Các câu hỏi thường gặp

HỎI ĐÁP VỀ NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP.

Chương trình đại học của Khoa Quản Lý Công Nghiệp – Đại Học Bách Khoa có 2 chương trình:

  • Chương trình cử nhân QLCN tiếng Việt (chương trình tiêu chuẩn) QSB 123
  • Chương trình cử nhân QLCN tiếng Anh QSB 223

Có 3 chuyên ngành:

  • Quản lý công nghiệp
  • Quản trị kinh doanh
  • Quản lý chuỗi cung ứng và vận hành

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Xét tuyển theo tất cả các phương thức xét tuyển của Đại học Bách Khoa.

1. Mục tiêu chương trình đào tạo cử nhân QLCN?

Cử nhân tốt nghiệp ngành QLCN có hiểu biết sâu sắc về nền tảng của quản trị, có tư duy hệ thống, phân tích phản biện. Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề về vận hành và quản lý những công việc cụ thể trong các doanh nghiệp sản xuất/ dịch vụ hoặc kinh doanh. Có năng lực tự học, sáng tạo và thích nghi thông qua công việc thực tiễn.

Cụ thể, sau khi tốt nghiệp cử nhân QLCN
– Có nền tảng kiến thức quản trị, có tư duy hệ thống, phân tích phản biện và có thể trình bày sự hiểu biết của mình trước đám đông.
– Có khả năng giải thích, phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề về vận hành và quản lý cụ thể trong các doanh nghiệp sản xuất/ dịch vụ hoặc kinh doanh
– Có khả năng hợp tác và lãnh đạo đổi mới trong tổ chức trong một hoặc một số lĩnh vực chuyên môn về sản xuất/ dịch vụ hoặc kinh doanh.
– Có khả năng tự học và thích nghi với sự thay đổi.
– Là công dân toàn cầu, có trách nhiệm xã hội, có năng lực cộng tác trong môi trường đa văn hóa và góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

2. Chương trình cử nhân Quản lý Công nghiệp có các hệ đào tạo, chuyên ngành, phân ngành nào?

Khoa QLCN có chương trình đào tạo cử nhân quản lý công nghiệp, thạc sĩ quản trị kinh doanh và tiến sĩ quản trị kinh doanh. Đối với hệ đại học có hai lựa chọn chương trình tiếng Việt mã Tuyển sinh QSB 123 học tại cơ sở Dĩ An. Chương trình đào tạo tiếng Anh QSB 223 học tại cơ sở Lý Thường Kiệt.
Sinh viên tốt nghiệp khoa QLCN được cấp bằng cử nhân Quản lý Công nghiệp với 3 chuyên ngành:
– Quản lý Công nghiệp
– Quản trị Kinh doanh
– Quản lý Chuỗi cung ứng và Vận hành

3. Chương trình đào tạo cử nhân QLCN có nội dung gì?

Chương trình cử nhân QLCN có 3 chuyên ngành là Quản lý Công nghiệp, Quản trị kinh doanh và Quản lý Chuỗi Cung ứng và Vận hành. Về cấu trúc, các môn học được thiết kế dựa trên các nhóm chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thái độ bao gồm
1. Kiến thức nền tảng và tư duy lập luận trong ngành quản trị:
Kiến thức khoa học cơ bản và khoa học xã hội và nhân văn: các môn toán, khoa học tự nhiên, các môn học chính trị và xã hội
Kiến thức quản trị cốt lõi: các môn học như kinh tế vi mô, vĩ mô, quản trị học, kế toán, tiếp thị, quản lý sản xuất, tài chính,
Kiến thức ngành quản lý công nghiệp: quản lý chất lượng, quản lý nhân sự, quản lý dự án, điều độ sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng.
2. Kỹ năng và phẩm chất đạo đức cá nhân lẫn nghề nghiệp
3. Kỹ năng tương tác: làm việc tập thể và giao tiếp
4. Năng lực hình thành, thiết kế, triển khai, và vận hành hệ thống quản lý trong các bối cảnh tổ chức và xã hội hiện đại
5. Lãnh đạo và tinh thần khởi nghiệp
Tham khảo CTDT tại đây >>> CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHÓA 2019

4. Các kỹ năng và thái độ sinh viên cần học để ứng dụng vào công việc?

Sinh viên tốt nghiệp ngành QLCN cần chuẩn bị trang bị các kỹ năng và thái độ cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp bao gồm:
– Nhóm kỹ năng mềm: Kỹ năng tương tác: làm việc tập thể và giao tiếp như làm việc nhóm, giao tiếp trong kinh doanh: lắng nghe, trao đổi, trình bày, phản biện; Giao tiếp bằng ngoại ngữ
– Nhóm kỹ năng nghề nghiệp: Kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề quản lý, Thực nghiệm, điều tra và khám phá tri thức: thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, Tư duy hệ thống và định lượng
– Các kỹ năng và thái độ cá nhân: chủ động và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, tính kiên trì, tư duy sáng tạo và linh hoạt vào xem xét và giải quyết vấn đề, tư duy phân tích phê phán năng lực học tập suốt đời, quản lý thời gian và các nguồn lực khác
– Các kỹ năng và thái độ nghề nghiệp: Kiên định với đạo đức nghề nghiệp, trung thực, và làm việc có trách nhiệm, hành xử nghề nghiệp, làm chủ việc tổ chức công việc, Chủ động lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân, cập nhật thông tin chuyên môn.

5. Sinh viên tốt nghiệp ngành QLCN có thể làm việc gì?

Cử nhân ngành Quản lý Công nghiệp sẽ có cơ hội làm việc tại các tổ chức sản xuất, dịch vụ, thương mại với các quy mô khác nhau (vừa hay lớn) cũng như hình thái hoạt động đa dạng (nội địa hoặc đa quốc gia) với các vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp có thể là:
– Quản lý vận hành: hoạch định sản xuất, quy trình sản xuất, dịch vụ, quản lý kho.
– Quản lý mua hàng: đánh giá các chương trình mua hàng, thiết lập cấp độ vận hành và phối hợp các công tác trong vận hành, định hướng các điểm mấu chốt trong vận hành.
– Quản lý chất lượng: phân tích chi tiết cơ sở dữ liệu và các bảng tính, kiểm định quá trình để xác định các khu vực cần cải tiến, quản lý việc thực hiện những thay đổi.
– Lập kế hoạch và quản lý chuỗi cung ứng: thương lượng các hợp đồng, thiết lập mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp, duy trì sự chính xác của hệ thống mua hàng, hoá đơn và hàng hoá trả lại.
– Cải tiến quá trình: thiết kế và triển khai kế hoạch sản xuất tinh gọn và giảm thời gian sản xuất trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.
– Chuyên viên phân tích: thực hiện các phân tích dữ liệu, dự báo, phát triển hệ hỗ trợ ra quyết định.
– Quản lý nhân sự: hoạch định nhân sự, khảo sát nhu cầu đào tạo và lên kế hoạch đào tạo, định biên, kế hoạch lương và thưởng, kế hoạch động viên và quan hệ lao động.
– Quản lý kinh doanh: nghiên cứu thị trường, marketing, hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức sự kiện, khai thác luật lệ và phương thức kinh doanh theo từng bối cảnh khác nhau.

6. Ưu điểm/ Sự khác biệt chương trình đào tạo cử nhân QLCN ở Bách khoa so với ngành này ở các trường đại học khác?

Ngoài những điểm chung của các chương trình đào tạo ngành quản trị và kinh doanh, ngành QLCN tại ĐHBK có những đặc thù:
– Cách tiếp cận vấn đề hệ thống, năng lực giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu và mô hình.
– Năng lực làm việc với các con số, công cụ định lượng và chuyển đổi số.
– Tham gia học tập và thực hiện các dự án nghiên cứu liên ngành cùng các sinh viên và thầy cô các khoa kỹ thuật tại ĐHBK.

Hơn 30 năm đào tạo các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ ngành quản trị, mạng lưới cựu sinh viên của khoa giúp tạo nối kết cơ hội học tập, thực tập, và việc làm trong cộng đồng doanh nghiệp. Các anh chị cựu sinh viên đồng hành với các hoạt động học tập và và nghiên cứu của khoa.

7. Sự khác nhau và mức độ khác nhau giữa các ngành Logistics & Quản lý Chuỗi Cung ứng (Khoa Cơ khí) và Chuyên ngành Quản lý Chuỗi Cung ứng & Vận hành?

Ngành Logistics và QL chuỗi cung ứng (Khoa Cơ khí) liên quan đến thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng, các dịch vụ logistics vận chuyển, lưu trữ. Đây là ngành kỹ thuật.
Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và vận hành (QLCN) hướng đến phát triển kiến thức và kỹ năng thực thi các chức năng trong chuỗi cung ứng, các công tác nối kết giữa các bên trong chuỗi cung ứng. Công việc thực thi các dịch vụ hỗ trợ vận hành chuỗi.

8. Sự khác nhau và mức độ khác nhau giữa các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Quản lý Công nghiệp?

Chuyên ngành QLCN: sinh viên được trang bị mảng kiến thức liên quan công việc sản xuất vận hành trong tổ chức công nghiệp và dịch vụ. Sinh viên tập trung các môn học như quản lý sản xuất/công nghệ/chất lượng/điều độ sản xuất/chuỗi cung ứng. Công việc liên quan đến sản xuất, vận hành, công cụ và mô hình định lượng.
Chuyên ngành QTKD: sinh viên được trang bị mảng kiến thức liên quan các chức năng/hoạt động kinh doanh của bất kỳ công ty nào. Tập trung các môn học như quản lý nhân sự/tài chính/tiếp thị/thương mại điện tử/kinh doanh quốc tế,…. Công việc sẽ thiên về chức năng quản trị kinh doanh như kinh doanh, bán hàng, tiếp thị, nhân sự…
Chuyên ngành Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng: ngoài các môn chung được học trong ngành QLCN, các bạn được trang bị thêm các kiến thức chuyên sâu trong vận hành chuỗi cung ứng như thiết kế chuỗi cung ứng, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quả lý bán lẻ…

9. Các hỗ trợ tài chính, học bổng, hỗ trợ từ Trường, Khoa/ doanh nghiệp hợp tác với Khoa cho sinh viên

– Học bổng khuyến khích theo chính sách chung của trường
– Học bổng tài trợ của doanh nghiệp
– Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ Cựu sinh viên QLCN.
– Học bổng trao đổi.
– Chương trình vay không lãi suất của Cựu sinh viên ĐHBK.

10. Các xu hướng phát triển trong lĩnh vực liên quan đến các ngành, chuyên ngành đào tạo của Khoa?

Các mô hình sản xuất kinh doanh hiện nay hướng đến chuyên môn hoá, số hoá, tự động hóa quy trình và quyết định dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Mặt khác Quy mô sản xuất đa dạng phối hợp đa ngành, Sản xuất linh hoạt. Những thay đổi này yêu cầu người lao động có năng lực tiếp cận, học hỏi và thay đổi.
Chương trình và quá trình đào tạo tại ĐHBK trang bị cho người học năng lực tự học, tự nghiên cứu khám phá sáng tạo. Hơn thế nữa, sinh viên khoa QLCN được đào tạo kiến thức quản trị nền tảng có cấu trúc, phối hợp liên ngành quản trị và kỹ thuật cùng với tư duy hệ thống và định lượng, người học có thể nhanh chóng thích nghi và phát triển cùng với những thay đổi trên thị trường.

11. Nhu cầu của xã hội hiện tại cho sinh viên sắp tốt nghiệp & nhu cầu của xã hội trong tương lai?

Doanh nghiệp sản xuất từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn đều có nhu cầu quản lý sản xuất vận hành, quản lý chất lượng, quản lý kho, quản lý mua hàng, quản lý chuỗi cung ứng, kênh phân phối. Với xu hướng số hoá, tự động hoá và trí tuệ nhân tạo các sinh viên ngành QLCN càng có nhiều cơ hội trong việc tổ chức vận hành và khai thác các công cụ và phương pháp mới.
Sự phát triển và thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu với nhu cầu nối kết, liên kết mua ngoài, tự làm dẫn đến nhu cầu kế hoạch sản xuất phối hợp, quản lý chất lượng toàn diện.

12. Ngành Quản lý công nghiệp nghiêng về kinh tế hay kỹ thuật hơn? Nếu nghiêng về kinh tế thì học ở trường kỹ thuật như Bách Khoa có lợi thế gì?

Ngành QLCN tại ĐHBK thiên về quản lý, kinh doanh vận hành nhiều hơn. Các bạn tham khảo môn học trong chương trình đào tạo trên trang web của trường. Các môn cơ sở ngành và ngành bao gồm quản trị học, marketing, kế toán, kinh tế học, tài chính, hành vi tổ chức, QL nhân sự, chất lượng, QL sản xuất, quản lý công nghệ, QL chuỗi cung ứng, thống kê, định lượng, quản lý dự án, kế hoạch kinh doanh…
Lợi thế khi học kinh doanh quản trị tại ĐHBK đó là văn hoá Bách Khoa trong cách học, trong cách tổ chức học tập, áp lực học tập. Hơn thế nữa ngay từ khi mới thành lập khoa hướng đến nối kết giữa kinh tế và kỹ thuật, đặc biệt là tính định lượng trong các bài toán kinh tế. Đó chính là các công cụ thống kê và các mô hình trong cách tiếp cận vấn đề. Tư duy hệ thống, tư duy phân tích, tư duy số, tư duy định lượng trong giải quyết vấn đề giúp người học nâng cao năng lực học tập và phát triển khi tiếp cận kiến thức và công nghệ mới.
Đặc biệt, các các bài toán hiện nay là sự phối hợp liên ngành trong đó kinh tế và quản trị là một mắt xích không thể thiếu. Trường ĐHBK là nơi thích hợp nhất để có hệ sinh thái liên ngành. Các bạn có thể gặp gỡ trao đổi với các bạn và thầy cô ở các ngành kỹ thuật khác nhau.
Sự khác biệt đó tạo nên lợi thế.

13. Ngành Quản lý công nghiệp sau này sẽ làm việc gì và làm việc ở đâu? Nếu không tính đến nhiều yếu tố khác thì sinh viên ngành Quản lý công nghiệp của trường mình sẽ làm việc ở đâu? những công ty nào? Sau thời gian bao lâu thì sẽ có việc làm? Lương khởi điểm của của SV trường mình là bao nhiêu?

Sinh viên tốt nghiệp ngành QLCN có thể chọn 2 hướng. Nếu phát triển theo hướng QLCN các bạn làm việc về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, kế hoạch sản xuất, quản lý mua hàng, logistics và chuỗi cung ứng.
Nếu các bạn thích về hướng quản trị kinh doanh có thể làm các công việc liên quan đến tiếp thị, hành chính, kinh doanh bán hàng, nhân sự, đào tạo, tư vấn, phân tích dự án, lập dự án, quản lý vận hành chung. Đó là các loại công việc mà các bạn sinh viên mới ra trường sẽ làm. Sau thời gian làm việc sẽ phát triển lên các cấp quản lý chuyên môn cao hơn.
Các bạn theo dõi các thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên website và Facebook khoa sẽ thấy điều này. Lương khởi điểm thì tuỳ công ty, biên độ khá lớn giữa các công ty trong và ngoài nước, các bạn có thể tham khảo trên các báo cáo khảo sát lương của các tổ chức tuyển dụng. Thông thường trong vòng 3 tháng sau khi hoàn thành luận văn các bạn đã có việc làm. Nhiều anh chị đã có việc làm trong quá trình thực tập và thực hiện LVTN năm cuối.

14. Ngành này có tiềm năng không?. Tỷ lệ nhận học bổng trong ngành này của khoa là bao nhiêu? Ngành này có trao đổi nước ngoài không?.

Ngành nào trong trường ĐHBK đều có nhiều cơ hội phát triển, nếu không trường đã không đào tạo nữa. Điều quan trọng là người học cần phải đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình từ kiến thức, kỹ năng đến thái độ. Cùng học như nhau nhưng một người có nhiều cố gắng học tập, tích cực dấn thân làm việc và học hỏi thì sẽ có nhiều thành tựu cho chính mình để phát triển.
Tỷ lệ nhận học bổng khuyến khích thì theo quy định của trường khoảng 7-8% sinh viên, giá trị học bổng tương đương 100% đến 120% học phí. Còn các học bổng tài trợ của doanh nghiệp thì cũng có nhưng tuỳ năm tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bên ngoài, trong đó có các học bổng Amcham, Honda, Crystal, và nhiều học bổng khác. Các bạn theo dõi trang web và fan page của trường của khoa để biết về các học bổng của các anh chị.
Hằng năm có khoảng từ 4-10 sinh viên khoa QLCN tham gia các chương trình trao đổi tại Châu Âu, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật. Quỹ TL-stiftung hằng năm cấp nhiều học bổng để sinh viên khoa QLCN qua bên trường ESB Đức trao đổi, ngoài ra còn có chương trình Erasmus qua các trường khác ở Châu Âu. Ngược lại các sinh viên trường đối tác cũng qua học trao đổi tại khoa QLCN trong các chương trình đào tạo tiếng Anh.
Hằng năm, khoa QLCN phối hợp với Esdes Business School tổ chức học kỳ trao đổi cho sinh viên Esdes tại Đại học Bách Khoa. Sinh viên chương trình tiếng Anh của khoa cũng tham gia đồng hành cùng các bạn sinh viên Pháp trong học kỳ này.

15. Cho em hỏi khi mà em học xong QLCN thì em sẽ làm được những công việc cụ thể gì và làm ở đâu? Trong khoảng từ 5 đến 10 năm nữa thì ngành này có phát triển tốt không?

Đối với các bạn mới tốt nghiệp ngành QLCN có thể làm ở các công việc sau: Chuyên viên phòng kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng, phát triển sản phẩm, quản lý kho và vật tư chuỗi cung ứng, kiểm soát vận hành, giám sát sản xuất. Nếu bạn nào học thiên về QTKD có thể làm ở các bộ phận nhân sự, marketing, bán hàng, admin, hoặc quản lý vận hành. Các công ty như Intel, Jabil, Samsung, Bosch các bạn có thể làm Industrial engineer, Quality Assurance, Quality Control… Như Adidas, Decathlon có thể làm production leader giám sát nhà cung ứng. Ở Nhựa Duy Tân có thể làm các bộ phận quản lý chất lượng, sản xuất kế hoạch.
Các công ty dịch vụ rất cần những người quản lý vận hành chung, hiểu biết hệ thống, giải quyết các vấn đề trong vận hành. Cơ hội phát triển sẽ phụ thuộc khả năng chứng minh năng lực của mình, khả năng giao tiếp, ngoại ngữ, sự dấn thân và sức khỏe tốt. Nếu là người có năng lực sẽ được đề bạt các vị trí cao hơn trong quản lý chuyên môn hoặc cao quản lý vận hành chung. Cơ hội là do mình thể hiện và nắm bắt. Có nhiều anh chị cựu sinh viên được đề bạt chức vụ quản lý chức năng sau 1-2 năm làm việc.
Với sự phát triển theo hướng tự động hoá và số hoá thay đổi nhanh như hiện nay, rất cần những người làm công tác quản lý chung điều phối sản xuất từ đầu vào đầu ra, xử lý các vấn đề vận hành. Tư duy định lượng và số là cần thiết để giải quyết vấn đề. Với những nhóm môn học về định lượng sẽ giúp các bạn phát triển năng lực liên quan đến phân tích dữ liệu kinh doanh.

16. Học Quản lý công nghiệp hay Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (Tiếng Việt QSB 128 và Tiếng Anh QSB228) tuyển sinh chung nhóm ngành với KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP – thuộc BM Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp thuộc khoa Cơ Khí KHÔNG PHẢI thuộc khoa Quản lý Công Nghiệp. Việc chọn học chương trình nào các bạn nên đọc kỹ chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và môn học phù hợp với khả năng và mong muốn của mình.
Từ khoá 2021, khoa Quản lý Công nghiệp có chuyên ngành QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ CHUỖI CUNG ỨNG.
Khoa QLCN chỉ có chương trình đào tạo CỬ NHÂN QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP.
– Tiếng Việt: Mã tuyển sinh QSB123; chỉ tiêu Tuyển sinh 120.
– Tiếng Anh: mã tuyển sinh QSB223; chỉ tiêu Tuyển sinh 90.
Chương trình đào tạo tiếng Việt và tiếng Anh giống nhau tuy nhiên có những khác biệt như sau:
– Cơ sở đào tạo: QSB 223 học tại cơ sở Lý Thường Kiệt, QSB 123 học tại cơ sở Dĩ An.
– Ngôn ngữ: QSB223 học bằng tiếng Anh, yêu cầu đầu vào IELTS 6.0. Các bạn có các môn kỹ năng mềm và kỹ năng xã hội.
– Học phí: QSB 223 học phí cao hơn, các bạn tham khảo học phí trên trang web của Phòng đào tạo,
Do vậy khi lựa chọn chương trình tiếng Anh hay tiếng Việt phụ huynh và học sinh cân nhắc về khả năng tiếng Anh, địa điểm học tập và học phí để có lựa chọn phù hợp.
Tất cả sinh viên đại học tốt nghiệp khoa QLCN được cấp bằng CỬ NHÂN QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP.

17. Kiểm định quốc tế

Chương trình Cử nhân Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách Khoa được chứng nhận kiểm định FIBAA (2022-2027).

18. Các hoạt động định hướng nghề nghiệp, kiến tập, thực tập tại khoa như thế nào?

Chương trình đào tạo QLCN có các môn thực tập nhận thức (năm 2), thực tập tốt nghiệp (cuối năm 3) và các hoạt động tham quan doanh nghiệp, làm bài tập lớn liên quan đến doanh nghiệp.
Đối với môn thực tập nhận thức, sinh viên sẽ phải tìm hiểu về doanh nghiệp, tham quan, trao đổi và phỏng vấn đại diện doanh nghiệp sau đó viết báo cáo trình bày.
Đối với môn thực tập tốt nghiệp, sinh viên có ít nhất 8 tuần làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp tại đó các bạn có cơ hội làm quen và giải quyết các vấn đề trong tổ chức. Kết thúc kỳ thực tập các bạn sẽ viết báo cáo và trình bày trước hội đồng về doanh nghiệp, thực hiện một chuyên đề và dựa trên đó hình thành đề tài khóa luận tốt nghiệp.
Ngoài ra khoa có rất nhiều các hoạt động kết nối sinh viên với doanh nghiệp (học thuật, cơ hội việc làm…): Ngày hội kỹ thuật quản lý, Hội cựu sinh viên QLCN (BKA-SIM), SIMTALK, BK MENTORING…

19. Các kênh truyền thông chính thức của khoa.

Ngoài các trang web và trang truyền thông của trường, khoa có các trang truyền thông riêng bao gồm
Website khoa www.sim.hcmut.edu.vn
Youtube: https://www.youtube.com/user/simhcmut
Facebook khoa: https://www.facebook.com/sim.edu.vn
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/simhcmut

20. Khoa QLCN có những hoạt động sinh viên và CLB đội nhóm nào.

Ngoài những hoạt động đoàn hội sinh viên chung của trường mà sinh viên khoa QLCN là những thành viên nòng cốt. Khoa QLCN có các hoạt động sinh viên và cựu sinh viên đặc thù của khoa:
– Chương trình SIMTALK của ban đại diện cựu sinh viên khoa QLCN BKASIM www.simtalk.vnhttps://www.facebook.com/simtalk.vn
– Đoàn Hội Khoa Quản lý Công nghiệp: Đoàn – Hội Khoa Quản lý Công nghiệp
– Đêm hội quản lý: Đêm Hội Quản Lý
– The Manager To Be: The Manager To Be
– Ngày hội quản lý: https://www.facebook.com/nhqldhbk/
– Mùa Hè Xanh QLCN: https://www.facebook.com/muahexanh.qlcn
– CLB đọc sách: https://www.facebook.com/simbscers
– CLB EMA: https://www.facebook.com/ema.hcmut
– CLB Anh văn: https://www.facebook.com/simecers
– CLB Nhà quản lý trẻ: https://www.facebook.com/ymc.youngmanagerclub
– Cựu sinh viên QLCN: https://www.facebook.com/CSVQLCN
– Group chính thức của sinh viên và cựu sinh viên khoa: https://www.facebook.com/groups/sim.bku

21. Khoa có các hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật?

Khoa Quản Lý Công Nghiệp tổ chức thường niên và khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật nhằm rèn luyện và nâng cao kỹ năng quản trị cũng như khả năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị.
Cuộc thi tiêu biểu có thể kể đến là The Manager to Be, tính đến năm 2023 cuộc thi đã được tổ chức đến mùa thứ 7, đây cũng là sân chơi học thuật về quản lý lớn nhất Khoa Quản lý Công nghiệp. Ngoài ra, trong các sự kiện lớn của Khoa như Đêm Hội Quản Lý, Ngày Hội Văn Hóa Đọc, các cuộc thi học thuật cũng được lồng ghép trong chuỗi sự kiện để các bạn sinh viên tham gia và phát triển bản thân.
Về mảng nghiên cứu khoa học, Khoa QLCN nói riêng và trường ĐH Bách Khoa nói chung luôn khuyến khích các bạn sinh viên tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học như Eureka, BK Innovation,… Các bạn sinh viên QLCN cũng rất tích cực trong mảng nghiên cứu khoa học và mang về những giải thưởng lớn như giải Nhì cuộc thi Eureka 2020, giải Ba cuộc thi Bách Khoa Innovation 2019, sinh viên QLCN kết hợp cùng sinh viên khoa KHMT trở thành 10 đội chiến thắng Solution Challenge 2020 trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, tại khoa cũng có các nhóm sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học dưới sự dẫn dắt của thầy cô, các đề tài chủ yếu liên quan đến Trách nhiệm xã hội, Quản lý tri thức, eBusiness, Smart supply chain management and logistics, Sustainable supply chain management, Blockchain-based supply chain management, Lean supply chain management và Big Data in SCM.

22. Cử nhân mới tốt nghiệp ngành Quản lý Công nghiệp có thể làm những công việc nào?

– Quản lý vận hành: hoạch định sản xuất, quy trình sản xuất, dịch vụ, quản lý kho.
– Quản lý mua hàng: đánh giá các chương trình mua hàng, thiếp lập cấp độ vận hành và phối hợp các công tác trong vận hành, định hướng các điểm mấu chốt trong vận hành.
– Quản lý chất lượng: phân tích chi tiết cơ sở dữ liệu và các bảng tính, kiểm định quá trình để xác định các khu vực cần cải tiến, quản lý việc thực hiện những thay đổi.
– Lập kế hoạch và quản lý chuỗi cung ứng: thương lượng các hợp đồng, thiết lập mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp, duy trì sự chính xác của hệ thống mua hàng, hoá đơn và hàng hoá trả lại.
– Cải tiến quá trình: thiết kế và triển khai kế hoạch sản xuất tinh gọn và giảm thời gian sản xuất trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.
– Chuyên viên phân tích: thực hiện các phân tích dữ liệu, dự báo, phát triển hệ hỗ trợ ra quyết định.
– Quản lý nhân sự: hoạch định nhân sự, khảo sát nhu cầu đào tạo và lên kế hoạch đào tạo, định biên, kế hoạch lương và thưởng, kế hoạch động viên và quan hệ lao động.
– Quản lý kinh doanh: nghiên cứu thị trường, marketing, hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức sự kiện, khai thác luật lệ và phương thức kinh doanh theo từng bối cảnh khác nhau.