Luận văn Đai Học K2014 - Đợt 2

STT

MSSV

HỌ

TÊN

ĐỀ TÀI

THESIS

GVHD

1

71300060

Hoàng Hải

Anh

Ứng dụng các bước DMAIC trong 6-sigma để cải tiến chất lượng sản phẩm NA-181 tại công ty Namilux

Apply DMAIC cycle on improving quality of NA-181 at Namilux company.

ThS. Huỳnh Bảo Tuân

2

1450192

Nguyễn Ngọc Linh

Chi

Thiết Kế Hệ Thống Hợp Tác giữa Trường Đại học, Doanh Nghiệp và Chính Phủ tại đại bàn Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ecosystem Design for the co-operation among universities, enterprises and government authorities in Ho Chi Minh City, Vietnam.

TS. Trương Minh Chương

3

71300482

Trần Đình

Cường

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng tại Tp. Hồ Chí Minh

Factors affecting people's intention to use pulic transport service in Ho Chi Minh city

ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh

4

71200704

Lê Thành

Đạt

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của sinh viên đại học Bách Khoa Tp.HCM

Factors Influencing Knowledge Sharing Among Bach Khoa University Students

ThS. Phạm Tiến Minh

5

71300644

Hứa Tích

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại các chuỗi cửa hàng đồng giá – Một khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh

Finding factors affecting customers' satisfaction when shopping at a variety of chains of one-price store - A survey at Ho Chi Minh city

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu

6

1410541

Phan Châu

Dung

Nhận thức của khách du lịch về trách nhiệm xã hội ảnh hưởng đến ý định mua hàng của họ - một nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh.

The effect of travelers' understanding of corporate social responsibility on their purchase intention - a study in the tourism sector in Ho Chi Minh City

TS. Lê Thị Thanh Xuân

7

1450201

Nguyễn Nhất

Duy

Đánh giá sự hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ hành chính công thông qua chương trình phát triển mô hình mới tại khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Bảo Lâm

Evaluate the level of satisfaction with the quality of public administrative service through program: Building new model program in rural area in Bao Lam town

TS. Phạm Quốc Trung

8

1410978

Nguyễn Hoàng

Giang

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thanh toán di động tại Thành phố Hồ Chí Minh

Factors affecting the intention to use mobile payment services in Ho Chi Minh City

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương

9

71301030

Bùi Hoàng

Hải

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 4G tại thành phố Hồ Chí Minh

Factors affecting customer satisfaction towards 4G service in Ho Chi Minh city

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương

10

1411086

Võ Xuân

Hải

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ Internet của các hộ gia đình tại TP.HCM

Factors affecting the intention of households to switch to Internet service providers in Ho Chi Minh City

ThS. Bùi Huy Hải Bích

11

71201019

Thái Thị Thanh   

Hằng      

Ứng dụng kỹ thuật thống kê để nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH Maruchuen Vietnam

Improve quality of product by applying statictical tools at Maruchuen Ltd.

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan

12

71301185

Nguyễn Trung

Hiếu

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với các cửa hàng thức ăn nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh

Factors affect customer satisfaction in fast food restaurants located HCMC

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương

13

71201120

Phùng Văn

Hiếu

Ảnh hưởng của các giá trị cá nhân đến thái độ khi lựa chọn nơi lưu trú của sinh viên Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

The impact of personal values on student's attitude toward accommodation service. A study in University of Bach Khoa's students

ThS Nguyễn Văn Tuấn

14

71301399

Vương Thị Thanh

Hòa

Các yếu tố tác động đến quyết định mua sắm của khách hàng tại cửa hàng tiện lợi – Một khảo sát tại các cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

The factors that impact the customer's purchase decisions at the convenience store - A survey at Bach Hoa Xanh stores in Ho Chi Minh City

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu

15

1411589

Đàm Văn          

Hưng      

Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến

Factors Affecting Customer Satisfaction towards Online Shopping

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương

16

1411655

Trần Hồ Thanh

Hương

Đánh giá chất lượng dịch vụ điện tử của Shopee tại tpHCM

Evaluating Shopee's electronic service quality in Ho Chi Minh city

ThS. Hà Văn Hiệp

17

1450064

Tôn Nữ Quỳnh

Hương

Các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên kỹ thuật và sinh viên ngành Quản lý công nghiệp của trường Đại học Bách Khoa

Factors affecting entrepreneurial intention among engineering and SIM students of Bach Khoa University

TS. Trương Minh Chương

18

1411658

Nguyễn Thị

Hường

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định cho nhân viên học trực tuyến của các doanh nghiệp tại Tp.HCM

Factors affecting the intention for online learning staff of businesses in Ho Chi Minh City

ThS. Dương Thị Ngọc Liên

19

1450228

Lê Quang

Huy

Tác động của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng trong trường hợp của The Coffee House tại thành phố Hồ Chí Minh

The impacts of service quality to customer satisfaction the case of The Coffee House in Ho Chi Minh city

ThS. Lại Văn Tài

20

71301891

Trần Nguyễn Anh

Khoa

Ảnh hưởng của động lực tiêu khiển (Hedonic motivations) đến sự hài lòng của khách hàng tại siêu thị E-mart Gò Vấp

The impact of hedonic motivations on customer satisfaction. A study at GoVap branch of E-mart supermarket.

ThS Nguyễn Văn Tuấn

21

1450239

Phạm Nguyễn Anh

Khôi

Áp dụng tái cấu trúc quá trình kinh doanh và các công cụ hỗ trợ để giảm tỉ lệ lỗi sản phẩm tại công ty Schneider Electric Manufacturing Vietnam.

Reducing defecitive rate at Scheider Electric manufacturing Vietnam using Process Reengineering and supporting tools

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

22

71202113

Lê Văn

Mẫn

Các yếu tố tác động đến ý định đạo văn của sinh viên đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh

The factors influencing plagiarism intention of student. A study in University of Bach Khoa's students

ThS. Phạm Tiến Minh

23

1450259

Nguyễn Trần Quốc

Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu cà phê tại TPHCM

Factors influencing brand loyalty in coffee brand in Ho Chi Minh City

TS. Phạm Quốc Trung

24

1412421

Phạm Thị Thu

Ngân

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường mầm non tại khu dân cư mới quận 9.

Factors affecting the decision to choose preschool in the new residential area of ​​District 9.

ThS. Hà Văn Hiệp

25

1450384

Phạm Lê Hạnh

Nhân

Đánh giá thực trạng lập kế hoạch nguồn nhân lực và mua sắm để mở rộng hiệu quả: một nghiên cứu tình huống ở công ty đóng gói Biên Hòa

Assesing human resource planning and procurement status quo in enhancing effectiveness: A case study at Bien Hoa packaging company

TS. Trương Minh Chương

26

1450266

Nguyễn Hoàng ý

Nhi

Sự ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến ý định đi xem phim của khách hàng trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh

The influence of electronic word of mouth on customer intention of going to the movies in Ho Chi Minh City

ThS. Lại Văn Tài

27

1450271

Phạm Tấn

Phát

Độ ảnh hưởng của các nhân tố nhận biết thương hiệu, cảm nhận giá trị, cảm nhận rủi ro và thái độ với truyền thông đến ý định mua dịch vụ tư vấn du học của các trung tâm

The influence of the brand awareness, perceived value, perceived risk and attitude toward the advertising on study abroad admissions counseling service on purchase intention

TS. Nguyễn Vũ Quang

28

1450275

Nguyễn Lê Thiên

Phúc

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ điện tử lên sự hài lòng của khách hàng: Một trường hợp nghiên cứu về Lazada Việt Nam

The effect of e-service quality on customer satisfaction: A case study of Lazada Vietnam

TS. Nguyễn Vũ Quang

29

1413003

Bùi Tống Nam

Phương

Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người sử dụng FaceBook đối với quảng cáo video tại TPHCM

Factors affect to customer's attitude toward video advertising on Facebook at Ho Chi Minh city

ThS. Hà Văn Hiệp

30

1450353

Lê Ngọc Duyên

Phương

Hiệu quả của tương tác facebook đối với các cửa hàng quần áo thời trang

the effectiveness of facebook interaction. the case of fashion apparel shops

ThS. Trần Duy Thanh

31

1413062

Đoàn Thị Linh

Phượng

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục mua sắm trực tuyến qua ứng dụng di động (Mobile Apps)

Factors affecting the intention to continue online shopping via mobile applications (Mobile Apps)

ThS. Bùi Huy Hải Bích

32

1450282

Đoàn Ngọc

Quốc

Các đặc tính của chất lượng dịch vụ và cá tính thương hiệu ảnh hưởng đến nhận thức giá trị của khách hàng. Một nghiên cứu trong mô hình quán cà phê hiện đại tại TPHCM.

Attributes of service quality and brand personality influence customer perceived value. A case in Ho Chi Minh City modern coffee shops

ThS. Trần Duy Thanh

33

1413187

Nguyễn Thị Hồng

Quyên

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sàn gỗ công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Research some fators that influence purchase decisions when buying industrial wood flooring in Ho Chi Minh city

ThS. Hà Văn Hiệp

34

1413186

Nguyễn Thị Hồng

Quyên

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến ý định làm việc tại ngân hàng của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Survey the factors affecting the student's intention to work at the bank in Ho Chi Minh City

ThS. Mai Thị Mỹ Quyên

35

1450286

Nguyễn Tấn

Sang

Nhận diện và giảm thiểu lãng phí trên chuyền lắp ráp xe GLC tại công ty Mercedes - Benz Việt Nam

Identify and reduce wastes at assembly line of GLC Class in Mercedes-Benz Vietnam Ltd.

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

36

1450287

Mai Đức

Tài

Các nhân tố tác động tới hành vi mua sắm xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Factors influencing green purchasing bahavior: The case of Ho Chi Minh city

TS. Lê Thị Thanh Xuân

37

1413459

Nguyễn Quang Nhật

Tân

Giảm chi phí chất lượng trong quá trình sản xuất tại công ty Mondelez International

Reducing cost of quality through process variation reduction at Mondelez International

ThS. Nguyễn Kim Anh

38

1450289

Mai Thanh

Tân

Tác động của quản lý vốn lưu động tới khả năng sinh lời của công ty: nghiên cứu tại các công ty bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

The impact of working capital management on the firm's profitability: empirical study from real estate firms listed on vietnamese stock exchange

TS. Dương Như Hùng

39

1413510

Trần Nguyễn Nhật

Thanh

Mối quan hệ giữa hài lòng công việc, cam kết tổ chức và ý định nghỉ việc của nhân viên phục vụ nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh

A study of relationships among job satisfaction, organizational commitment and turnover intention  for restaurant employees in HCM city

ThS. Bùi Huy Hải Bích

40

1450294

Nguyễn Lê Thanh

Thảo

Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý lương bổng đãi ngộ của Ngân hàng Quốc Dân (NCB)

Enhancing the effectiveness of compensation management - A case study at National Citizen Bank (NCB)

ThS. Trần Minh Thư

41

1413704

Phạm Thị Hạ

Thi

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin đối với các khóa học tiếng Anh trực tuyến

Some fators that influence customers' trust in English e-learning

ThS. Mai Thị Mỹ Quyên

42

71303921

Võ Quang

Thịnh

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của nhân viên phục vụ tại các cửa hàng ăn uống trên địa bàn TP.HCM

Factors affecting the work performance of waiter at restaurants in Ho Chi Minh city

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy

43

1413845

Trần Văn

Thông

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua ô tô cá nhân của người tiêu dùng tại TP.HCM

Factors influencing consumers' intention to buy personal cars in Ho Chi Minh City

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương

44

1413918

Lê Thị Thanh

Thư

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua bất động sản của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh phân khúc đất nền dự án vùng ven

Research factors affecting to customer's intention to buy real estate in Ho Chi Minh city- A project land plot segment in the outskirts

ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh

45

71304010

Trương Hòa

Thuận

Quan hệ giữa các yếu tố nguồn lực tương tác và hiệu quả kinh doanh của các cửa hàng tiện lợi tại TpHCM

The relationship between operant resources and market performance of convenient stores in Ho Chi Minh City

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy

46

1450393

Diệc Tín

Toàn

Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và biểu hiện của công ty ở Việt Nam. Trường hợp của các công ty được niêm yết ở Việt Nam.

The relationship between ownership structure and firm performance in Vietnam. The case of Vietnam listed company

TS. Dương Như Hùng

47

71304384

Dương Hữu

Trọng

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ xe máy công nghệ của khách hàng tại TP.HCM

Factors affecting the intention to continue using motorcycle technology services of customers in Ho Chi Minh City

ThS. Bùi Huy Hải Bích

48

1450322

Bùi Nguyễn Thúy

Vi

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thất bại của việc ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội

Factor impacting social entrepreneur incubation failure

TS. Trương Minh Chương

49

71304843

Nguyễn Ngọc

Vinh

Ứng dụng kỹ thuật thống kê nhằm nâng cao chất lượng mã giày 68634 tại phân xưởng may 2 - nhà máy 1 - cty CPĐT Thái Bình

Improve quality of product 68634 by applying statictical tools at Stitching 2 of Factory 2 - Thai Binh Shoes Company 

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan

50

1414849

Nguyễn Thị Như   

ý         

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua Smartphone cũ tại TPHCM

Factors influence secondhand smartphone buy decision in HCMC

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 33 khách Trực tuyến