Thống kê Bài báo / NCKH

Thống kê Bài báo/Tạp chí

Danh sách các bài báo Khoa QLCN 2022

Tạp chí khoa học quốc tế  Nguyen Thi Duc Nguyen*, Nguyen Hoang Phat, Nguyen Thi Hoang Mai, Huynh Thi Phuong Lan; Can supply chain collaboration improve firm performance? Experiences on leather and footwear companies in Vietnam; ISSN: 1979-3561. EISSN: 2579-9363; 2022; Operations and Supply Chain Management: An International Journal (OSCM) (http://journal.oscm-forum.org/); 15(4) Quoc Trung Pham,...
Read More

Danh sách các bài báo Khoa QLCN 2021

Tạp chí khoa học quốc tế  Phạm Quốc Trung, Phạm Đình Khang; The success of e-commerce startups: an empirical study in Vietnam; 2318-9975; 2021; International Journal of Innovation; 9 (3) Hang Le Cam Phuong, Vo Anh Tung; Factors Affecting Spontaneous Buying Behavior of Consumers at Bach Hoa Xanh System in Ho Chi Minh City; 2237-0722;...
Read More

Danh sách các bài báo Khoa QLCN 2020

Tạp chí khoa học quốc tế  Tuan Manh Nguyen; Social resources and value creation: a consumer perspective; 1460-6720; ESCI; 2020; International Journal of Services and Technology Management; 26(5) Thong Tien Nguyen* and Hien Thu Nguyen; State Ownership and Firm Performance in Vietnam: The Role of State-owned Holding Company; 1985-4064; 2020; Asian Journal of Business and...
Read More

Thống kê Công trình nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học Khoa QLCN 2022

STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu,ThS. Lê Hoài Kiều Giang,ThS. Nguyễn Thị Hoàng Mai,ThS. Bùi Huy Hải Bích,TS. Mai Thị Mỹ Quyên,TS. Nguyễn Văn Tuấn Nghiên cứu ứng dụng về đo lường và đánh giá mức độ viên mãn trong công việc và cuộc...
Read More

Đề tài nghiên cứu khoa học Khoa QLCN 2021

STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân, TS. Huỳnh Thị Minh Châu Sự chấp nhận dịch vụ: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ điện tử tại Việt Nam C2019-20-40 ĐHQG loại C 2 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân Sự chấp nhận dịch vụ: một...
Read More

Đề tài nghiên cứu khoa học Khoa QLCN 2020

STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 TS. Nguyễn Thuý Quỳnh Loan Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020, định...
Read More