Thống kê công trình nghiên cứu

Đề tài NCKH Khoa QLCN 2017

CÁC ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2017

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC/ SỞ - TP

Stt

Mã số đề tài

Đề tài

Thành viên tham gia

Cấp

1

502.02-2016.19

Bất ổn về Chính sách của Chính phủ, Lưu giữ Tiền mặt của Doanh nghiệp và Giá trị của Tiền

TS. Nguyễn Thu Hiền

Nhà nước – nghiên cứu cơ bản

 

CẤP ĐHQG LOẠI B, C

Stt

Mã số đề tài

Đề tài

Chủ nhiệm

1

C2017-20-41

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm bản quyền số ở Việt Nam.

TS. Phạm Quốc Trung

2

C2017-20-42

Các yếu tố chất lượng chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến hiệu quả công việc tại Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

 

CÁC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

Stt

Mã số đề tài

Đề tài

Chủ nhiệm

1

T-QLCN-2017-86

Tái định vị và tái cấu trúc hệ thống kho – một nghiên cứu thực tế

Đường Võ Hùng (001721)

2

T-QLCN-2017-103

Xây dựng mô hình khái niệm về sự hiệu quả của các đội ảo dưới góc nhìn kỹ thuật - xã hội

Nguyễn Mạnh Tuân (002509)

3

T-QLCN-2016-125

Sự chia sẻ tri thức trong các đội làm việc ảo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu

 

CÁC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN, HVCH., NCS.

(Sẽ cập nhật sau)

 

 

Đề tài NCKH Khoa QLCN 2016

CÁC ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2016

CẤP ĐHQG LOẠI C

Stt

Mã số đề tài

Đề tài

Chủ nhiệm

1

C2017-20-41

Sử dụng và chấp nhận dịch vụ: Một nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh doanh điện tử tại Việt Nam.

TS. Nguyễn Mạnh Tuân

2

C2017-20-42

Các yếu tố chất lượng chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến hiệu quả công việc tại Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

3

C2017-20-44

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm bản quyền số ở Việt Nam.

TS. Phạm Quốc Trung

 

CÁC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

Stt

Mã số đề tài

Đề tài

Chủ nhiệm

1

T-QLCN-2016-93

Nghiên cứu những khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam trong việc áp dụng Lean.

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

2

T-QLCN-2016-94

Vai trò của khách hàng trong đổi mới dịch vụ - một nghiên cứu trong dịch vụ bán lẻ Việt Nam.

ThS. Trần Thị Phương Thảo

3

T-QLCN-2016-95

Mô hình mối quan hệ giữa các yếu tố Quản lý chuỗi cung ứng lên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và một số hàm ý quản lý.

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

4

T-QLCN-2016-96

Từ nhận thức cơ hội khởi nghiệp đến quyết định khởi nghiệp: Sự phát triển nhận thức của người khởi nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển này

TS. Trương Minh Chương

5

T-QLCN-2016-97

Ảnh hưởng của các loại vốn vô hình lên hiệu năng công việc cá nhân: một nghiên cứu trong lĩnh vực y tế và giáo dục đại học tại Tp.HCM

TS. Nguyễn Mạnh Tuân

6

T-QLCN-2016-98

Ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức và giá trị cá nhân đến hành vi định hướng khách hàng của  nhân viên dịch vụ.

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

7

T-QLCN-2016-99

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chia sẻ tri thức trong lĩnh vực CNTT ở Việt Nam. Một cách tiếp cận tích hợp.

TS. Phạm Quốc Trung

 

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP SỞ/ TP

Stt

Mã số đề tài

Đề tài

Thành viên tham gia

Cấp

1


Nghiên cứu công cụ chẩn đoán và lộ trình tái cấu trúc các doanh nghiệp VN trong giai đoạn chuyển đổi và tái cấu trúc nền kinh tế

PGS.TS. Bùi Nguyên Hùng và TS. Nguyễn Thuý Quỳnh Loan

Sở Khoa học & Công nghệ Tp.HCM

 

 

   

Đề tài NCKH của Khoa QLCN năm 2015

CÁC ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2015

CẤP ĐHQG LOẠI C

Stt

Mã số đề tài

Đề tài

Chủ nhiệm

1

C2015-20-27

Vai trò của vốn xã hội trong quan hệ đồng tạo sinh giá trị: Một nghiên cứu trong các lĩnh vực dịch vụ công tại VN.

TS. Nguyễn Mạnh Tuân

 

CÁC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

Stt

Mã số đề tài

Đề tài

Chủ nhiệm

1

T-QLCN2015-78

Khảo sát nhận thức về Đạo đức nghề nghiệp và cơ sở phát triển môn học Đạo đức nghề nghiệp

TS. Lê Thị Thanh Xuân

2

T-QLCN2015-79

Nhận diện quan hệ giữa các đặc điểm của nhà quản lý chủ nhân và kết quả thực hiện của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

TS. Trương Minh Chương

3

T-QLCN2015-92

Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức lên việc chia sẻ tri thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Tp.HCM

TS. Phạm Quốc Trung

 

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Stt

Mã số đề tài

Đề tài

Thành viên tham gia

GVHD

1

SVCQ-2015-QLCN-36

Chẩn đoán và tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam thông qua một số tình huống điển hình

Lê Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Kim Cúc

ThS. Bành Thị Uyên Uyên

2

SVCQ-2015-QLCN-37

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện Lean thành công tại Việt Nam.

Nguyễn Quốc Chính
Nguyễn Huỳnh Mai Quyên

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

 

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Stt

Mã số đề tài

Đề tài

Đồng chủ nhiệm 1

Đồng chủ nhiệm 2

1

TNCS-2015-QLCN-10

Động cơ thúc đẩy và hiệu quả đội trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu

TS. Nguyễn Mạnh Tuân 

 

Đề tài NCKH của Khoa QLCN năm 2014-2015

CÁC ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2014
CẤP ĐHQG LOẠI B

Stt Mã số đề tài Đề tài Chủ nhiệm
1   Đồng tạo sinh giá trị trong lĩnh vực dịch vụ thâm dụng tri thức - Nghiên cứu trong hai ngành giáo dục đại học và dịch vụ y tế. PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu
CẤP ĐHQG LOẠI C

Stt Mã số đề tài Đề tài Chủ nhiệm
1   Quản trị công ty và quá trình điều chỉnh động của cấu trúc vốn trong các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam TS. Nguyễn Thu Hiền
CÁC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG
Stt Mã số đề tài Đề tài Chủ nhiệm
1 T-QLCN-2014-65
Xây dựng chuỗi cung ứng có xem xét việc cấp hàng trực tiếp từ công ty  ThS. Đường Võ Hùng
2 T-QLCN-2014-73
Khảo sát các tác động phi tuyến của yếu tố chất lượng lên sự thỏa mãn của khách hàng. ThS. Lại Huy Hùng
3 T-QLCN-2014-68
Điều độ sản xuất dùng cho hệ thống đẩy/ kéo và phối hợp ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
ThS. Đường Võ Hùng
4 T-QLCN-2014-69
Phân nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành xây dựng ở Tp.HCM và một số chính sách hỗ trợ TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
ThS. Trương Quang Huy
ThS. Dương Hoàng Hiệp
5 T-QLCN-2014-64
Xây dựng mô hình khái niệm lý thuyết về hiệu quả làm việc đội nhóm trong các doanh nghiệp Việt Nam TS. Trương Thị Lan Anh & ThS. Huỳnh Thị Minh Châu
6 T-QLCN-2014-72
Định hướng giá trị khi đi muasắm của người tiêu dùng Tp.HCM đối với các kênh phân phối hiện đại ThS. Hứa Kiều Phương Mai & ThS. Lê Phước Luông (đồng chủ nhiệm)
PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu
7 T-QLCN-2014-67 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực chia sẻ tri thức và đề xuất giải pháp nâng cao động lực chia sẻ tri thức - một nghiên cứu tại công ty PECC3 TS. Phạm Quốc Trung
HVCH. Lạc Thái Phước
8 T-QLCN-2014-66
Một nỗ lực lý thuyết về thông tin trong tổ chức TS. Nguyễn Mạnh Tuân
9 T-QLCN-2014-71
Nhân tố nào ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết? Một nghiên cứu ở VN. ThS. Phạm Tiến Minh
ThS. Nguyễn Tiến Dũng
 
CÁC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN
Stt Đề tài Thành viên GVHD.
1 Chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại trường ĐHBK và giá trị cảm nhận, sự hài lòng của SV, hình ảnh trường ĐHBK Tp.HCM
Hồng Bửu Bửu
Nguyễn Thị Thùy Vân
ThS. Nguyễn  Văn Tuấn
2 Ảnh hưởng của sự gắn kết khách hàng đến giai đoạn Fuzzy Front End trong hoạt động phát triển sản phẩm mới
Đỗ Trí Đăng
Trương Quý Phúc
Lâm Quang Tráng
Đoàn Thị Mỹ Linh
Trịnh Ngọc Ánh
ThS. Huỳnh Bảo Tuân
   

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 13 khách Trực tuyến