Thống kê

Category

STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu,ThS. Lê Hoài Kiều Giang,ThS. Nguyễn Thị Hoàng Mai,ThS. Bùi Huy Hải Bích,TS. Mai Thị Mỹ Quyên,TS. Nguyễn Văn Tuấn Nghiên cứu ứng dụng về đo lường và đánh giá mức độ viên mãn trong công việc và cuộc...
Read More
STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân, TS. Huỳnh Thị Minh Châu Sự chấp nhận dịch vụ: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ điện tử tại Việt Nam C2019-20-40 ĐHQG loại C 2 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân Sự chấp nhận dịch vụ: một...
Read More
STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 TS. Nguyễn Thuý Quỳnh Loan Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020, định...
Read More
STT Thành Viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương Phân tích dữ liệu phổ điểm chương trình Chất Lượng Cao Khoa Quản lý Công nghiệp Cấp cơ sở (Trường) 2 TS. Nguyễn Thuý Quỳnh Loan Tái cấu trúc quá trình kinh doanh và các công cụ...
Read More
STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân Xây dựng mô hình khái niệm về sự hiệu quả của các đội ảo dưới góc nhìn kỹ thuật-xã hội T-QLCN-2017-103 Cấp cơ sở (Trường) 2 TS. Đường Võ Hùng Tái định vị và tái cấu trúc hệ...
Read More
Tạp chí khoa học quốc tế  Nguyen Thi Duc Nguyen*, Nguyen Hoang Phat, Nguyen Thi Hoang Mai, Huynh Thi Phuong Lan; Can supply chain collaboration improve firm performance? Experiences on leather and footwear companies in Vietnam; ISSN: 1979-3561. EISSN: 2579-9363; 2022; Operations and Supply Chain Management: An International Journal (OSCM) (http://journal.oscm-forum.org/); 15(4) Quoc Trung Pham,...
Read More
Tạp chí khoa học quốc tế  Phạm Quốc Trung, Phạm Đình Khang; The success of e-commerce startups: an empirical study in Vietnam; 2318-9975; 2021; International Journal of Innovation; 9 (3) Hang Le Cam Phuong, Vo Anh Tung; Factors Affecting Spontaneous Buying Behavior of Consumers at Bach Hoa Xanh System in Ho Chi Minh City; 2237-0722;...
Read More
Tạp chí khoa học quốc tế  Tuan Manh Nguyen; Social resources and value creation: a consumer perspective; 1460-6720; ESCI; 2020; International Journal of Services and Technology Management; 26(5) Thong Tien Nguyen* and Hien Thu Nguyen; State Ownership and Firm Performance in Vietnam: The Role of State-owned Holding Company; 1985-4064; 2020; Asian Journal of Business and...
Read More
Tạp chí khoa học quốc tế  Pham Ngoc Thuy – Le Nguyen Hau – Nguyen Kim Ngoc Duyen; A value perspective of service interaction quality: the case of immigrants returning to native countries as medical tourists; 2363-7021; 2019; International Journal of Quality Innovation; Vol.5, No. 2 Le Nguyen Hau; The role of customer operant resources...
Read More
Tạp chí khoa học quốc tế  Tuan Manh Nguyen; Co-creation from consumer resource integration; 1947-9638; ESCI;2018; International Journal of Asian Business and Information Management; 9(3) Quoc Trung Pham, Minh Chau Huynh; Learning achievement and knowledge transfer: the impact factor of e-learning system at Bach Khoa University, Vietnam; 2318-9975; SCIE;2018; INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION; 6 (2)...
Read More
1 2

Bình luận gần đây