Thông báo Cao học (Tp.HCM)

Download this file (DS PCPB LVThS K2019 - D1.pdf)

THÔNG BÁO: HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2019 - ĐỢT 1

Thông báo

( V/V HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2019 - ĐỢT 1)


HỘI ĐỒNG 1

- Thời gian: 8g30, ngày 27/7/2021 (thứ ba)

- Đường link GG Meet: https://meet.google.com/ dnd-myja-xzs?authuser=0

HỘI ĐỒNG 2:

- Thời gian: 8g30, ngày 30/7/2021 (thứ sáu)

- - Đường link GG Meet: https://meet.google.com/ jnw-pvoc-uco?hs=122&authuser=0

HỘI ĐỒNG 3:

- Thời gian: 8g30, ngày 29/7/2021 (thứ năm)

- - Đường link GG Meet: https://meet.google.com/ tte-pqxh-pad?authuser=0

(Dự kiến chi tiết thứ tự hv bảo vệ trong file đính kèm)

Lưu ý:

- Tất cả học viên bảo vệ phải có mặt trước giờ hội đồng 15 phút để chuẩn bị và chép tất cả file báo cáo vào máy tính

- Học viên trình bày bằng file power point và nên in các slides báo cáo phát cho các thành viên hội đồng.

- Mỗi học viên có khoảng 40-45 phút: trong đó 15 phút trình bày báo cáo, 20 phút hội đồng đặt câu hỏi cho học viên trả lời, 10 phút hội đồng chấm điểm và làm thủ tục.

- Hội đồng có thể thay đổi thứ tự bảo vệ nên đề nghị anh/chị học viên bảo vệ phải có mặt đầy đủ trước giờ tổ chức Hội đồng

- Sau bảo vệ, học viên điều chỉnh Luận văn theo góp ý của Hội đồng và nộp lại cho VP Khoa 1 quyển Luận văn hoàn chỉnh (bìa mạ vàng, có chữ ký GVHD, chủ tịch HĐ) + 1 CD có chứa đầy đủ dữ liệu và nội dung luận văn (trong vòng 1 tháng,kể từ ngày bảo vệ, cụ thể như sau: Hội đồng 1 ngày 27/08/2021, Hội đồng 2 ngày 30/8/2021, Hội đồng 3 ngày 29/8/2021)

Attachments:
DS PCPB LVThS K2019 - D1201 Kb
   
Download this file (HD BAO VE DE CUONG LVThS K2019- - DOT 2 -LAN 2 (HD1).pdf)

Lịch HĐ đề cương LVThS K2019 - đợt 2 (lần 2)


THÔNG BÁO
về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn thạc sĩ
Khóa 2019 - đợt 2 (lần 2)- Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị và chép file báo cáo vào máy tính.

- Học viên trình bày bằng file powerpoint. Trước khi trình bày, HV gửi nội dung báo cáo bản hardcopy cho các thành viên Hội đồng.

- Mỗi học viên có từ 5 - 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút

- Trong quá trình bảo vệ đề cương, Thầy/Cô trong hội đồng sẽ nhận xét và học viên có trách nhiệm phải tự ghi lại các nội dung yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng để điều chỉnh đề cương và nộp lại cho Khoa (có chữ ký của GVHD)

HÔI ĐỒNG 1

- Thời gian: 8g30 ,thứ năm, ngày 03/6/2021

- Địa điểm: P.201B10 (Phòng Chuyên đề Khoa QLCN)

- Thành phần Hội đồng: PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu, TS. Nguyễn Thị Thu Hằng, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân

HÔI ĐỒNG 2

- Thời gian: 9g00, thứ hai, ngày 31/05/2021

- Địa điểm: P. 201B10 (Phòng Chuyên đề Khoa QLCN)

- Thành phần Hội đồng: TS. Trương Minh Chương, TS. Dương Như Hùng, TS. Nguyễn Thu Hiền,


KẾT QUẢ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ:

- Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại A, B: Được thông qua đề cương nếu học viên cần điều chỉnh lại đề cương theo góp ý HĐ và nộp lại quyển đề cương có chữ ký GVHD trong vòng 1 tuần kể từ ngày bảo vệ (Hạn nộp: HD1: 10/06/2021; HD2: 07/06/2021)

- Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại C hoặc chưa bảo vệ: Không đạt, HV đăng ký lại đề tài mới

Lưu ý:
- Học viên có thể đến văn phòng khoa để photo lại biên bản hội đồng sau khi bảo vệ xong; biên bản này chỉ ghi nhận 1 số nội dung quan trọng, chứ không ghi hết các góp ý của hội đồng

- Tên đề tài sau bảo vệ đề cương: phải có 2 ngôn ngữ Anh + Việt

Đính kèm


- Danh sách hội đồng

   
 

 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 54 khách Trực tuyến