Luận văn Đai Học K2015 - Đợt 1

STT

MSSV

HỌ

TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

THESIS

GVHD

1

1552001

Hoàng Gia        

An        

Sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ điện tử lên sự hài lòng của khách hàng: Trường hợp của Traveloka Việt Nam

The influence of electric service quality on customer satisfaction: A case study of Traveloka Vietnam

ThS. Lại Văn Tài

2

1510091

Phạm Ngọc Lan    

Anh       

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với các cửa hàng thức ăn nhanh tại TPHCM

Factors affecting customer satisfaction for fast-food restaurants in Ho Chi Minh city

ThS. Hà Văn Hiệp

3

1510085

Nguyễn Vân       

Anh       

Một vài tiền tố và hậu tố của sự hài lòng của khách hàng đối với hệ thống thông tin: Một nghiên cứu về các website bán hàng

Some antecedents and consequences of customer satisfaction with business information system: A empirical study on e.commerce sites.

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân

4

1510049

Khiếu Thị Lan    

Anh       

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn Trường Đại Học đào tạo ngành Quản Trị Kinh Doanh của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh

Factors influencing the college choice of Business Administration's Students in HoChiMinh City

ThS. Bùi Huy Hải Bích

5

1510053

Lê Hoàng Phương  

Anh       

Cải tiến chỉ số hiệu suất thiết bị toàn bộ cho xưởng gò tại nhà máy 1 công ty cổ phần đầu tư Thái Bình

Improvement of overall equipment effectiveness index for Go 2 workshop at Factory 1 - Thai Binh JSC

TS. Đường Võ Hùng

6

1510080

Nguyễn Thị Minh  

Anh       

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng đặt thức ăn trực tuyến trên smartphone tại TP.HCM

 Factors affecting the intention to use online food ordering application  in Ho Chi Minh City

ThS. Mai Thị Mỹ Quyên

7

1552011

Đồng Thị Quế     

Anh       

Nghiên cứu tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua mĩ phẩm của khách hàng khu vực TP. Hồ Chí Minh

The impacts of electronic word of mouth on cosmetics purchase intention in Ho Chi Minh City

ThS. Lại Văn Tài

8

71300295

Đặng Thị Tâm     

Bình      

Mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận, sự hài lòng và lòng trung thành của học viên các lớp Yoga trên địa bàn TP HCM

The relationship between perceived value, satisfaction and loyalty of students of the Yoga classes in HCM City

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy

9

1510275

Hoàng Minh       

Châu      

Mối quan hệ giữa vốn lưu động và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp thực phẩm – đồ uống niêm yết trên TTCK Việt Nam và Malaysia

Relationship between working capital and profitability of listed food and beverages companies in Viet Nam and Malaysia stock market

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương

10

71200351

Trần Văn

Chiến     

Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng sách điện tử của sinh viên Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Factors influencing Behavior intention to use E-books among University of Bach Khoa's students

ThS. Phạm Tiến Minh

11

1552054

Viên Lại Trần    

Chiến     

Ứng dụng mô hình CAMEL trong phân tích ngân hàng trước và sau sát nhập tại Việt Nam và tổng hợp các ảnh hưởng của M&A đến tính an toàn của ngân hàng.

The application of CAMEL model in analyzing banks before and after M&A in Vietnam and summarizing the effects of M&A to bank’s soundness

TS. Dương Như Hùng

12

1510392

Võ Chí           

Cường     

Ứng dụng các công cụ thống kê tại công ty TNHH Sailun việt nam để phân tích lỗi lốp xe và đưa ra giải pháp khắc phục

Application of statistical tools at Sailun Vietnam Co., Ltd. to analyze tire errors and give solutions to overcome

ThS. Nguyễn Kim Anh

13

1510727

Bạch Ngọc Hải    

Đăng      

Ứng dụng sơ đồ dòng giá trị VSM để cải thiện thời gian giao hàng đối với khu vực nội thành tại công ty giao hàng tiết kiệm

Applying The Value Stream Mapping to improve the delivery time for the domestic regions at Giao hang tiet kiem Company

ThS. Huỳnh Bảo Tuân

14

1510725

Võ Trọng         

Đạt       

Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và rủi ro
của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Ownership Structure and Bank Risk-Taking: Empirical Evidence from Viet Nam

ThS. Phạm Tiến Minh

15

1510775

Đoàn Trí         

Đức       

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sữa tươi hữu cơ của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Factors affecting intention to purchase organic milk among Ho Chi Minh city consumers

ThS. Võ Thị Thanh Nhàn

16

1510426

Nguyễn Thị ánh   

Dung      

Nghiên cứu niềm tin của người dân vào nhà cung cấp dịch vụ y tế tại Tp. Hồ Chí Minh

Public trust in healthcare provider at Ho Chi Minh City

ThS. Huỳnh Bảo Tuân

17

1510527

Lương Thị Mỹ     

Duyên     

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên trong các công ty khởi nghiệp tại Tp. HCM

The factors affecting employee engagement in the enterprises in Ho Chi Minh city

TS. Lê Thị Thanh Xuân

18

1510850

Trần Thị Hương   

Giang     

Đánh giá mức độ tinh gọn tại nhà máy lostwax công ty Juki Việt Nam

Accessing the Leanness at Lostwax Factory in JUKI Machinery Co,.Ltd.

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

19

1510841

Nguyễn Phương    

Giang     

Đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú về chất lượng dịch vụ. Trường hợp các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh

Assess the satisfaction of inpatient patients on quality of service. Cases of hospitals in Ho Chi Minh City

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

20

1510834

Lê Hoài Kiều     

Giang     

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại các cửa hàng tiện lợi trong khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh

Analysis on factors that influence job satisfaction of employees working for convenience store in Ho Chi Minh City

ThS. Mai Thị Mỹ Quyên

21

1510873

Nguyễn Thị Ngọc  

        

Ứng dụng sơ đồ chuỗi giá trị VSM để cải tiến quy trình sản xuất cho dòng dây 314 và 450 tại xưởng nhựa công ty TNHH SX TM & DV Lê Trần

Applying value stream mapping to improve production processes for products 314 and 450 at Le Tran plastic factory

ThS. Huỳnh Bảo Tuân

22

1510877

Nguyễn Việt      

        

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu sữa rửa mặt của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh

Factors affecting customer brand loyalty of cleanser in Ho Chi Minh City

ThS. Mai Thị Mỹ Quyên

23

1510919

Nguyễn Hoàng     

Hải       

Các yếu tố ảnh hởng đến giá trị trải nghiệm của khách hàng trẻ khi sử dụng dịch vụ tại The Coffee House

Factor affecting young customer's experience value at The Coffee House

TS. Nguyễn Thanh Hùng

24

1510916

Nguyễn Dương Hoàng

Hải       

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng trong dịch vụ làm tóc khu vực Tp. HCM

The factors affecting customer satisfaction in hair -salon services in HCM city

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương

25

1510974

Hồ Triệu Ngọc    

Hân       

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trung tâm Anh ngữ của sinh viên: Nghiên cứu tại trường Đại học Bách Khoa, Thành Phố Hồ Chí Minh

Factors influencing University students' choice of an English Language Center: A case of Ho Chi Minh city University of Technology

ThS. Phạm Tiến Minh

26

1552118

Đặng Gia         

Hân       

Nhận thức của người tiêu dùng mỹ phẩm Việt Nam về beauty influencers trên Youtube và ảnh hưởng của nó đến ý định mua hàng

Influencer as a marketing tool: How beauty influencers on Youtube is perceived by Vietnamese cosmetic consumers and its impact on the purchase intention

ThS. Bùi Huy Hải Bích

27

71301013

Hồng Gia         

Hào       

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn
doanh nghiệp nhà nước là nơi làm việc
của người lao động trên địa bàn Tp. HCM

Surveying factors affecting the selection of choice state enterprises are working places of employees in HCMC location

ThS. Võ Thị Ngọc Trân

28

1511042

Đỗ Thị Thuý      

Hiền      

Đánh giá năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành kĩ thuật dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng.

Evaluating the competencies of technical students from recruiters' perspective

ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh

29

1511059

Nguyễn           

Hiển      

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định học anh văn trực tuyến của cư dân tại TP. Hồ Chí Minh

Factors affecting intentions to learn Online English of residents in Ho Chi Minh City

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy

30

1511076

Nguyễn Huỳnh Ngọc

Hiệp      

Tối ưu hóa tồn kho nguyên vật liệu: Một trường hợp ứng dụng tại công ty Schneider Electric Việt Nam

Material Inventory Optimization: A case study of Schneider Electric Manufacturing Vietnam

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

31

1511076

Nguyễn Huỳnh Ngọc

Hiệp      

Tối ưu hóa tồn kho nguyên vật liệu: Một trường hợp ứng dụng tại công ty Schneider Electric Việt Nam

Material Inventory Optimization: A case study of Schneider Electric Manufacturing Vietnam

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

32

1511084

Nguyễn Thị Kim   

Hoa        

ứng dụng sơ đồ dòng giá trị (vsm) để cải tiến quy trình sản xuất dòng giày decathlon tại công ty cpsx giày da thái bình (tbs group)

value stream mapping application to improve the production process of decathlon shoe lines at tbs company

ThS. Nguyễn Kim Anh

33

1511094

Lê Mai Thu       

Hoài      

Giảm tỷ lệ lỗi dòng sản phẩm Hermetic 2C tại Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam

Reducing defect ratio of Hermetic 2C product at Fujikura Fiber Optics Vietnam Limited Company

TS. Đường Võ Hùng

34

1511181

Nguyễn Thị       

Hồng      

Xây dựng và triển khai chương trình 5S tại khu vực 4 – công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ

Building and implementing 5S program in Zone# 4 - Pnj Jewelry Production And Trading Company Limited

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan

35

71201313

Lý Tấn           

Huấn      

Ảnh hưởng của văn hóa cá nhân đến kết quả học tập của sinh viên đang theo học tại TP.HCM

The impact of individual culture on learning result of student in Ho Chi Minh City

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy

36

1511426

Phạm Thị Thu     

Hương     

Ứng dụng sơ đồ chuỗi giá trị (VSM) để cải tiến năng suất với mã giày 4442 tại nhà máy 1- Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình

Application of Value stream mapping (VSM) to improve productivity with shoes code 4442 at Factory 1- THAI BINH HOLDING & SHOES MANUFACTURING CO.

ThS. Nguyễn Thùy Trang

37

1511254

Nguyễn Hữu       

Huy       

Ứng dụng sơ đồ dòng giá trị (VSM) để cải thiện năng suất sản xuất dòng sản phẩm phôi lốp xe TBR tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam.

Application of value stream mapping (VSM) to improve productivity of the TBR tire at Sailun Vietnam Company Limited

ThS. Nguyễn Kim Anh

38

1511317

Lê Thị Bích      

Huyền     

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng xe khách Duy Quý

Quality of Service in Duy Quy Transport on Customer Satisfaction Surveys

ThS. Phạm Tiến Minh

39

1511594

Nguyễn Thị Như   

Khoa      

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán di động của người tiêu dùng khu vực TP. Hồ Chí Minh

Factors affecting the intention to use mobile payment in Ho Chi Minh City

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương

40

1511605

Trần Ngọc Yến    

Khoa       

Triển khai 5S nhằm cải thiện môi trường làm việc ở khối văn phòng ở công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing Việt Nam

Implementation of 5S tool to improve the working environment for office in Esquel Garment Manufacturing Viet Nam

ThS. Võ Thị Ngọc Trân

41

1511695

Hoàng Hà         

Lâm       

Đánh giá sự hài lòng của nhân viên tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)

Evaluation of employee satisfaction at SEAREFICO

ThS. Dương Thị Ngọc Liên

42

1511788

Võ Trương Phương 

Linh      

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa công việc và đời sống của nhân viên văn phòng

Factors Affecting Work-Life Balance: An Practical Study for Office Workers in Ho Chi Minh City

ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh

43

1552213

Nguyễn Đức Phú   

Lộc       

Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm online các mặt hàng điện tử trên Shopee

identification on what factors impacting to online shopping intention for electronic products on Shopee channel.

TS. Trương Minh Chương

44

1412151

Hoàng Thị        

Lợi       

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ tự lấy vé xem phim của khách hàng tại Tp. Hồ chí minh

Factors affecting the intention to use self-ticketing technology of customers in Ho Chi Minh City

PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy

45

1511795

Bùi Hải          

Long      

Áp dụng phương pháp bố trí có hệ thống (SLP) để tái bố trí mặt bằng sản xuất tại công ty TNHH MTV SangShin Elecom Vietnam

The application of systematic layout planning (SLP) for rearranging production layout at SangShin Elecom Vietnam

TS. Đường Võ Hùng

46

1511895

Nguyễn Việt      

Luân      

các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh một loại bánh mới của các cửa hàng tạp hóa: Một case study của bánh nướng kem sầu riêng

Factors affecting groceries' decision to trade in a new type of cake: A case study of durian ice cream cake

TS. Nguyễn Vũ Quang

47

1511923

Phạm Ê           

Ly        

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tham gia truyền miệng trực tuyến trên mạng xã hội Facebook

Determinants of Electronic Word-of-mouth Involvement on Facebook in Vietnam

TS. Phạm Đức Kỳ

48

1511931

Nguyễn Thị Hoàng 

Mai       

Các thành phần chia sẻ thông tin trong chuỗi cung ứng có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng điện tử tại Việt Nam

The components of information sharing effecting on supply chain performance of electronic companies in Vietnam

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

49

1512021

Trần Công        

Minh      

Ứng dụng sơ đồ dòng giá trị VSM để cải thiện quy trình sản xuất tại Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam

Application of Value Stream Mapping to improve manufacturing process at Chang Shin Vietnam Company Ltd

TS. Đường Võ Hùng

50

1512028

Trương Dương Hoài

Minh      

Áp dụng Lean để nhận diện lãng phí trong quá trình sản xuất phân bón NPK tại công ty cổ phần phân bón và hóa chất Cần Thơ

Application of Lean to identify waste in the production process of NPK fertilizer at Can Tho fertilizer and chemical company

ThS. Nguyễn Thùy Trang

51

1512041

Trương Thị Trà   

My        

Áp dụng công cụ VSM để cải tiến quy trình sản xuất của tổ 18 tại xưởng may 2 - công ty TBS Group

apply VSM tool to improve the production process of group 18 in garment factory 2 - TBS Group

TS. Đường Võ Hùng

52

1512038

Nguyễn Thị Trà   

My        

Đánh giá sự hài lòng của nhân viên về Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty Cổ phần Đường Nước Trong

Evaluate employee satisfaction on performance appraisal system at company' Duong Nuoc Trong

ThS. Dương Thị Ngọc Liên

53

1512053

Trương Thị       

Mỵ        

Áp dụng công cụ thống kê giảm sai lỗi tại phân xưởng may 1 nhà máy 1 công ty cổ phần đầu tư Thái Bình

Using Statistical tools to reduce the defect rate in Sewing workshop 1 Factory 1 Thái Bình Limited Corporation

TS. Đường Võ Hùng

54

1512108

A Sy              

        

Ứng dụng tiến trình DMAIC để giảm tỷ lệ lỗi tại xưởng xi sơn công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Lê Trần

Apply DMAIC process to reduce error rate at Le Tran furniture

ThS. Hà Văn Hiệp

55

1412400

Nguyễn Thị Lê    

Nga       

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, ý định truyền miệng và ý định tái sử dụng của khách hàng đối với các hãng hàng không tại thành phố Hồ Chí Minh

Factors affecting customer satisfaction, word of mouth intentions and re-use intentions for airlines in Ho Chi Minh City

TS. Nguyễn Thanh Hùng

56

1512114

Lý Ngọc          

Ngà       

Hoạch định tổng hợp sản phẩm bình xịt nhựa 2 lít không đế b202 cho nhà máy sản xuất bình xịt nhựa của công ty TNHH nhựa Đức Đạt chi nhánh Tp. HCM

Aggrerate planning for b202 plastic sprayer at Dudaco HCMC branch

ThS. Nguyễn Thùy Trang

57

1512117

Đào Nguyễn Minh  

Ngân      

Các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận thành công của cá nhân kinh doanh trực tuyến

Factors affecting individual's perceived success in online business

TS. Phạm Quốc Trung

58

1512162

Phạm Trọng       

Nghĩa     

Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistic bên thứ 3 (3PL): Nghiên cứu tại công ty Dona Biti's

Selection third party logistics service provider (3PL): Research at Dona Biti's

ThS. Huỳnh Bảo Tuân

59

1512188

Phạm ánh         

Ngọc      

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh

Factors Affecting the Academic Performance of the Student at Ho Chi Minh city University Of Technology

ThS. Bùi Huy Hải Bích

60

1512190

Trương Hồng      

Ngọc      

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lại vé xe trên các trang bán vé xe khách trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh

Factors Affecting Consunmers Purchase Intention towards bus tickets on Online ticket sales page - A study in Ho Chi Minh city

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

61

1412506

Nguyễn Thị       

Ngọc      

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử của khách hàng cá nhân - Một nghiên cứu cho ví điện tử MoMo

Factors affecting the intentions continuance of individual customers to use e-wallet - The case of the MoMo e-wallets

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu

62

1552247

Trần Nguyễn ánh  

Ngọc      

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định (tiếp tục) sử dụng dịch vụ Internet Banking tại địa bàn TPHCM

Factors affect intention (continue) to use Internet Banking in Ho Chi Minh City

ThS. Võ Thị Thanh Nhàn

63

1512228

Trần Hương Huế   

Nguyên    

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lại sản phẩm trực tuyến của khách hàng tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Factors Effecting Online Repurchase Intentions of Ho Chi Minh City's Online Shoppers

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương

64

1512231

Trần Vĩnh        

Nguyên    

Áp dụng FMEA nhằm nâng cao chất lượng dòng sản phẩm bình xịt 2 lít B202 tại công ty TNHH Nhựa Đức Đạt.

Using FMEA method to improve the quality of plastic sprayer B202 at Dudaco Ltd

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan

65

1512275

Trần Đức         

Nhân      

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng học tập trên điện thoại thông minh-một khảo sát cho ứng dụng học tiếng anh ELSA Speak”.

Factors influencing the intention to use smartphone learning app - a survey for ELSA Speak English learning application.

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu

66

1512316

Nguyễn Phan Lê   

Nhi       

Sự ảnh hưởng của các yếu tố cộng đồng thương hiệu đến lòng trung thành với cộng đồng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu Sam Sung

The Influence of Brand Community Characteristics on Community Loyalty and Brand Loyalty

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương

67

1512313

Ngô Thị Kiều     

Nhi       

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của gia sư với công ty TNHH gia sư eTeacher

Factors affecting the attachment of tutors to eTeacher Tutoring Company

ThS. Huỳnh Bảo Tuân

68

1512367

Trần Thị Huỳnh   

Như       

Áp dụng FMEA nhằm nâng cao chất lượng lắp ráp dây chuyền tại Công Ty TNHH Cơ Điện Đồng Quang.

The application of FMEA to improve the quality of wiring assembly at Dong Quang Mechanical Electrical Company Limited.

ThS. Nguyễn Thùy Trang

69

1552274

Phan Lê Hoàng    

Oanh      

Kiểm định mô hình tích hợp về sự tăng trưởng của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Testing an integrative model of medium and small business growth in Ho Chi Minh city

TS. Trương Minh Chương

70

1412836

Nguyễn Thành     

Phát      

Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng chuỗi cửa hàng tiện lợi trong nước và chuỗi cửa hàng tiện lợi nước ngoài tại TP HCM

Quality service and satisfaction of domestic convenience store chains and foreign convenience store chains in HCMC

ThS. Bùi Huy Hải Bích

71

1512612

Cung Thiên       

Phước     

Nhận diện các loại lãng phí theo lean manufacturing tại xưởng cơ khí công ty TNHH TM SX & DV Lê Trần

Eliminating waste types by lean manufacturing at mechanical factory Le Tran trading & service co., ltd

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan

72

1512608

Võ Thị Mỹ        

Phương    

Các yếu tố của thực hành quản lý chuỗi cung ứng có ảnh hưởng lên kết quả hoạt động của doanh nghiệp-Một nghiên cứu trong ngành điện tử.

Supply chain management practices factor effecting on firm's performance-A study on electronics industry

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

73

1552299

Nguyễn Trúc      

Phương    

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự di chuyển công việc tự nguyện của nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Factors affect voluntary job mobility of office workers in Ho Chi Minh City.

TS. Nguyễn Vũ Quang

74

1512628

Trần Thị         

Phượng    

Lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu nhựa cho xưởng cơ khí công ty TNHH TM SX & DV Lê Trần

Choose supplier of plastic materials for plastic factory in manufacturing, trading & service Le Tran co., ltd

ThS. Huỳnh Bảo Tuân

75

1512728

Nguyễn Thị Phương

Quyên      

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên khối kỹ thuật tại Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn

Factors influecing technician engagement at CMC SaiGon System Intergration Co,. Ltd

 

76

1512730

Nguyễn Thị Thúy  

Quyên     

áp dụng các công cụ thống kê để cải thiện tình trạng giao hàng trễ tại kho Phổ Quang của công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm

application of seven quality control (7QC) tools to improve the late delivery in Pho Quang warehouse of Giao Hang Tiet Kiem Joint Stock Company

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

77

1512755

Dương Tạ Phương  

Quỳnh     

Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của Nhân viên đối với sự thay đổi của tổ chức

Factors affecting employees' attitudes towards organizational change

ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh

78

1552313

Trương Ngọc Vân  

Quỳnh     

Những ảnh hưởng của Nhận thức Niềm tin, Nhận thức sự hữu dung và Nhận thức Dễ sử dung lên Ý định sử dung ứng dung giao dịch chứng khoán trên điện thoại di động tại thành phố Hồ Chí Minh

The effects of perceived trust, usefulness and ease of use on the intention to use online trading systems on smartphones in Ho Chi Minh city

TS. Phạm Quốc Trung

79

1552454

Lungsee          

Soukphathai

Factors influencing Lao people’s intention to change from traditional shopping to online shopping

Factors influencing Lao people’s intention to change from traditional shopping to online shopping

TS. Lê Thị Thanh Xuân

80

1513097

Nguyễn Minh      

Thạch     

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy đo huyết áp tự động tại Thành phố Hồ Chí Minh

Factors Affecting Purchase Decision towards Blood Pressure Monitor - A Study in Ho Chi Minh City

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

81

1513142

Phù Văn          

Thắng     

Các yếu tố thúc đẩy thực hiện chuỗi cung ứng xanh: nghiên cứu tình huống một số doanh nghiệp ngành điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh

Drivers of green supply chain management implementation: case study in the electronic manufacturing industry at Ho Chi Minh city

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

82

1512999

Nguyễn Hoàng     

Thanh     

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tồn kho nguyên vật liệu tại công ty TNHH URC – Việt Nam

Solutions for improving the effectiveness of raw materials inventory management at URC – Viet Nam

ThS. Nguyễn Kim Anh

83

1513079

Ngô Thị Thanh    

Thảo      

Ứng dụng Value Stream Mapping cho chuyền may tại công ty Esquel Manufacturing Viet Nam

The application of Value Stream Mapping for sewing lines at Esquel Manufacturing Vietnam

ThS. Hà Văn Hiệp

84

1450407

Phan Thị Như     

Thảo      

Sự tác động của các nhân tố bên đến sự thành công của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Một nghiên cứu về các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

The impact of internal factors on small and medium business success: A case of enterprises in Ho Chi Minh City

TS. Trương Minh Chương

85

1513177

Lương Thị        

Thiên     

Đánh giá chất lượng dịch vụ cửa hàng tiện lợi B's mart Quận 10

Assessing service quality of B's mart Convinient Store in 10 District

TS. Đường Võ Hùng

86

1513177

Lương Thị        

Thiên     

Đánh giá chất lượng dịch vụ cửa hàng tiện lợi B's mart Quận 10

Assessing service quality of B's mart Convinient Store in 10 District

TS. Đường Võ Hùng

87

1552356

Nguyễn Thanh     

Thiên     

Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định hành vi của khách hàng sử dụng dịch vụ đặt thức ăn trực tuyến ở Việt Nam

Factors influencing on consumer's behavioral intention toward online food delivery services in Vietnam

TS. Nguyễn Vũ Quang

88

1513277

Nguyễn Thị Kim   

Thoa      

Ứng dụng sơ đồ dòng giá trị (VSM) đối với dòng sản phẩm 1600X tại công ty TNHH Long Kim

Application of value stream diagram VSM for line product 1600X at Long Kim Co., Ltd.

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan

89

1450303

Nguyễn Thanh Hoài

Thư       

Hiệu suất hoạt động của các nhà máy xanh - một nghiên cứu về sự hiểu biết của các bên liên quan tại các dự án tư vấn của Công ty Tư vấn GreenViet

Performance of green factories – a study on stakeholders’ understanding at projects of GreenViet Consultancy Company

TS. Lê Thị Thanh Xuân

90

1513406

Nguyễn ý         

Thức      

Sử dụng hướng tiếp cận 5S để cải tiến không gian Kho thành phẩm Duy Tân Long An (Kho B2C) - Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Implementing the 5S Methodology to improve Duy Tan Long An warehouse's space (B2C warehouse) - Duy Tan Plastics Corp.

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan

91

1513398

Nguyễn Thị Hiền  

Thương    

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng ngân hàng hợp kênh - Một nghiên cứu cho ứng dụng OCB OMNI của Ngân hàng Phương Đông

Factors affecting the intention to use the omni-channel application - A research for OCB OMNI application of Phuong Dong bank.

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu

92

1513362

Trần Thị Thanh   

Thùy      

Ứng dụng sơ đồ chuỗi giá trị VSM cho dòng mũ bảo hiểm DAX tại công ty TNHH Long Huei

Apply Value Stream Mapping for DAX helmets at Long Huei Co.,Ltd

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan

93

1513427

Trần Thị Thủy    

Tiên      

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trên địa bàn TPHCM

The Factors Affecting Entrepreneurship Intention of Student at Ho Chi Minh City

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương

94

1513416

Lê Thị Cẩm       

Tiên      

Ảnh hưởng của "vlogger" đến ý định mua hàng của người tiêu dùng tại Tp.HCM

Vlogger's influence on consumer purchase intention in Ho Chi Minh City

ThS. Huỳnh Thị Thu Thanh

95

1513421

Nguyễn Thị Mỹ    

Tiên      

Lập và kiểm soát tiến độ dự án triển khai bệnh án điện tử tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Planning and control the progress of the project to deploy electronic medical records at Hanoi Obstetrics Hospital

ThS. Nguyễn Thùy Trang

96

1513599

Phạm Trương Quỳnh

Trâm      

Ứng dụng sơ đồ dòng giá trị tinh gọn quy trình sản xuất dòng sản phẩm B202 tại Công Ty TNHH Nhựa Đức Đạt

The application of Value Stream Mapping to lean production process of B202 at DUDACO

ThS. Nguyễn Thùy Trang

97

1513598

Nguyễn Thị Ngọc  

Trâm      

Ứng dụng FMEA để nâng cao chất lượng dòng sản phẩm AFL connector tại Công ty Fujikura Fiber Optics Việt Nam

The application of FMEA for improving quality of AFL connector group at Fujikura Fiber Optics Viet Nam Company

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

98

1414111

Phạm Lê Thùy     

Trang     

Vai trò của sự tin tưởng và rủi ro cảm nhận trong mua sắm trực tuyến

The role of trust and perceived risk in online shopping

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân

99

1513580

Phạm Thị         

Trang     

Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM (hose)

Relationship between own structure and operating efficiency of listing stock companies on the stock market (hose)

ThS. Lại Huy Hùng

100

1513578

Phan Thùy        

Trang     

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ lên hiệu ứng truyền miệng tích cực về trường đại học Bách Khoa TP.HCM

The Impact of Service Quality on Positive Words-of-mouth about Ho Chi Minh City University of Technology

ThS. Mai Thị Mỹ Quyên

101

1450306

Võ Hà Mai        

Trang     

Các yếu tố quyết định ý định mua lại trong mua sắm quần áo trực tuyến: Một trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam.

Determinants of repurchase intention in online clothing shopping: A case in Ho Chi Minh City in Vietnam.

TS. Phạm Quốc Trung

102

1513635

Nguyễn Diễm      

Trinh     

Áp dụng DMAIC nhằm giảm tỉ lệ lỗi tại chuyền 2 khu sản xuất Veston Nam Tổng công ty cổ phần may Nhà Bè

Applying DMAIC to reduce the defect ratio at line 2 in Veston production zones at Nha Be Garment Joint Stock Corporation

ThS. Nguyễn Thùy Trang

103

1513640

Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh     

Nhận diện các yếu tố rủi ro trong chuỗi cung ứng thức ăn nhanh: Một nghiên cứu tình huống thực tế tại chuỗi thức ăn nhanh KFC Việt Nam

Recognizing risk factors in the fast food supply chain: A study on KFC Vietnam fast food chain

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

104

1513642

Phạm Thị         

Trinh     

Các yếu tố ảnh hưởng đến Giá trị quảng cáo trên mạng xã hội Facebook

Factors affecting advertising value on Facebook

TS. Phạm Đức Kỳ

105

1513758

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc      

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty TNHH Skretting việt nam

Factors affecting the satisfaction in the work of employees at Vietnam Skretting Company Limited

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương

106

1513760

Phạm Hoàng Mai   

Trúc      

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngành ngân hàng tại Tp.HCM

Factors affecting the motivation of banking staff in Ho Chi Minh City

ThS. Võ Thị Thanh Nhàn

107

1513728

Nguyễn Tấn       

Trung     

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định thanh toán bằng ví điện tử khi mua sắm trực tuyến tại TP.HCM

factors influencing intention to use electronic wallet payment when shopping online

ThS. Huỳnh Bảo Tuân

108

1513883

Võ Hoàng Anh     

Tuấn      

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán di động của người dùng tại Tp. Hồ Chí Minh

Factors affecting the intention to continue using mobile payment services of users in the Ho Chi Minh city

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương

109

1414519

Đinh Thanh       

Tùng      


Giải quyết than phiền của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Hotel Nikko Sài Gòn

Handling customer complaints during service process at Hotel Nikko Sai Gon

ThS. Nguyễn Kim Anh

110

1513893

Châu Mỹ          

Tuyên      

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải tiến việc thực hiện 5S tại xưởng xi sơn của công ty TNHH Sản xuất- Thương mại- Dịch vụ Lê Trần

Evaluating the current situation and proposing some solutions to improve the implementation of 5S at the Le Tran Furniture

ThS. Hà Văn Hiệp

111

1552416

Nguyễn Thị Kim   

Tuyền     

Giảm lãng phi ở bộ phận TRB gen 2 bằng cách sử dụng các công cụ tái cấu trúc và những công cụ hỗ trợ: nghiên cứu trường hợp tại intel vietnam

Reducing the wastes at trb gen 2 by using business process reengineering and supporting tools: a case study at Intel Products Vietnam

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

112

71304616

Đào Thị          

Tuyết     

Vai trò của sự tin tưởng của khách hàng vào thương mại xã hội

The role of customer trust in social commerce

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân

113

1513986

Nguyễn Diệu      

Uyên      

Ứng dụng FMEA để ngăn ngừa các sai hỏng tiềm ẩn tại xưởng Xi Sơn công ty TNHH SX - TM và DV Lê Trần

The Application of FMEA Method to prevent potential errors at Le Tran Furniture

ThS. Hà Văn Hiệp

114

1514004

Lê Thị Tường     

Vân       

Nhận diện và đo lường chi phí chất lượng nhằm cắt giảm những chi phí không cần thiết tại công ty Cổ phần Starprint Việt Nam

Identify and measure quality costs to reduce unnecessary costs at Starprint Vietnam Joint Stock Company

ThS. Nguyễn Thùy Trang

115

1552425

Lê Hà ái         

Vân       

Các yếu tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu của Văn phòng Đào tạo Quốc tế - Đại học Bách Khoa TP.HCM (BK - OISP)

Factors Affecting the Brand Equity of the Office for International Study Program - Ho Chi Minh City University of Technology (BK - OISP)

ThS. Lại Văn Tài

116

1514017

Lê Thị Hiền      

Vi        

Tìm hiểu các trở ngại dẫn đến việc hành khách ít sử dụng dịch vụ vận tải công cộng tại TP.HCM

Learn the obstacles leading to less passengers using public transport services in Ho Chi Minh City

TS. Lê Thị Thanh Xuân

117

1514082

Nguyễn Triệu     

        

Kết hợp mô hình kano và ipa để cải tiến chất lượng dịch vụ cung cấp internet của công ty FPT Telecom

Combining kano and ipa models to improve quality of FPT telecom's internet service

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan

118

1514142

Nguyễn Hoàng Khánh

Vy        

Nhận diện các lãng phí theo Lean và đề xuất giải pháp cắt giảm lãng phí tại chuyền 22 – xưởng may 2 Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình

Recognizing wastes by Lean and recommending the cost - reducing solutions at line 22 - workshop 2 TBS Group.

TS. Đường Võ Hùng

119

1514147

Nguyễn Trần Hạ   

Vy        

Áp dụng công cụ FMEA trong ngăn ngừa những lỗi tiềm ẩn trong sản xuất sản phẩm Ulti-US15

Apply FMEA tool in manufacturing Ulti-US15 to prevent potential failure mode.

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan

 
 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 37 khách Trực tuyến