Tiến sĩ

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN DỰ BỊ TIẾN SĨ NĂM 2021

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo xét tuyển dự bị tiến sĩ năm 2021 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

1.1. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

1.2. Đối tượng tuyển sinh

Người dự tuyển chưa đáp ứng các quy định về bài báo, ngoại ngữ của xét tuyển trình độ tiến sĩ có thể nộp hồ sơ xin đăng ký học dự bị tiến sĩ. Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ có thể hoàn thiện, bổ sung các điều kiện dự tuyển theo quy định để được xét tuyển trình độ tiến sĩ.

1.3. Bài luận về hướng nghiên cứu

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4. Bài luận phải có chữ ký xác nhận của người dự tuyển và người hướng dẫn.

1.4. Cán bộ hướng dẫn

Người học được ít nhất một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp hướng dẫn. Mỗi người học được nhiều nhất là hai người hướng dẫn, trong đó phải có ít nhất một người hướng dẫn là giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM.

2. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ

2.1. Các học phần tiến sĩ

Người học được đăng ký học các môn học ở học phần tiến sĩ cùng các nghiên cứu sinh chính thức. Tuy nhiên, người học không được thực hiện tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ. Kết quả các môn học đã tích lũy được bảo lưu tối đa 24 tháng kể từ ngày thi hoặc bảo vệ kết thúc môn học đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh chính thức và được dùng để xét miễn môn học trong chương trình tiến sĩ chính thức.

2.2. Nghiên cứu khoa học

Người học được thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị và công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước. Các bài báo khoa học được công bố trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được công nhận trong điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh và chương trình tiến sĩ chính thức khi thỏa mãn các yêu cầu sau:

2.2.1. Đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh

-  Nghiên cứu sinh là tác giả bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện còn trong thời hạn 24 tháng tính từ năm đăng bài đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh chính thức.

-  Bài báo khoa học phải được tập thể người hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài.

2.2.2. Chương trình tiến sĩ chính thức

-  Bài báo khoa học do người học là tác giả chính (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ) còn trong thời hạn 24 tháng tính từ năm đăng bài đến năm trúng tuyển nghiên cứu sinh chính thức;

-  Các bài báo khoa học phải có nội dung liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.

-  Bài báo khoa học phải được tập thể người hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài;

-  Người học là tác giả của bài báo khoa học có ghi rõ tên của nhà trường: “Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM” cho tiếng Việt, “Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Ho Chi Minh City, Vietnam” cho tiếng Anh; và sử dụng email của nhà trường “@hcmut.edu.vn”.

2.3. Thời gian học dự bị tiến sĩ

Thời gian học dự bị tiến sĩ tối đa là 24 tháng.

2.4. Quyền lợi và trách nhiệm của người học dự bị tiến sĩ

2.4.1. Quyền lợi của người học dự bị tiến sĩ

-  Được tham gia học tập, nghiên cứu cùng các nghiên cứu sinh chính thức;

-  Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiền tiến sĩ, phương pháp nghiên cứu khoa học;
-  Được tích lũy tối đa 50% số tín chỉ trong chương trình đào tạo tiến sĩ tương ứng


-  Được tham gia nghiên cứu khoa học và công bố bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu này được sử dụng trong quá trình làm nghiên cứu sinh chính thức.

-  Được ưu tiên xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức khi người học dự bị tiến sĩ đã hoàn tất các điều kiện xét tuyển nghiên cứu sinh theo yêu cầu của nhà trường.

- Thời gian học dự bị tiến sĩ không tính trong thời gian đào tạo tiến sĩ.

2.4.2. Trách nhiệm của người học dự bị tiến sĩ

- Tuân thủ các quy định về học tập, nghiên cứu của nhà trường.

-  Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của nhà trường.
-  Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ phải hoàn thiện, bổ sung các điều kiện dự tuyển còn thiếu để xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức.


2.5. Quyền lợi và trách nhiệm của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

2.5.1. Quyền lợi của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

-  Số lượng người học dự bị tiến sĩ không tính chung với số lượng nghiên cứu sinh chính thức;
-  Nhà trường sẽ ký hợp đồng đào tạo với người hướng dẫn theo thời gian người học và người hướng dẫn đã thống nhất; và không có quyết định công nhận hướng dẫn dự bị tiến sĩ.


2.5.2. Trách nhiệm của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

-  Hướng dẫn người học củng cố kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực dự định nghiên cứu của luận án tiến sĩ;

-  Hỗ trợ người học thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị và công bố các bài báo khoa học;

-  Trong quá trình hướng dẫn, nếu có vấn đề phát sinh thì người hướng dẫn có trách nhiệm thông báo cho nhà trường để phối hợp giải quyết.

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

3.1. Hồ sơ dự tuyển

Đăng ký dự tuyển online tại: http://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=cts

3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển

Sau khi đăng ký dự tuyển online à vào mục thông tin cá nhân in hồ sơ, ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển chính thức tại Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) - Trường Đại học Bách Khoa - 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM.

3.2.1. Hồ sơ gồm

-  02 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao công chứng bảng điểm ĐH; Đối với ứng viên có văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài phải có bản dịch thuật sang tiếng Việt và có giấy chứng nhận của “Cục quản lý chất lượng” (hướng dẫn quy trình công nhận văn bằng nước ngoài được trình bày tại Phụ lục 3);

 02 bản sao công chứng bằng Thạc sĩ, 02 bản sao công chứng bảng điểm Cao học;

-  Phiếu đăng ký xét tuyển (in từ hệ thống), có xác nhận chấp thuận đào tạo của cán bộ dự kiến hướng dẫn dự bị tiến sĩ; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo;

-  Lý lịch khoa học (in từ hệ thống), 02 ảnh (3x4);

-  Phiếu khám sức khỏe (bản gốc hoặc photo công chứng).;

-  02 bộ bài luận về hướng nghiên cứu (có chữ ký xác nhận của người hướng dẫn).

3.2.2. Lệ phí xét tuyển

1.000.000 đồng/ 1 hồ sơ

3.3. Thời gian xét tuyển

Trường Đại học Bách khoa áp dụng 04 đợt tuyển sinh trong năm 2021. Thời hạn ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển:         

-  Đợt 1: 31/05/2021.

-  Đợt 2: 16/08/2021.

-  Đợt 3: 30/11/2021.

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ email: dtknhung@hcmut.edu.vn hoặc SĐT: (+84) 28 38637318, Hotline: 0766 780 247

 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 05 năm 2021 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

1.1. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

1.2. Đối tượng tuyển sinh

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

-    Người tốt nghiệp thạc sĩ;

-  Hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10);


-    Là tác giả chính hoặc đồng tác giả của tối thiểu 01 bài báo công bố liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trong các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện hoặc có chỉ số ISSN/ISBN trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

-    Chứng chỉ hoặc chứng nhận ngoại ngữ được công nhận ngoại ngữ đầu vào 
tối thiểu đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B2 theo CEFR) có thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận.

Chứng chỉ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B2 theo CEFR). Cụ thể:STT
Ngôn ngữ
Chứng chỉThang điểm tối thiểu


B2
1

Tiếng Anh


TOEFL iBT 61
2 IELTS 5.5
3 TOEIC (L-R) và
TOEIC (S-W)
550
220

4Cambridge Assessment English


B2 First/B2 Business Vantage/Linguaskill.
Thang điểm : 160

5Tiếng PhápCIEP/Alliance française diplomas


TCF: 400
Văn bằng DELF B2
Diplôme de Langue
6

Tiếng Đức

Goethe -Institut
TestDaF
Goethe- Zertifikat B2
7 Tiếng Trung Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK Level 4
8 Tiếng Nhật Japanese  Language Proficiency  Test (JLPT) JLPT N3
9

Tiếng Nga

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному ТРКИ-2

10 Tiếng Hàn
TOPIK

TOPIK Level 4
 
Chú ý: Các trường hợp miễn thi ngoại ngữ
a.  Người dự tuyển là công dân Việt Nam được miễn đánh giá năng lực ngoại ngữ khi có một trong những minh chứng sau:

-    Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

-    Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

-    Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Hàn.

b.  Người dự tuyển là công dân nước ngoài, lưu học sinh Hiệp định (là người nước ngoài được tiếp nhận học tập tại Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam cấp học bổng theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên) nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu của một trong các chứng chỉ ngoại ngữ nêu trên. Trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ thì được miễn yêu cầu về ngoại ngữ.

1.3. Bài luận về hướng nghiên cứu

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.

1.4. Cán bộ hướng dẫn

-    Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướng dẫn;

-    Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao ).

2. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết tại:  http://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/tien-si/nganh-ts

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

3.1. Hồ sơ dự tuyển

Đăng ký dự tuyển online tại: http://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=cts

3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển

-    Sau khi đăng ký dự tuyển online à vào mục thông tin cá nhân in hồ sơ, ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển chính thức tại Phòng Đào tạo Sau đại học (P.115, nhà B3) - Trường Đại học Bách Khoa - 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM.

3.2.1. Hồ sơ gồm 2 bộ (1 bộ gốc + 1 bộ photo không bao gồm: Bài báo, bài luận)

-    02 bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;

-    02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao công chứng bảng điểm ĐH;

-    02 bản sao công chứng bằng Thạc sĩ, 02 bản sao công chứng bảng điểm Cao học; Đối với ứng viên có văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài phải có bản dịch thuật sang tiếng Việt và có giấy chứng nhận của “Cục quản lý chất lượng” (hướng dẫn quy trình công nhận văn bằng nước ngoài được trình bày tại Phụ lục 3 của đề án tuyển sinh 2021);

-    Phiếu đăng ký xét tuyển (in từ hệ thống), Lý lịch khoa học (in từ hệ thống, có đóng dấu xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác - 01 bản gốc và 01 bản photo), 04 ảnh (3 x 4);

-    Phiếu khám sức khỏe (bản gốc hoặc photo công chứng). Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

-    06 bộ bài luận về hướng nghiên cứu;

-    Minh chứng công trình, bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu;

-    Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;

-    02 Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu; (download mẫu tại đây)

-    Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo.

3.2.2. Lệ phí xét tuyển

2.000.000 đồng/ 1 hồ sơ

3.3. Thời gian xét tuyển

Trường Đại học Bách khoa áp dụng 04 đợt tuyển sinh trong năm 2021. Thời hạn ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển:         

-    Đợt 1: 31/05/2021.

-    Đợt 2: 16/08/2021.

-    Đợt 3: 30/11/2021.

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ và 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học.

5. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Chính quy, tập trung.

6. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ email: dtknhung@hcmut.edu.vn hoặc SĐT: (+84) 28 38637318, Hotline: 0766 780 247
   

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ 2016


Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ 2016 đợt 1

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 – đợt 1 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN & YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN 
      Điều kiện dự tuyển, xem chi tiết tại đây >>> 
 
2. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
    
29 ngành đào tạo xem chi tiết ở đây >>>
 
3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ THI

3.1. Hồ sơ dự tuyển:

  Đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến  tại đây >>>   bắt đầu từ ngày 25/1/2016  đến ngày 25/4/2016Thí sinh tham khảo hướng dẫn đăng ký thông tin dự thi trực tuyến tại địa chỉ: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/faq#huongdandangkyduthi  

     -
   Sau khi hoàn chỉnh các biểu mẫu đăng ký,  thí sinh phải in Phiếu đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh, Biểu mẫu 1, Biểu mẫu 2, Biểu mẫu 3 (Lý lịch khoa học) ra giấy hệ thống sẽ tạo ra 1 mã xác nhận thông tin thí sinh và mã này sẽ được gửi vào email của thí sinh đăng ký. Thí sinh phải giữ mã xác nhận thông tin này để cập nhật, tra cứu  thông tin cá nhân, tra cứu tình trạng hồ sơ, kết quả xét tuyển ...

  Tra cứu thông tin xét tuyển dự tuyển trực tuyến tại đây>>>

3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển

  •   Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày   15/3/2016 – 25/4/2016

  •   Hồ sơ gồm:
    
  +    Phiếu Đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh &  Biểu mẫu 1, Biểu mẫu 2, Biểu mẫu 3 (Lý lịch khoa học) đưc in trực tiếp từ hệ thống sau khi thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến;

      +   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (theo mục 1)

      +   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

      +   02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;

      +   Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

      +   04 ảnh (3 x 4) dán vào biểu mẫu 2 (ảnh chụp mới có thời hạn trong 6 tháng);

      +   Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

      +   06 bộ bài luận về hướng nghiên cứu.

      +   Các công trình, bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu sinh;

      +   Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;

      +   02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu (biểu mẫu 4) được in trực tiếp từ hệ thống sau khi thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến;

      +   Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/
Phòng TN đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo (biểu mẫu 5) được in trực tiếp từ hệ thống sau khi thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến;
 

  Lệ phí hồ sơ: 60.000đ 
  Lệ phí xét tuyển:
     + Môn cơ bản, cơ sở: 120.000 đ / môn thi
     + Môn Anh văn: 120.000 đ / môn (Ngoại ngữ khác theo mức thu của Trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn)
     + Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ / hồ sơ

3.3. Thời gian xét tuyển: tháng 5/2016
 
 
4. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4.1. Hình thức đào tạo: Tập trung toàn bộ thời gian cho học tập – nghiên cứu tại Trường. Trường hợp NCS không thể theo học tập trung liên tục và được Trường chấp nhận, thì NCS phải dành ít nhất 12 tháng tập trung liên tục về Trường để thực hiện nội dung học tập – nghiên cứu. Khoảng thời gian và lịch làm việc cụ thể của NCS do Tập thể hướng dẫn và Chủ nhiệm Bộ môn đào tạo qui định.

4.2. Thời gian đào tạoThời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo Tiến sĩ của NCS có bằng Thạc sĩ là 3 năm; chưa có bằng Thạc sĩ là 4 - 5 năm.
 
 
5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
 
Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ

Năm

NCS có bằng thạc sĩ (đúng ngành)

NCS đã có bằng thạc sĩ (ngành gần, phù hợp)

1

+ Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH  nâng cao” và  các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ

+ Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan

+   Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”,

+   Hoàn thành các MH bổ sung (theo yêu cầu của HĐKH-ĐT Khoa)

+   Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ

+   Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan

2

+ Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS

3

+ Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường

+ Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường


Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ

Năm

Nội dung

1

+ Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Thạc sĩ

+ Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”  

2

+ Hoàn thành các MH phục vụ LATS

+ Hoàn thành Tiểu luận tổng quan và 02 CĐTS 

3

+ Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS

4

+ Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường

+ Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường
Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:
Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
 
 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
 
ĐT: 08-38637318    Email: sdh@hcmut.edu.vn
 

 

 

Tuyến sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2013 (đợt 1)


 

   
 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 21 khách Trực tuyến