Tuyển sinh

Category

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024 như sau: 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH: 1.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 1.2. Điều kiện văn bằng: Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận...
Read More
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 06 năm 2024 như sau: 1.     HÌNH THỨC TUYỂN SINH: 1.1. Ứng viên thuộc diện “Tuyển thẳng”: Là người tốt nghiệp hoặc có quyết định...
Read More
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 01 năm 2022 như sau: 1.     HÌNH THỨC TUYỂN SINH: 1.1.   Ứng viên thuộc diện “Tuyển thẳng”: Là người tốt nghiệp trình độ đại học trong hệ...
Read More
Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo xét tuyển dự bị tiến sĩ năm 2022 như sau: 1. Tuyển sinh 1.1. Điều kiện xét tuyển Người dự tuyển chương trình dự bị tiến sĩ phải thỏa mãn các điều kiện sau: 1.1.1. Điều kiện văn bằng...
Read More
Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 như sau: 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH 1.1. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển 1.2. Đối tượng tuyển sinh – Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công...
Read More