Khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp

Hiện Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng đang triển khai Khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp với những thông tin cụ thể như sau:

    – Mục tiêu khảo sát: Ghi nhận thông tin về tình hình việc làm hiện tại, mức độ đáp ứng công việc và những khó khăn gặp phải trong thời gian bắt đầu đi làm của cựu sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp. Từ đó, đề xuất/kiến nghị giải pháp/kế hoạch hành động nhằm chuẩn bị hành trang cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp bắt đầu quá trình đi làm thuận lợi hơn.

    – Đối tượng khảo sát: Các bạn cựu sinh viên Bách Khoa sau 1 năm tốt nghiệp (Đối với khảo sát năm 2023 là các bạn cựu sinh viên tốt nghiệp trong năm 2022).

    – Hình thức khảo sát: Khảo sát được thực hiện qua hệ thống online LimeSurvey

    – Tần suất: 01 lần/năm

    – Thời gian tổ chức: từ ngày 23/11/2023 đến ngày 30/01/2024

    – Link thực hiện khảo sát: http://survey.hcmut.edu.vn/index.php/193689?lang=en