Luận văn Đai Học 1 K2014

STT

MSSV

HỌ

TÊN

Tên đề tài Luận văn (Tiếng Việt)

Tên đề tài Luận văn (Tiếng Anh)

GVHD1

1410145

Võ Ngọc Trâm

Anh

Các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu các công ty bất động sản niêm yết tại Việt Nam

Factors affecting Market Prices, cases of real estate listed companies

ThS. Trần Duy Thanh


2

1410101

Nguyễn Thị Châu

Anh

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

The factors affecting intentions use internet banking services of individual customers  in Ho Chi Minh city

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy


3

1410157

Phạm Thị

Ánh

Một số yếu tố ảnh hưởng tới hành vi hướng đến khách hàng của nhân viên tiếp xúc khách hàng ở các cửa hàng bán lẻ điện thoại di động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

The factors affecting on customer-oriented behavior of front-line staff in mobile retail stores. A study in Ho Chi Minh City, Viet nam

ThS. Nguyễn Văn Tuấn


4

1410153

Nguyễn Thị Ngọc

ánh

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Factors affecting Investment Decision of listed companies on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

ThS. Phạm Tiến Minh


5

71300204

Lê Thị Thu

Ba

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua trái cây có nguồn gốc nhập khẩu của người tiêu dùng là sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh

A study into factors influencing the consumer's intention of buying imported fruits - objects of the study are students in Ho Chi Minh city

TS.Phạm Đức Kỳ


6

1410247

Võ Chí

Bảo

Phân tích và cải thiện thời gian chờ bằng các công cụ Lean cho Bệnh nhân khám thẻ BHYT tại Phòng khám Nội tiết Bệnh viện Trưng Vương

Analysing and improving the patient 's waiting time by using Lean tools in Endocrine Clinic, Trung Vuong hospital

ThS. Huỳnh Bảo Tuân


7

71300212

Bùi Ngọc

Bảo

Áp dụng các công cụ trong Lean để nhận diện các loại lãng phí và đề ra một số giải pháp giảm lãng phí tại nhà máy 1 - Công ty CPĐT Thái Bình

A comparison of customer satisfaction in terms of the quality of products and services, price perception and the diversity of products between Big C and Co.op Mart in Ho Chi Minh city

ThS. Võ Thị Thanh Nhàn


8

1410291

Nguyễn Thị Xuân

Bình

Phân tích nhu cầu đào tạo tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (Searefico)

Training Need Analysis at Searefico JSC

ThS.Lưu Nhật Huy


9

1410511

Nguyễn Huỳnh Ngọc

Diễm

Cải thiện thời gian chờ bằng các công cụ Lean cho bệnh nhân khám siêu âm có thẻ BHYT tại bệnh viện Trưng Vương

Improvement of waiting time for Ultrasonic procedures for patients by Lean tools with medical insurance at Trung Vuong Hospital

ThS. Huỳnh Bảo Tuân


10

71300514

Thái Thị Mỹ

Diễm

Yếu tố ảnh hưởng đến Sự hài lòng và Ý định tiếp tục sử dụng của khách hàng dử dụng dịch vụ giao nhận tại TP. HCM

Factors affecting the satisfaction and continued use of delivery services customers in HCMC

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy


11

1410521

Cao Hoàng

Diệu

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên ngành Sales tại Tp.HCM

Factors affecting sales employees' intention to quit their current jobs in Ho Chi Minh city

ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh


12

71300899

Trần Hải

Đường

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng mạng xã hội làm công cụ lựa chọn điểm đến du lịch của khách hàng tại Tp.HCM

Factors affecting the use intention of social networking as a tool for the choice of tourism destination of the tourist at HCM City

ThS. Bùi Huy Hải Bích


13

1411001

Đinh Việt Thanh

Áp dụng công cụ thống kê để giàm tỷ lệ lỗi SP trên chuyền may giày tại công ty CP đầu tư Thái Bình.

Apply the statistic tool to reduce the error the sewing line at TBS Group

TS. Đường Võ Hùng


14

1411123

Ngô Ngọc Minh

Hân

Các yếu tố của tiện lợi dịch vụ ảnh hưởng đến tiện lợi dịch vụ cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng tiện lợi trong khu vực TP.HCM

Factors of convenient service influencing perceived convenient service and satisfaction of customers when purchasing at convenient store in HCM city, Vietnam

ThS. Nguyễn Văn Tuấn


15

1411121

Chúc Ngọc

Hân

Tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

The speed of adjustment to the target capital structure of listed firms in Vietnam

ThS. Phạm Tiến Minh


16

1411100

Lương Yến

Hạnh

Các yếu tố tác động đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại Tp.Hồ Chí Minh

The antecedents of Organic Food Purchase Intention in HCM City, Vietnam

ThS. Nguyễn Văn Tuấn


17

1411103

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

Áp dụng sơ đồ dòng giá trị cải tiến quy trình cấp phát thuốc tại nhà thuốc 227 Bệnh viện Từ Dũ và áp dụng lý thuyết 5S đề xuất sắp xếp kho lẻ khoa Dược

Applying value stream mapping to improve drug delivery process at pharmacies 227 of Tu Du hospital and applying 5S theory to propose the arrangement of drug store

ThS. Huỳnh Bảo Tuân


18

71201004

Nguyễn Thị

Hạnh

Tác động của việc lồng ghép hình ảnh sản phẩm trong video âm nhạc đến ý định mua của người tiêu dùng

The Effects of Product Placement in Music Video to Purchase Intention

ThS. Trần Duy Thanh


19

1411093

Trần Thị Mỹ

Hảo

Xác định nguyên nhân và cải tiến giảm thời gian chờ của người bệnh tại khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ

Determine root cause and improve the waiting time of the patients in the department of infertility Tu Du Hospital

ThS. Huỳnh Bảo Tuân


20

1411258

Nguyễn Thị Mỹ

Hiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên đối với các lớp học hệ ngoài giờ - Trung tâm ngoại ngữ Đại học Bách Khoa TP.HCM

The factors affecting student satisfaction with overtime class of Bach Khoa English Center (BK English)

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương


21

1411269

Ngô Thị

Hoa

Nhận diện các lãng phí theo Lean và đề xuất một số giải pháp để giảm lãng phí cho chuyền may 3 Công ty TNHH Liên doanh An Thành

identifying waste base on lean and proposing solutions to reduce waste in line 3 at An Thanh Joint Venture Company

TS. Đường Võ Hùng


22

1411377

Vũ Thị

Hòa

Những động lực ảnh hưởng đến ý định du lịch tự túc – Một nghiên cứu trên thanh niên cư ngụ tại TP.HCM

Motivations that affect self-sufficient travel - a study of young people living in HCMC

ThS.Huỳnh Thị Minh Châu


23

1411401

Trần Tử

Huân

Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá nhà cung cấp trong ngành công nghiệp hỗ trợ - Tình huống thực tế tại công ty Cát Thái

Developing the supplier evaluation model for the supporting industry - A case study of Cathaco., Ltd.

ThS. Nguyễn Kim Anh


24

71301669

Vương Kim

Hưng

Ứng dụng lý thuyết LEAN để cải thiện quy trình sản xuất của cơ sở sản xuất HP PURITY

Application of lean theory to improve the manufacturing process of the HP PURITY company

ThS. Lê Hữu Thanh Tùng


25

1411648

Nguyễn Thị

Hương

Xây dựng và thực hiện chương trình 5S tại kho Văn Phòng Phẩm bệnh viện Từ Dũ

Building and implementing the 5S program at Stationery Warehouse of Tu Du Hospital

TS. Đường Võ Hùng


26

71301681

Nguyễn Thị Thu

Hương

Nhận diện các loại lãng phí theo Lean Manufacturing tại xưởng Sơ chế - Định hình công ty TNHH Hòa Bình

Identify wastes of Lean in manufacturing process at Profiling Mill in Hoa Binh Co., Ltd,,,

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan


27

1411418

Dương Quang

Huy

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mạng di động 4G

Factors influencing intention to use 4G mobile network service

ThS. Võ Thị Ngọc Trân


28

1411481

Nguyễn Xuân

Huy

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua smartphone của giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh

Factors affecting to buying decision smartphone of the young people in Ho Chi Minh city

ThS. Lại Huy Hùng


29

1411520

Võ Quang

Huy

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục mua sách trực tuyến tại Tp. HCM

Analyzing determinants  of repurchase intentions  in online book shopping

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương


30

1411528

Nguyễn Thanh

Huyền

Cải tiến thời gian chờ quy trình phát thuốc tại Bệnh Viện Trưng Vương

 Improving waittime for drug delivery process in Trung Vuong hospital.

ThS. Huỳnh Bảo Tuân


31

1411884

Võ Phạm Bảo

Khuyên

Mối quan hệ giữa quản trị công ty và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước.

The relationship between corporate governance and firm performance, the cases of listed companies with major state-ownership

ThS. Trần Duy Thanh


32

71301948

Nguyễn Thị Ngọc

Kiều

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia khóa học tại các trung tâm Anh văn dành cho người lớn tuổi

Factors influencing the intention of attending a course in the English language centers for older people

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy


33

1411995

Nguyễn Thị Ngọc

Liên

Đo lường sức mạnh thương hiệu GREENVIET
 trong thị trường tư vấn công trình xanh Việt Nam

Measure the brand strength of Greenviet in green building consulting market in Vietnam

TS.Phạm Đức Kỳ


34

1412005

Hồ Thị

Linh

Khảo sát sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Cổ phần Vật Giá Chi nhánh TPHCM

Employee satisfaction survey at Viet Nam Price Joint Stock Company - Ho Chi Minh City branch.

ThS.Võ Thị Ngọc Liên


35

1412011

Lê Thị

Linh

Đánh giá năng lực công nghệ của các doanh nghiệp ngành lương thực, thực phẩm tại TPHCM

Assessment about capacity of  technology of foodstuff enterprises in HCM City

TS. Trương Minh Chương


36

1412010

Lê Phùng Yến

Linh

Phân tích, cải tiến thời gian khám bệnh theo yêu cầu tại khoa khám bệnh của bệnh viện Trưng Vương

Analyze and improve the time required for medical examination at Trưng Vương Hospital

ThS. Huỳnh Bảo Tuân


37

1412006

Hồ Thị Thảo

Linh

Sử dụng các công cụ thống kê nhằm giảm tỷ lệ dòng sản phẩm GFRC không phù hợp tại công ty TNHH Thiên Thiên Nhân

Applying LEAN tools to identify waste and suggesting some solutions to reduce those waste at factory 1 - Thai Binh Joint stock company

ThS. Lại Huy Hùng


38

1412140

Nguyễn Vũ Khánh

Lộc

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ thông tin tồn kho của nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng điện tử tại công ty TMĐT X

Factors influencing inventory information sharing from X E - Commerce Company's suppliers in an E- Supply Chain.

ThS. Huỳnh Bảo Tuân


39

1412139

Nguyễn Thị Thu

Lộc

Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ đi du học của học sinh sinh viên Việt Nam

 Factors affecting the motivation for studying abroad for Vietnamese's students

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương


40

1412108

Trần Kim

Long

Nhận diện lãng phí theo Lean tại chuyền may áo ghi lê công ty TNHH thương mại quốc tế dệt may Việt Nam- VITC garment

Identify wastes according to Lean in manufacturing at waistcoat line in Vietnam Textile Garment International Trading Company Limited- VITC garment

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên


41

1412214

Nguyễn Thảo

Ly

Áp dụng Lean Manufacturing nhằm giảm lãng phí tại chuyền may Quần số 2 Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Dệt may Việt Nam

Applying Lean Manufacturing to reduce wastes at Trouser 2 line in Vietnam Textile Garment International Trading Company Limited

ThS. Nguyễn Thùy Trang


42

71302374

Phạm Quang

Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục mua hàng tiêu dùng nhanh của khách hàng Tp.HCM trên Shopee, Lazada, Tiki

Factors influencing the intention FMCG repurchase of customers on Shopee, Lazada, Tiki in HCMc

ThS. Bùi Huy Hải Bích


43

1412303

Nguyễn Trần Anh

Minh

Ảnh hưởng của các yếu tố nhận thức đến thái độ của người mua hàng trực tuyến tại Việt Nam

Influence of factors of awareness to consumer attitudes for buying online in Viet Nam

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy


44

1412335

Huỳnh Thị Ngọc

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua kem đánh răng thiên nhiên của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Factors affecting consumers' intention to buy natural toothpaste in Ho Chi Minh City

TS. Lê Thị Thanh Xuân


45

1412346

Thái Thị Hoàng

My

Ứng dụng sơ đồ dòng giá trị (VSM) để cải thiện quy trình sản xuất dòng sản phẩm tủ nhựa Tabi-L 5 ngăn tại Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân

Application of Value stream mapping (VSM) in production process improvement of Tabi-L cabinets with 5 drawers at Duy Tan Plastics Manufacturing Corp.

ThS. Nguyễn Thùy Trang


46

71302411

Lê Thị Thảo

My

Ý định tái mua hàng qua mạng xã hội Facebook một nghiên cứu trong lĩnh vực mua sắm hàng thời trang tại TP.HCM

Using senven tools to reduce the nonconforming products of the gfrc at Thien Thien Nhan CO., LTD

ThS. Lại Huy Hùng


47

71302422

Liêu Quí

Mỹ

Trải nghiệm của sinh viên đối với loại hình dịch vụ nhà trọ sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh

Student experiences in the student housing service in Ho Chi Minh city

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy


48

71202254

Nguyễn Đình

Nam

Những tác động của phương tiện truyền thông xã hội và ảnh hưởng ngoại tuyến tới ý định hành vi người tiêu dùng: một phân tích của ngành hàng không giá rẻ

The impact of social media and offline influences on consumer behaviour. An analysis of the low-cost airline industry

ThS. Bùi Huy Hải Bích


49

1412404

Trần Thị Huỳnh

Nga

Đánh giá năng lực công nghệ của các doanh nghiệp ngành hóa chất-nhựa-cao su tại TPHCM

Assessing the technological capabilities of firms in the sector of Chemistry - plastic - rubber in Ho Chi Minh city

TS. Trương Minh Chương


50

1412403

Trần Thị

Nga

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Trường đại học Bách Khoa T.p Hồ Chí Minh đối với Website cổng thông tin đào tạo BK-PORTAL

Evaluating the factors affecting the satisfaction of students of Bach Khoa University for the BK Portal

ThS. Hà Văn Hiệp


51

1412495

Lê Nguyễn Bảo

Ngọc

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp "Dây treo thẻ bài" cho sản phẩm may mặc của các doanh nghiệp

The factors influencing the "Seal string" supplier selection decision for garment manufacturers

ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh


52

1412507

Nguyễn Thị

Ngọc

Các yếu tố của doanh nghiệp ảnh hưởn đến quyết định tiếp tục làm việc của nhân viên trong ngành bán lẻ

The factors of enterprises affecting employee's decision to keep working in the retail industry

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương


53

1412598

Cao Thị

Nhạn

Tác động của truyền miệng điện tử (eWOM) đến ý định lựa chọn địa điểm ăn uống của giới trẻ Tp. Hồ Chí Minh

The impact of electronic worth-of-mouth (eWOM) on the intention of choosing youth dining destinations at Ho Chi Minh city

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy


54

1412701

Đặng Thị Thảo

Nhi

Kiểm soát tiến độ, chi phí và nguồn lực thực hiện đơn hàng sản xuất nhóm sản phẩm sắt, inox tại Công ty TNHH TM - DV - SX Vạn Đại An

Controlling the progress, cost and resources to implement orders for the production of iron and stainless steel products at Van Dai An Trading - Service - Production Company Limited.

ThS. Nguyễn Thùy Trang


55

1412725

Trần Thảo

Nhi

Thực hiện 5S và xây dựng quy trình đặt hàng cho kho vật tư tiêu hao - phòng Hành Chính Quản Trị tại bệnh viện Từ Dũ

Factors influencing the intention to use mobile payment through MoMo E-Wallet

ThS. Lại Huy Hùng


56

1412763

Phan Thị Huỳnh

Như

Nghiên cứu tác động của sự thuận tiện đến ý định mua lại trong mua sắm trực tuyến tại TPHCM

The influence of online shopping convenience on intention to repurchase in Ho Chi Minh City

ThS. Hà Văn Hiệp


57

1412749

Trần Thị Cẩm

Nhung

Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm người bệnh ngoại trú tại khoa Khám phụ khoa - khu N bệnh viện Từ Dũ

Measure the factors that affect the outpatient experience at the Gynecology Department - zone N Tu Du Hospital

ThS. Huỳnh Bảo Tuân


58

1412743

Lê Thị Thùy

Nhung

Đo lường thời gian khám bệnh và cải tiến thời gian chờ tại khoa Chăm sóc trước sinh - Bệnh viện Từ Dũ

measuring medical examination time and improving waiting time at antenatal care department of Tu Du Hospital

ThS. Huỳnh Bảo Tuân


59

1412780

Phùng Văn

Nhựt

Ứng dụng Lean vào cải tiến thời gian chờ tại khoa cấp cứu chống độc bệnh viện Từ Dũ

Applying Lean to improve waiting time in emergency department of Tu Du hospital

ThS. Huỳnh Bảo Tuân


60

1412787

Võ Thị Ngọc

Nữ

Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

The impact of leverage on market performance of listed firms in Vietnam

ThS. Phạm Tiến Minh


61

1412855

Võ Tấn

Phát

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến trên Lazada của người tiêu dùng

The research of factors affecting the intention of consumer to shopping online on Lazada

ThS. Võ Thị Ngọc Trân


62

1412869

Nguyễn Thị Ngọc

Phim

Xây dựng kế hoạch cập nhật chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 cho công ty TNHH sản xuất và thương mại Cát Thái

Building the updating plan for transforming the quanlity management system from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015 for Cathaco.,ltd

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên


63

1412873

Đặng Thanh

Phong

Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá cổ phiếu của các công ty trong ngành thực phẩm được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam

Application of ARIMA model to forecast stock prices of food sector in Vietnam Organization Stock Exchange

ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh


64

1413034

Nguyễn Thị Mỹ

Phương

Thực hiện cải tiến giảm thời gian chờ của Bệnh nhân tại Khoa Kế hoạch Gia đình Bệnh viện Từ Dũ

Improved patient waiting time improvements at the Family Planning Department of Tu Du Hospital

TS. Phạm Quốc Trung


65

1413014

Lê Thị Thanh

Phương

Triển khai 5S cho minicell A18 nhà máy Việt Nam Samho

Deploy 5S for minicell A18 Vietnam Samho Company

ThS. Huỳnh Bảo Tuân


66

71303164

Lê Thanh

Quang

Các yếu tố tác động đến ý định mua sản phẩm điện tử xanh của người tiêu dùng tại Tp.HCM

Factors influencing the consumer's intention to buy green electronics in Ho Chi Minh City

ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh


67

1413202

Nguyễn Thị Kim

Quyền

Sử dụng mô hình Kano phân loại thuộc tính chất lượng dịch vụ và cải tiến chất lượng dịch vụ tạkhoa Khám bệnh bệnh viện Trưng Vương

Applying Kano's model to classify attributes of service quality and improve service quality of Outpatient department at Trung Vuong hospital.

ThS. Huỳnh Bảo Tuân


68

1413435

Trần Thị Thanh

Tâm

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại nhà máy 1 công ty CPĐT Thái Bình

Factors affecting employee job satisfaction in Factory 1, Thai Binh Investment Joint Stock Company

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương


69

1413402

Bùi Minh

Tâm

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sữa Organic của người tiêu dùng TPHCM

Factors affect the intention to buy organic milk of consumers in Ho Chi Minh City

ThS. Hà Văn Hiệp


70

1413426

Nguyễn Thị Minh

Tâm

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn mua sản phẩm tại hệ thống chuỗi cửa hàng chuyên biệt sản phẩm cho mẹ và bé

Factors influencing customer's buying intention of "mom and kid" chain stores.

ThS. Trần Duy Thanh


71

71303521

Phan Thị Băng

Tâm

Ảnh hưởng của trải nghiệm nhà hàng và hành vi đồng tạo sinh đến trải nghiệm dịch vụ và truyền miệng của khách hàng sử dụng dịch vụ nhà hàng tiệc cưới tại Tp.HCM

The affection of restaurant experience and co-creation on service experience and word-of-mouth of customer using the wedding restaurant services at HCMC

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy


72

1413454

Nguyễn Hữu

Tân

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận đối với Laptop DELL của sinh viên tại TPHCM

Factors influencing perceived value of student with laptop Dell: a Ho Chi Minh City perspective

ThS. Võ Thị Ngọc Trân


73

1413473

Võ Trường

Tây

Nghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (eWOM) đến ý định mua hàng của người tiêu dùng  tại TP.HCM đối với sản phẩm điện thoại thông minh và phụ kiện

Research on the impact of electronic word-of-mouth (eWOM) on consumer purchase intention in HCM City for smartphone and accessories

ThS. Hà Văn Hiệp


74

1413686

Võ Thị Ngọc

Thẩm

Dự báo nhu cầu và hoạch định tổng hợp cho sản phẩm tủ Tabi 5 ngăn tại Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân

Forecasting demand and planning for 5-cell Tabi cabinet products at Duy Tan Plastics Manufacturing Corp.

ThS. Nguyễn Thùy Trang


75

1413486

Bùi Thị Huỳnh

Thanh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn ngành học của sinh viên – một khảo sát tại trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh

Factors influencing the major choice of student - a survey at Bach Khoa University

Th.s Tạ Hùng Anh


76

1413501

Nguyễn Thị

Thanh

Phân tích, đánh giá hiệu quả của quy trình dự án Very Light tại công ty TNHH Phần Mềm FPT

Analyze and evaluate the effectiveness of the Very Light project process at FPT Software Limited Liability Company

TS. Phạm Quốc Trung


77

71303597

Nguyễn Đăng

Thanh

Ảnh hưởng các yếu tố truyền miệng trực tuyến và hành vi tương tác khách hàng của phim quảng cáo trên mạng xã hội youtube đến doanh thu phim điện ảnh

The effects of electronic Word-of-Mouth and Customer Engagement Behavior of Youtube movie trailers on box office performance

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy


78

71303686

Tô Tiểu

Thành

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

The factors affecting entrepreneurial intentions of university students in Ho Chi Minh city, Vietnam

ThS. Võ Thị Thanh Nhàn


79

1413622

Nguyễn Thu

Thảo

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chuỗi cửa hàng cà phê trên địa bàn TPHCM

The factors affecting customer satisfaction with coffee chains in Ho Chi Minh City

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương


80

1413620

Nguyễn Thị Thu

Thảo

Cải tiến thời gian chờ quy trình chụp Xquang đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế khoa khám bệnh tại bệnh viện Trưng Vương

Improvement of waiting time for X-ray procedures for patients with medical insurance at Trung Vuong Hospital

ThS. Huỳnh Bảo Tuân


81

1413633

Trịnh Hoàng

Thảo

Xây dựng qui trình đặt hàng cho nhóm thiết bị điện xây dựng tại công ty phân phối Fortune Electric

Building the order reservation procedure of Panasonic full color wide series for Fortune Electric Distribution Company

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên


82

1413846

Trương Quốc

Thông

Lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu may cho Nhà máy 1 Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình

Selecting garment material suppliers for Factory 1 of Thai Binh Investment Joint Stock Company

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên


83

71303981

Thu

Các yếu tố trong việc thực hiện lean thành công tại doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

The key factors for successful Lean transformation at manufacturing companies in Vietnam

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên


84

1413950

Nguyễn Đình Huy

Thứ

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán di động qua ví điện tử MoMo

The intention of repurchasing products through Facebook - A study into online fashion shopping in Ho Chi Minh City

ThS. Võ Thị Thanh Nhàn


85

1413947

Trần Thị Thiên

Thương

Mối tương quan giữa nhận thức của khách hàng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và ý định mua: Một nghiên cứu trong ngành nước giải khát không cồn

The correlation between customer's perceptions of corporate social responsibility and purchasing intention: A study of non-alcoholic beverages industry

TS. Lê Thị Thanh Xuân


86

1413889

Mai Thị Thanh

Thúy

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động của khách hàng

Drivers of Customer switching intention in Mobile service

ThS.Mai Thị Mỹ Quyên


87

71304039

Đỗ Thu

Thủy

một số yếu tố chính ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng với ngân hàng Vietcombank: một nghiên cứu tại tp hcm

 The Main Factors affecting Customer Satisfaction: A Case study at Vietcombank in Ho Chi Minh City

TS. Nguyễn Đình Trọng


88

1413961

Mã Ngọc Đan

Thy

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua mỹ phẩm hữu cơ

Factors affecting the intention to buy organic cosmetics

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân


89

1414010

Bùi Thị

Nâng cao chất lượng dịch vụ thu phí tại bệnh viện Trưng Vương

Improving the quality of health care cost service at Trung Vuong Hospital

ThS. Nguyễn Kim Anh


90

71304123

Phạm Thành

Tiến

Các nhân tố ảnh hưởng đến trãi nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng khi mua sắm tại siêu thị Co.opmart trên địa bàn TP.HCM

Factors affect the entertaining shopping experience of customers when shopping at  Co.opMart supermarket in HCM city

ThS. Lê Hữu Thanh Tùng


91

1414079

Nguyễn Đức

Toại

Áp dụng FMEA nhằ nâng cao chất lượng dòng sản phẩm console ingram tại cty TNHH Hòa Bình

Applying FMEA to improve quality of the product "console ingram" at Hoa Binh Co. Ltd,.

ThS. Nguyễn Thùy Trang


92

71304268

Lê Bảo

Trâm

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng tổng thể dịch vụ Internet Banking và sự hài lòng của khách hàng

An examination of the relationship between service quality dimensions, overall internet banking service quality  and customer satisfaction

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân


93

71304269

Nguyễn Ngọc

Trâm

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến ý định sử dụng dịch vụ eDoctor tại Tp.HCM

Study the influence of some factors on the intention to use eDoctor service in Ho Chi Minh City

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy


94

1414153

Lê Thị Huyền

Trân

Nhận thức rủi ro và ý định mua sắm trực tuyến: Một nghiên cứu trong bối cảnh mua Smartphone tại TP Hồ Chí Minh

Perceived risk and intention towards online shopping: An emprical study in the buying Smartphone market of Ho Chi Minh

TS. Nguyễn Đình Trọng


95

1414155

Nguyễn Hoàng Ngọc

Trân

Đánh giá năng lực công nghệ của các doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo ở Tp. HCM

Assessing the technological capabilities of firms in the sector of mechanics in Ho Chi Minh city

TS. Trương Minh Chương


96

1414160

Trương Thị Bảo

Trân

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người mua hàng trực tuyến trên Lazada

A study of factors affecting online shopping customer satisfaction on Lazada

ThS. Hà Văn Hiệp


97

1414113

Phạm Thị Thùy

Trang

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tư vấn Tầm nhìn Sự nghiệp - Career Vision

Factors influencing job satisfaction of employees in Career Vision Company

ThS.Võ Thị Ngọc Liên


98

1414469

Trần Thị Minh

Tuyền

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông di động Viettel trên địa bàn Tp.HCM

Surveying customers' satisfaction when using Viettel mobile telecommunication services in Ho Chi Minh city

ThS. Hà Văn Hiệp


99

1414451

Nguyễn Thị

Tuyết

Mối quan hệ giữa Chất lượng dịch vụ, Sự hài lòng, Giá trị cảm nhận và Ý định mua lại của khách hàng- Một nghiên cứu trong ngành thể hình

The relationship of Service quality, Customer satisfaction, Perceived value and Repurchase intention- Fitness center

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương


100

1414597

Võ Huỳnh Phương

Uyên

Các rào cản trong hoạt động chuyển giao tri thức giữa trường đại học và doanh nghiệp thông qua học viên cao học khối ngành kinh tế - xã hội

Barriers to implementing knowledge transfer between universities and businesses through postgraduate students studying economics and social sectors

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên


101

71304736

Mai Thị Thảo

Uyên

Các yếu tố tác động đến quyết định mua nước giải khát thương hiệu Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh

Applying 5S and setting up the ordering process for Consumables Warehouse - Administration Division at Tu Du Hospital

ThS. Lại Huy Hùng


102

1414599

Lữ Thị Kim

Uyển

Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên Sàn chứng khoán TP. HCM

The relationship between ownership structure and firm performance of companies listed on  Ho Chi Minh City Stock Exchange

ThS. Phạm Tiến Minh


103

1414613

Hà Kiều

Vân

Ứng dụng DMAIC để giảm tỷ lệ lỗi dòng sản phẩm áo vest nam tại công ty may Nhà Bè

Application DMAIC to reduce the error rate of the male vestor at Nha Be company

ThS. Hà Văn Hiệp


104

1414625

Vy Thị

Vân

Vai trò của rủi ro nhận thức đến ý định mua hàng trực tuyến của khách hàng tại TP.HCM

Vai trò của rủi ro nhận thức đến ý định mua hàng trực tuyến của khách hàng tại TP.HCM

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương


105

1414639

Phan Tường

Vi

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về thực phẩm sạch của cửa hàng Vinmart+ tại TP.HCM

Evaluate the customer satisfaction about fresh food of VinMart+  in Ho Chi Minh City

ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh


106

1414680

Lê Phúc

Vinh

Các yếu tố trong mối quan hệ với nhà cung cấp trong thực hiện quản lý chất lượng chuỗi cung ứng có ảnh hưởng đến hiệu quả doanh nghiệp

Supplier relationship factors in supply chain quality management effecting firm performance

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên


107

1414794

Nguyễn Nguyên

Vy

So sánh sự hài lòng, chất lượng dịch vụ, giá cả cảm nhận, tính đa dạng chủng loại hàng hóa và chất lượng hàng hóa giữa siêu thị Big C và Co.op Mart tại TP HCM

A study into the factors influencing the cuonsumers'  decision of buying Vietnamese beverages in Ho Chi Minh City

ThS. Võ Thị Thanh Nhàn


108

1414804

Trần Mai Thúy

Vy

Các yếu tố cản trở ý định mua sắm trực tuyến mặt hàng điện tử-công nghệ

The barriers in online shopping intention: A research about electronic and technology items

ThS. Bùi Huy Hải Bích


109

1414842

Phạm Thị Hải

Yến

Thái độ của người tiêu dùng hướng tới ý định sử dụng Internet banking: Một nghiên cứu tại hệ thống chi nhánh ngân hàng Agribank thành phố Hồ Chí Minh

Attitude towards intention to use Internet banking: A study at Agribank bank in Ho Chi Minh City

TS. Nguyễn Đình Trọng


110

1414832

Huỳnh Thị Ngọc

Yến

Ứng dụng Lean Manufacturing để giảm lãng phí tại công ty TNHH Thiên Thiên Nhân

Apply Lean Manufacturing to reduce waste at Thien Thien Nhan Co., Ltd

ThS. Nguyễn Kim AnhTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 11 khách Trực tuyến