu mới nhằm bổ sung kho tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

-          Trong công tác đào tạo bậc Tiến sĩ, khoa QLCN chủ động mời các giáo sư nước ngoài đồng tham gia hướng dẫn Nghiên cứu sinh nhằm chuyển giao và trao đổi các công nghệ nghiên cứu giữa Khoa và các trường quốc tế.

-          Khoa QLCN đang xây dựng các mô hình hợp tác với các trường quốc tế (là các trường đã có quan hệ hợp tác đào tạo với khoa) trong nghiên cứu khoa học.

-          Các nhóm nghiên cứu mạnh của Khoa thường xuyên chủ động nhận các nhiệm vụ nghiên cứu của nhà nước thông qua các Sở (trong đó đa số là với Sở KHCN Tp. HCM), cũng như ký các hợp đồng tư vấn nghiên cứu với các tổ chức quốc tế (như World Bank) (xin xem thông kê nhiệm vụ khoa học công nghệ).

  1. Tình hình cải tiến công tác quản lý các hoạt động KHCN tại đơn vị

Công tác này được đánh giá là trung bình, thông qua các điểm sau:

·         Trước đây công tác quản lý hoạt động KHCN của Khoa QLCN chủ yếu là làm công tác thống kê thông tin nghiên cứu KHCN của GV, tập hợp và báo cáo cho P. KHCN của Trường ĐHBK.

·         Việc thu thập thông tin nghiên cứu KHCN của GV được thực hiện mỗi năm một lần (thống kê bài báo, các công trình được đăng tải), có đi kèm hình thức khen thưởng (hiện kim) để khích lệ công tác nghiên cứu khoa học. Việc thu thập thông tin này tuy nhiên còn chưa được thường xuyên, chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin từ P. KHCN của Trường (ví dụ trường yêu cầu thống kê mỗi 6 tháng).

·         Khoa QLCN hiện tại được thông báo về các nghiên cứu KHCN của GV cấp Trường và ĐHQG từ nguồn thông tin do P. KHCN cung cấp. Trong thời gian tới khi Khoa được giao nhiệm vụ quản lý qui trình đăng ký xét duyệt đề tài, cũng như qui trình quản lý thực hiện đề tài và nghiệm thu đề tài thì Khoa sẽ phải chủ động hơn trong công tác quản lý này. Hiện tại nguồn lực thư ký của Khoa QLCN chưa được huấn luyện về qui trình quản lý công tác NCKH.

  1. Tình hình phát triển thông tin KHCN. Công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Công tác này được đánh giá là khá, thông qua các điểm sau:

·         Khoa QLCN thực hiện truyền thông tốt cho đội ngũ GV về hoạt động KHCN của trường và các sở KHCN thông qua kênh truyền thông là P. KHCN của Trường và thông tin từ các nguồn khác

·         Khoa QLCN chú trọng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thông qua yêu cầu SV nghiêm túc thực hiện trích dẫn nguồn các tài liệu tham khảo. Tuy nhiên với kinh phí hạn hẹp cho công tác đào tạo, hiện tại không tránh được việc SV của Khoa vẫn sử dụng các tài liệu photo.

 1. NỘI DUNG BÁO CÁO KẾ HOẠCH
  1. Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KHCN

Tiếp tục duy trì. Bên cạnh đó Hướng dẫn thư ký khoa trong việc quản lý qui trình xét duyệt đề tài, quản lý nghiệm thu các đề tài NCKH.

  1. Xây dựng, khai thác hiệu quả các nguồn nhân lực KHCN
  2. Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh. Hình thành các tổ chức KHCN mới
  3. Gắn kết KHCN với đào tạo, đẩy mạnh hoạt động NHCK trong cán bộ trẻ và SV
  4. Đẩy mạnh hợp tác KHCN trong nước, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cộng đồng

Tiếp tục thực hiện như hiện tại

  1. Hội nhập hợp tác quốc tế trong KHCN

Khoa QLCN có kế hoạch chủ động liên kết quốc tế trong nghiên cứu khoa học. Sẽ gửi thầy cô đi tham dự hội nghị quốc tế về “Liên minh trong nghiên cứu khoa học” sẽ tổ chức tại Đức năm 2011.

  1. Phát triển thông tin KHCN và thực thi sở hữu trí tuệ
  2. Đề xuất, kiến nghị:
  • Qua tìm hiểu lý do tham gia hạn chế các đề tài cấp Trường, ĐHQG, được biết: qui trình thanh toán kinh phí đề tài còn nhiều khâu phức tạp, gây phiền toái và khó khăn cho thầy cô. Từ đó kiến nghị cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục thanh quyết toán kinh phí đề tài.
  • Trường cần xây dựng hệ thống báo cáo qua mạng để quản lý công tác này, hệ thống này sẽ hỗ trợ phòng KHCN-DA trong công tác quản lý, báo cáo lên cấp trên về tình hình thực hiện nghiên cứu KHCN của các khoa, trung tâm, trường. Hiện tại việc báo cáo này còn nhiều trùng lặp, trong một năm có đến 6-7 lần báo cáo về cùng một thông tin.

·         Trường cần có chính sách trang trải tài chính (vé máy bay, khách sạn ) cho các thầy cô có các cơ hội báo cáo tại các hội nghị quốc tế.

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

   
Download this file (Thang 04.doc)

Bản tin văn phòng KHCN&DA tháng 04/2010

 Bản tin văn phòng KHCN&DA tháng 04/2010

Attachments:
Thang 04.doc608 Kb
   
 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 16 khách Trực tuyến