Thông báo học vụ

STT nộp Khóa luận tốt nghiệp HK 232

SV xem thông tin tại file đính kèm STT NỘP KLTN HK232 PHẦN 1.6.5.2024 CompressedTải xuống STT NỘP KLTN HK232 PHẦN 26.5.2024 CompressedTải xuống
Chi tiết

Lịch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp – HK233

LỊCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2023 – 2024 (Thời gian 15 tuần, từ 10/06/2024 đến 22/09/2024) STTCông việcThời gianGhi chú1SV đăng ký tên đề tài theo link thông báo trên Website của Khoa: LINKTừ 22/04/2024 tới 05/05/2024 2Các Bộ môn phân công và VPK công bố danh sách SV,...
Chi tiết

Lịch thực hiện Đồ án chuyên ngành – HK233

LỊCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 3 / NĂM HỌC 2023 – 2024 (Thời gian 08 tuần, từ 10/06/2024 đến 04/08/2024) STTCông việcThời gianGhi chú1SV đăng ký lĩnh vực theo LINK thông báo của Khoa: LINKTừ 22/04/2024 tới 05/05/2024 2BM phân công GVHDPhân công: 20/05/2024 – 24/05/202427/05/2024: DS dán tại Bộ môn và...
Chi tiết

Lịch thực hiện thực tập ngoài trường HK3, năm học 2023-2024 – Khóa 2021 về trước

(Thời gian 8 tuần từ 17/06/2024 đến 11/08/2024) STTCông việcThời gianGhi chú1SV đăng ký nguyện vọng, đơn vị thực tập tại link thông báo trên website của Khoa: >>LINKTừ 22/04/2024 tới 05/05/2024 2BM phân công GVHD  Phân công: 20/05/2024 – 24/05/202427/05/2024: DS dán tại Bộ môn và VPK đăng website3GVHD hướng dẫn SV lập đề cương...
Chi tiết

Thông báo Về việc Đăng ký môn học Bổ sung các môn Khối tốt nghiệp gồm Thực tập, Đồ án, Khoá luận Học kỳ 233

Dựa trên lịch Học vụ của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM về việc đăng ký môn học bổ sung đợt 2 và đợt 3 các môn Khối tốt nghiệp gồm: Thực tập, Đồ án, Khoá luận, Nhằm hỗ trợ các em Sinh viên chưa hoàn thành ĐKMH HK 233...
Chi tiết

Thông báo Về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn thạc sĩ lần 2 – HK2/2023-2024

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn bị– Học viên trình bày bằng file powerpoint.– Học viên chuẩn bị các bản giấy in nội dung powerpoint gửi cho các thành viên HĐ trước khibắt đầu bảo vệ để thầy/cô tiện theo dõi– Mỗi...
Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn thạc sĩ lần 1 – HK2/2023-2024

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn bị – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Học viên chuẩn bị các bản giấy in nội dung powerpoint gửi cho các thành viên HĐ trước khi bắt đầu bảo vệ để thầy/cô tiện...
Chi tiết

Lịch hội đồng bảo vệ LVThS Bến Tre – HK231

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Mỗi học viên có từ 15 -20 phút trình bày luận văn, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ luận văn khoảng 45-60 phút...
Chi tiết

DS phân chuyên ngành K22 hệ tiếng Việt và hệ tiếng Anh

Sinh viên xem file đính kèm./ Chuyên Ngành K22 Hệ Tiếng Việt CompressedTải xuống Chuyên Ngành K22 Hệ Tiếng Anh CompressedTải xuống
Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Đồ án tốt nghiệp khóa 2022 – HK2/2023-2024

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn bị – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15...
Chi tiết

Cao học – Danh sách học viên và GVHD môn thực tập chuyên đề 1 và 2 học kỳ 2/2023-2024

Danh Sách SV Và GVHD TT1 HK232 CompressedTải xuống Danh Sách SV Và GVHD TT2 HK232 CompressedTải xuống
Chi tiết
1 2 3 11